Fra: 10-11-2016 til: 10-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse fra Skoleelever om organdonation10-11-20161600710225691
Jyllands-PostenVejledning vedr. udlodningsmidlerne sendt til MP.04-11-20161600832224612
PROCRIN
Sundhedsministeriet
Svar på spørgsmål fra PROCRIN til styregruppeformandens bemærkninger til notat med indstillinger vedrørende PROCRIN10-11-20161601058225224
Bornholms RegionskommuneSVAR Information om 2017-udmøntningen Bornholms Regionskommune, værdighedsmilliarden10-11-20161601585225898
Greve KommunePuljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, som normalt ikke benytter de forebyggende hjemmebesøg.09-11-20161601794224382
Amgros I/SSvar til AMGROS vedr. status på revision af receptbekendtgørelsen10-11-20161602644225933
Danske RegionerHenvendelse om begrænsning af visse patienters indkøb af sukker- og fedtholdige fødevarer10-11-20161603947225473
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat ved. L 7610-11-20161605951225800
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 7510-11-20161606002225795
Dansk Brystkræft OrganisationMangler i ansøgning - Driftspuljen 2016.08-11-20161606273223228
JDRF DanmarkMangler i ansøgning - Driftspuljen 2016.08-11-20161606361223223
Astma-Allergi Foreningen LuftballonenMangler i ansøgning - Driftspuljen 2016.08-11-20161606493223226
Dansk Glaukom ForeningMangler i ansøgning - Driftspuljen 2016.08-11-20161606607223215
Bækkensmerter.dkMangler i ansøgning - Driftspuljen 2016.08-11-20161606609223235
 Flere spørgsmål vedr. ansøgning til revisor - Driftspuljen 2016 - Dansk Acusticusneurinom Forening.09-11-20161606711224500
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 7410-11-20161606731225790
BørnerådetSvar til børnerådet om deltagelse i møde10-11-20161606783225017
Turnerforeningen i DanmarkMangler dokumentation i ansøgning - Driftspuljen 2016.09-11-20161606857224019
Region HovedstadenTilskud til Neurorehabiliteringshus i Glostrup10-11-20161607080225501
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Danmarks Apotekerforening
FOA - Fag og Arbejde
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold10-11-20161607257225778
NyreforeningenSvar vedr. spøgsmål om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med organdonation09-11-20161607574223599
Endometriose ForeningenMangler i ansøgning - Driftspuljen 2016.08-11-20161607783223236
ÆldreForumÆldreForums fremtid.09-11-20161608700223612
Aarhus KommuneAnsøgning om udsættelse af projektet: "Udvikling af gode rammer for det gode måltid for ældre".09-09-20161608774223346
 Svar på henvendelse vedr. arbejdsforhold i almen praksis10-11-20161608983225481
Folketingets § 71-tilsynBilag 3: Svar på §71 alm. del - spm. 2119-10-20161609099223668
Center for Biosikring og BioberedskabAnmodning om evt. bemærkninger til partshøring vedr. afg. om sikringsansvarlig.09-11-20161609102223402
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
DUT-høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 710 af 1. juni 2016 (informationsbekendtgørelsen)10-11-20161609203224903
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ønske om fedmeoperation.09-11-20161609232223475
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fedmeoperationer10-11-20161609235225934
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 102010-11-20161609240225374
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 102110-11-20161609240225384
AmCham DenmarkSvar på henvendelse fra AmCham med tak for ministerns deltagelse10-11-20161609364225232
 Svar på borgerhenvendelse vedr. borreliaproblematik10-11-20161609448225142
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Oversendelse af opsummering fra dialogmøde om Borrelia09-11-20161609469224469
Danmarks Tekniske UniversitetSvar på henvendelse vedr. besparelse med ny dansk velfærdsteknologi10-11-20161609498225549
 Svar på henvendelse vedr. implementeringen af handlingsplan for forebyggelse af vold på botilbud10-11-20161609549225442
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 4010-11-20161609559225363
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på. spm 3509-11-20161609613224971
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 3409-11-20161609616225009
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 7109-11-20161609657224988
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 4209-11-20161609657224965
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 7009-11-20161609657224963
SundhedsdatastyrelsenDatabehandleraftale mellem departementet og Sundhedsdatastyrelsen (underskrevet)09-11-20161609676225163
SundhedsdatastyrelsenDokumenter til Datatilsynets tilsyn07-11-20161609676225152
SundhedsdatastyrelsenOpdateret dataaftale SUM Departementet v. 0.209-11-20161609676225161
SundhedsdatastyrelsenDatabehandleraftale - underskrevet af NSI07-11-20161609676225158
SundhedsdatastyrelsenBidrag til pkt. 9 og 10 i Oplysningsskema om databehandlere hos statslig myndighed09-11-20161609676225166
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 3709-11-20161609951225015
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 3809-11-20161609964224996
DatatilsynetAnmeldelse af behandling, der foretages af den offentlige forvaltning08-11-20161609969224899
 Svar på henvendelse vedr. klage over børneafd. på Herlev Hospital.09-11-20161609987224089
Landsforeningen LænkenMangler i ansøgning og manglende vedtægter - Driftspuljen 2016.08-11-20161610021223233
Psoriasis ForskningsfondenMangler i ansøgning - Driftspuljen 2016.08-11-20161610023223234
Statens Arkiver - RigsarkivetAnmodning om godkendelse af revideret journalplan for ministeriet ifm. organisationsændring.09-11-20161610155223073
Guldborgsund KommuneHenvendelse fra Guldborgsund Kommune vedr. bevillingsændring - Puljen til demensboliger 2015.03-11-20161610177224377
Nordfyns KommuneSvar på orientering om ændring i projektets fordeling af faser indenfor tidsplanen - projekt Forebyggende hjemmebesøg.30-10-20161610181224657
 Projektuge om kroppen10-11-20161610190225099