Fra: 08-11-2016 til: 08-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
TV2 DanmarkSvar på invitation til De Største Øjeblikke 2016 den 14. december 2016 i Operaen08-11-20161600664222862
DESA - Dansk ErhvervssammenslutningSvar på invitation til årets politiker 201608-11-20161600664222875
SundhedsstyrelsenVedr. Offentliggørelse af afgørelser truffet af Landstandlægenævnet.07-11-20161602203221153
Region MidtjyllandUdkast til spm. - Sygehusinvesteringer - Dansk Center for Partikelterapi.07-11-20161602412220414
MedComBudget, projektbeskrivelser og tidsplaner for it-projekter08-11-20161602419222724
LægemiddelstyrelsenKopi af vurdering til orientering - vedr. positiv/negativlisten - salg på apoteker.07-11-20161602677220428
LægemiddelstyrelsenAfgørelse vedrørende klage - tandlæges besiddelse af aktier i lægemiddelvirksomhed.07-11-20161604480221395
Danmarks Apotekerforening
Lægemiddelstyrelsen
KORA
Pharmakon A/S
Dagsorden til styregruppemøde for projekt medicingennemgang08-11-20161604497222464
Arbejdsgruppen for Produktivitet 2016Produktivitet 2016 - Endeligt rapportudkast, endeligt data og referat.04-11-20161604623218966
LægemiddelstyrelsenKopi af afgørelse til orientering - vedr. tandlæges tilknytning til lægemiddelvirksomhed.07-11-20161604700221415
Region HovedstadenAnmodning om regnskab mv. vedr. præhospital indsats på Bornholm.07-11-20161605485221406
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven - bedre brug af helbredsoplysninger m.v.08-11-20161606516222813
GileadSvar vedr. møde om prisloftsaftalen for sygehusmedicin08-11-20161606531222566
Deloitte
Danske Regioner
Implement
Connexus/Mussmann
Valg af leverandør til opgaven om evaluering af regionernes arbejde med at sikre gode, trygge og effektive patientforløb (Sikkert Patientflow).04-11-20161606728218600
Carlsberg ForskningscenterRykker for bemærkninger i sag vedr. anmodning om aktindsigt.07-11-20161606904221483
KLForespørgsel til KL- Udlevering af kanylebokse - forespørgsel af Ankestyrelsen07-11-20161606910221132
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Brev fra sundheds- og ældreministeriets departementschef til regionsdirektørerne om sletning af data i DAMD-databaserne.07-11-20161607322221423
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietOvertagelse af borgerbrev vedr. lejeloven.07-11-20161607472220717
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Rykker SSI vedr. medlem af det fælles koncernsekretariat for Bestyrelsen for data på sundheds- og ældreområdet08-11-20161607627222482
BeskæftigelsesministerietBorgerhenvendelse - nye regler for pensionister.07-11-20161608092220732
Patientforeningen HS DanmarkNY ansøgning til sundhedsfaglig vurdering - udlodningsmidler 201607-11-20161608211222111
Statens Institut for Folkesundhed
Sundhedsstyrelsen
Vedr. møde om mål og resultatkrav for 201708-11-20161608230222801
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietBorgerhenvendelse - Delvis nedlæggelse af ældre-/handicaplejlighed.07-11-20161608425220707
Dansk SygeplejerådSvar på henvendelse og invitation fra Sygehussamarbejdet om overvågning og opsporing af sundhedspersonale.07-11-20161609238221136
Danske RegionerStauts for godkendelse af Orkampi08-11-20161609272222747
 Besvarelse af henvendelse vedr. modifikation af børn i medfør af bioetikkonventionen - omskæring.07-11-20161609292220314
Miljø- og FødevareministerietOversendt borgerbrev: Svar på henvendelse vedr. bakterier i mad08-11-20161609305222444
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Christian Poll
MF Trine Torp
MOF alm. del - svar på spm. 5607-11-20161609504221290
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Christian Poll
MF Trine Torp
MOF alm. del - svar på spm. 5507-11-20161609504221287
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Christian Poll
MF Trine Torp
MOF alm. del - svar på spm. 5407-11-20161609504221284
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Christian Poll
MF Trine Torp
MOF alm. del - svar på spm. 5307-11-20161609504221281
Kristeligt DagbladHøringssvar vedr. bekg. om anmeldelse af omskæringer - aktindsigt.07-11-20161609587221611
Advokatfirmaet StjernholmSvar vedr. organdonorer og bloddonorer.07-11-20161609664221258
 Svar på henvendelse vedr. læserbrev08-11-20161609782222283
 Svar på henvendelse vedr. livsvigtig medicin08-11-20161609822222435
 Svar på borgerhenvendelse vedr. afslag på erstatning08-11-20161609868211727
 Rykker for svar - vedr. forhold på plejehjem.07-11-20161609894221613
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 12707-11-20161609917220179
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 12807-11-20161609917220181
Danske RegionerFortegnelse over private sygehuse.07-11-20161610069220655
Miljø- og Fødevareministeriet
Sundhedsstyrelsen
Invitation to the International Symposium on Sustainable Food Systems for Healthy Diets and Imporved Nutrition, 1.-2. december 2016.07-11-20161610117220986
Healthcare DenmarkTak for et meget godt besøg og oplæg - Fransk delegationsbesøg.06-10-20161610127221484
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed08-11-20161610141222625