Fra: 02-11-2016 til: 02-11-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Helse- og OmsorgsdepartementetVedr. 16/4660 Invitasjon til nordisk toppmøte om psykisk helse02-11-20161600660215863
Dansk Søvnapnø ForeningVedr. mødeanmodning til sundheds- og ældreministeren om søvnapnø02-11-20161600660215893
Danske ÆldrerådYderligere Svar på forespørgsel om ministertale d. 24. eller 25. april 201702-11-20161600660215892
DR Danmarks RadioSvar på invitation til SPORT 2016 7. januar02-11-20161600664216145
Nørrebro TeaterSvar på invitation til Svantes Lykkelige Dag - 23. november02-11-20161600664216165
Afrika Kontakt - DenmarkSvar på invitation til høring om Vestsahara 2. november kl. 10.00 i København01-11-20161600664214969
 Orientering om oversendelse af henvendelse - Min kones sygdomsforløb02-11-20161600668216846
 Svar på borgerhenvendelse - uretfærdigt pensions- og skattesystem01-11-20161600668215081
Danske RegionerAfsendt afbeskikkelsesbrev til JFP - Danske Regioner - Det Nationale Antibiotikaråd01-11-20161600820214672
 Afsendt beskikkelsesbrev til BB - Danske Regioner - Det Nationale Antibiotikaråd.01-11-20161600820214720
LægemiddelstyrelsenOrientering om svar på ansøgning om dispensation - vedr. prisloftaftalen.01-11-20161600966215159
Orion PharmaSvar på ansøgning om dispensation - vedr. prisloftaftalen.01-11-20161600966215157
RigsrevisionenKvittering for høringsudkast til beretning om Region Midtjyllands risikostyring og reservestyring i 2 sygehusbyggerier <8117>02-11-20161602229215687
Statens Arkiver - RigsarkivetSvar på udeståender i forhold til afleveringsbestemmelsen for aflevering af papirsager til Rigsarkivet31-10-20161607061215471
Novi AdvokaterneBekræfter udsættelse af frist for at komme med bemærkninger - vedr. aktindsigt01-11-20161607331214421
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination02-11-20161607726215834
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen skal vurdere ansøgning til Udlodningsmidler02-11-20161607746216099
 Svar på henvendelse om medicintilskud m.m.02-11-20161608514215858
Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i DanmarkSvar på henvendelse med supplerende spørgsmål fra Kirken for det flyvende Spaghettimonster02-11-20161608678215602
Region MidtjyllandTillægsansøgning til projektet om ”Effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani”01-11-20161609362215275
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 102-11-20161609577215970
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 502-11-20161609577215972
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 302-11-20161609708215974
SundhedsstyrelsenSvar på spørgsmål om bl.a. persondataloven i forbindelse med udformning af guide til opsporing af sårbare ældre02-11-20161609741216692
 Besvarelse af henvendelse om kræft og ventetid01-11-20161609804215213
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Anmodning om bidrag til svar på Beredskabsstyrelsens høring over udkast til Nationalt Risikobillede - senest den 10/1102-11-20161609972216014
 Besvarelse af henvendelse vedr. psykiatrien02-11-20161609993215865