Fra: 29-11-2016 til: 29-11-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Rykker for svar - uligheder i samfundet - rige i forhold til småindkomst modtagere22-11-2016SJ-STD-DEPJFRJ237070
Dansk Røde KorsInvitation til ældreministeren til at besøge en Røde Kors aktivitet28-11-2016SJ-STD-SUMAI241515
FarmakonomforeningenTillykke til ny sundhedsminister. Ønsker et møde med ministeren om håndtering af medicin28-11-2016SJ-STD-SUMAI241409
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTTillykke til ny sundhedsminister - ønsker et møde for at drøfte assisteret reproduktion og sundhedsydelser til transpersoner29-11-2016SJ-STD-SUMAI241521
 Borgerhenvendelse - tillykke til ny ældreminister og invitation til besøg på DCA i Aarhus28-11-20161600660241511
Hospice LimfjordInvitation til at tale Hospice Limfjord 10 års jubilæum 30. maj 201725-11-20161600660240423
 Tilføjelse til borgerhenvendelse vedr. invitation til besøg på DCA i Aarhus28-11-20161600660241512
KFUM's Sociale ArbejdeTillykke til ny sundhedsminister med invitation til at besøge indsatsområde for sundhedsproblematikker i forhold til socialt udsatte28-11-20161600660241413
 Borgerhenvendelse - synes godt om anmodning28-11-20161600661241488
 Borgerhenvendelse - fremsender madopskrifter23-11-20161600661241487
 Mailadresse efterlyses til ny ældreminister28-11-20161600661241421
Den Polske AmbassadeInvitation - Christmas Party on 15 December25-11-20161600664240452
Sparta LøbskontorInvitation til starttale maj 201725-11-20161600668240422
TeknologirådetBorgerinddragelse giver holdbar klimatilpasning (nyhedsbrev)25-11-20161600668240445
 Borgerhenvendelse - Du gør det så godt!26-11-20161600668240479
 Skoleelever - spørgsmål vedr. ytringsfrihed28-11-20161600710240886
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietVideresender borgerhenvendelse - kronik vedr. mikrobølgevanviddet fra Det Trådløse Samfund08-11-20161601668223058
Lolland KommuneNy redegørelse - anvendelse af midlerne 2017 - Lolland Kommune - en værdig ældrepleje.28-11-20161601890240798
RigsrevisionenRR kvittering for høringssvar til Rigsrevisionens beretningsudkast vedr. Region Midtjyllands risiko- og reservestyring af to sygehusbyggerier <8117>17-11-20161602229241755
RigsrevisionenBeretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier er flyttet til Sr-møde i februar 2017 <8117>23-11-20161602229241692
RigsrevisionenOpmærksomhedspunkter ifm. udbetaling af kvalitetsfondsmidler til DNU for 3. kvartal 2016 <8117>29-11-20161602229242153
Region MidtjyllandLedelsesunderskreven udbetalingsanmodning - Sygehusinvesteringer.28-11-20161602412240907
Region SyddanmarkUdgiftsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne i Region Syddanmark29-11-20161602418242152
Region SjællandStatus på projekt - FamiliePakken 2016.25-11-20161602486240477
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-534/16, BB construct29-11-20161602492241999
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 49, 50 og 51)25-11-20161602492240836
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-533/16, Volkswagen29-11-20161602492242012
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-12/16, Marine Harvest ASA v EFTA Surveillance Authority29-11-20161602492242018
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 18/16 tirsdag 29.11.16 kl. 11.00 - 1. udsendelse.25-11-20161602495240838
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 18/16 tirsdag 29.11.16 kl. 11.00 - 5. udsendelse.28-11-20161602495240883
Sundhed.dkNy minister - sundhed.dk29-11-20161602700242343
Gentofte KommuneHenvendelse om satspulje til dobbeltbelastede borgere med et alkoholmisbrug29-11-20161602841242006
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om satspulje til dobbeltbelastede borgere med et alkoholmisbrug28-11-20161602841241930
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet IKASHøring - 1. version af DDKM for privatpraktiserende tandlæger03-11-20161603115218339
SundhedsstyrelsenOrientering om transport af radioaktive stoffer i 201602-11-20161603117216204
Folketinget ChristiansborgSUU L 47 spm. 228-11-20161603280241673
Folketinget ChristiansborgSUU L 47 spm. 328-11-20161603280241674
Folketinget ChristiansborgSUU L 47 spm. 428-11-20161603280241675
Lemvig KommuneOk til kvittering for status vedr. sundheds- og akuthus Lemvig29-11-20161603335242238
RigsrevisionenLovforslag om effektiviseringer <8088>17-11-20161603608241763
Region NordjyllandSvar på invitation til møde om patienters indkøb af sukker- og fedtholdige fødevarer28-11-20161603947242050
 Tak for genbeskikkelse af LPG som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn.21-11-20161604318240464
Miljø- og FødevareministerietMateriale til møde i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU, tirsdag den 1. november 2016, kl. 14.0028-11-20161604774241406
Miljø- og FødevareministerietMateriale til møde i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU, tirsdag den 29. november 2016, kl. 13.0025-11-20161604774240018
Miljø- og FødevareministerietMateriale til møde i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU25-11-20161604774240448
 Ny henvendelse til ministeriet efter afgørelse på baggrund af hjemvisning25-11-20161606084241678
Turnerforeningen i DanmarkUnderskrifter på Turnerforeningens - Regnskab 2015 og 2014.28-11-20161606857240758
Dansk Hepatitis ForeningSundhedsfaglig vurdering - Dansk Hepatitis Forening - Driftspuljen 2016.28-11-20161607313241323
Immun Defekt ForeningenFremsender manglende oplysninger i ansøgning - Driftspuljen 2016.27-11-20161607685240643
Thyreoidea LandsforeningenReferat af generalforsamling 2016 - med formandens beretning for 2015.28-11-20161608197241109
Danmarks Tekniske UniversitetDTU consulting project25-11-20161608519242387
Region SjællandSvar fra Region Sjælland vedr. samråd om psykiatrisygehuset i Slagelse21-11-20161608716241737
Region SyddanmarkBrev til Region Syddanmark vedr. håndtering af overskridelse i anlægsoverslag for Nyt OUH.28-11-20161609114241218
AIDS-FondetStatus for kampagneaktivitet - projekt "Kurs mod nul".28-11-20161609319241235
Region MidtjyllandTættere opfølgning DNU 3 kvartal 201617-11-20161609428241768
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (nedlagt pr. 28/11-16)Bemærkninger til UNECE, Denmarks National Follow-up to the UNECE Regional Implementation Strategy.03-11-20161609697240582
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (nedlagt pr. 28/11-16)Vedr. Anmodning om bidrag til brug for udarbejdelse af FN's rapport om Danmarks opfølgning på "The Madrid Plan of Action on Ageing" fra 2002 - DEADLINE 14. oktober 2016.09-11-20161609697240595
BeskæftigelsesministerietHØRING: bidrag til brug for udarbejdelse af FN's rapport om Danmarks opfølgning på "The Madrid Plan of Action on Ageing" fra 2002 - DEADLINE 12 oktober 2016.09-11-20161609697240591
KulturministerietBidrag fra Kulturministeriet - MIPAA.01-11-20161609697240613
Region NordjyllandStatus vedr. lægesituationen i Sundhedshus Sæby29-11-20161609747241994
Healthcare DenmarkBekræftelse på oplægsholder for schweizisk delegation17-11-20161610043241881
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Invitation til møder vedr. vejledning til bekendtgørelser for kliniske kvalitetsdatabaser29-11-20161610120242099
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeTilmelding til KISS-konference25-10-20161610611240471
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeInvitation til KISS-konference25-10-20161610611240468
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeMateriale fra KISS-konference.24-11-20161610611240466
 Borgerbrev - psykisk syg søn - konsekvenser for familien22-11-20161610618236663
 Borgerhenvendelse om naborøg16-11-20161610631241099
Region HovedstadenForventede standard rapportering i 2017 vedr. kvalitetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden29-11-20161610650242411
Region NordjyllandStandardrapportering vedr. kvalitetsfondsprojekterne29-11-20161610650242481
Danske ArkitektvirksomhederAnmoder om møde for at tale om danske arkitektvirksomheders bidrag til vækst og velfærd i Danmark28-11-20161610653242227
The Aarhus 2017 Board and FoundationInvitation: Official Opening of European Capital of Culture Aarhus 201729-11-20161610654242440
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på høring over bekendtgørelse om offentlige boksekampe24-11-20161610661242478
JustitsministerietHøring over bekendtgørelse om offentlige boksekampe17-11-20161610661242462
SundhedsdatastyrelsenNationale mål: Leverance (3K16) af udvalgte indikatorer29-11-20161610664242561
 Borgerhenvendelse vedr. medicinsk cannabis og kørsel14-11-20161610666227775
 Borgerhenvendelse om aldersgrænse for bloddonation25-11-20161610667242575
 Borgerhenvendelse - forsøg med medicinsk cannabis15-11-20161610668229721
 Borgerhenvendelse om medicinsk cannabis17-11-20161610669232384
AltingetAktindsigt i opgørelse af varige omkostninger ved udflytning af statslige arbejdspladser (dele af STPS)29-11-20161610671242597