Fra: 28-11-2016 til: 28-11-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerbrev - klage25-11-20161601336239668
 Borgerbrev - klage22-11-20161601336236486
Haderslev KommuneJustering af budget - projekt "Unge på sporet".25-11-20161601455240194
Allerød KommuneSpørgsmål vedr. udgiftstyper Allerød Kommune værdighedsmilliarden 201604-10-20161601578240789
KLRegnskab for Netværk for Fællesskabsagenter.23-11-20161602475240276
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-528/16, Confédération paysanne e.a.18-11-20161602492240952
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-480/16, Fidelity Funds18-11-20161602492240959
UdenrigsministerietFristliste af 24. november 201624-11-20161602492240818
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 18/16 tirsdag 29.11.16 kl. 11.00 - 3. udsendelse25-11-20161602493240865
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 18/16 tirsdag 29.11.16 kl. 11.00 - 2. udsendelse25-11-20161602495240861
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 18/16 tirsdag 29.11.16 kl. 11.00 - 4. udsendelse28-11-20161602495240879
PsykolognævnetHØRINGSSVAR - Psykolognævnet - ændring af sundhedsloven.23-11-20161606516239448
FOA - Fag og ArbejdeHØRINGSSVAR - FOA - ændring af sundhedsloven.23-11-20161606516239443
Statens Arkiver - RigsarkivetLogin og kode til AIDA for afleveringen af papirarkivalier til Rigsarkivet fra Sundhedsministeriet.24-11-20161607061239481
SmerteDanmark (SmDK)OK - ikke kommercielle aktiviteter - Driftspuljen 2016.24-11-20161607754239514
Dansk Forening for Albinisme Lundemarken 30Dokumentation - Driftspuljen 2016.25-11-20161607754239522
Thyreoidea LandsforeningenSpecifikation - Driftspuljen 2016.25-11-20161608197239753
Dansk Myelomatose ForeningSpecifikation - Driftspuljen 2016.22-11-20161608199239766
Dansk Forening for Albinisme Lundemarken 30Referat - underskrifter - Driftspuljen 2016.25-11-20161608458239483
KORAKORA bestyrelsesmøde 28. november 2016: Mødemateriale22-11-20161609091239771
Social- og IndenrigsministerietBidrag til UNECE rapport, Social- og Indenrigsministeriet14-10-20161609697240805
Social- og IndenrigsministerietBemærkninger til rapport til Danmarks opfølgning på den tredje runde af RIS/Madrid Plan of Action on Ageing03-11-20161609697240577
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietBidrag UNECE, Denmarks National Follow-up to the UNECE Regional Implementation Strategy03-11-20161609697240608
UNECESvar på spørgsmål vedr. pre-filled stastical annex31-10-20161609697240631
 Aktindsigt i udgifter vedr. coaching23-11-20161610606240336
Mariagerfjord KommuneHenvendelse vedrørende vejledning om kugledyner17-11-20161610629232021