Fra: 23-11-2016 til: 23-11-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BI23-11-2016SJ-STD-DEPSJE238283
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. BJ23-11-2016SJ-STD-DEPSJE238285
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 19521-11-2016SJ-STD-DEPSJE237464
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 19121-11-2016SJ-STD-DEPSJE237457
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 19221-11-2016SJ-STD-DEPSJE237458
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 19421-11-2016SJ-STD-DEPSJE237460
Region HovedstadenFejl i datoer til dialogforum for Hovedstadsområdet22-11-20161600660237523
 Borgerhenvendelse vedr. arbejdsskade15-11-20161600668230490
 Borgerhenvendelse - afslag på hjælpemidler efter Servicelovens §11222-11-20161600668237075
 Borgerhenvendelse - tilskud til børn der lider af cøliaki og laktoseintolerance22-11-20161600668237061
 Projektuge om alkoholkultur hos unge i Danmark23-11-20161600710237502
INTERLEX AdvokatfirmaRevisionsprotokollat - aktindsigt - Driftspuljen - Familier med Kræftramte Børn.22-11-20161602296236298
Region HovedstadenAnmodning om statusredegørelse - pulje til behandling af svært overvægtige børn.22-11-20161602483236729
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-522/1622-11-20161602492237084
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-578/16 (PPU), C. K. e.a.22-11-20161602492237090
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 428 af 21. november 201622-11-20161602492237118
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 17/16 tirsdag 22.11.16 kl. 11.00 - 5. udsendelse22-11-20161602495237114
SundhedsstyrelsenHenvendelse om projekt "Red Liv Naloxon"16-11-20161602663237632
World Health Organization (WHO)International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances03-11-20161602955228892
Elmedistraal A/SVedr. salg af firma16-11-20161603500235925
Vejle KommuneSundheds- og stofindtagelsesrum Vejle, Ændret budget og udbetaling22-11-20161603509238112
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationREHPA: Vedr. uddybning af udgifter til etablering i budget 201621-11-20161604349237780
SundhedsstyrelsenMedlemsundersøgelse - specialeplanlægning21-11-20161605562236633
Region HovedstadenHøringssvar - forslag til lov om ændring af sundhedsloven (færdigbehandlede dage)07-10-20161606002194472
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Dansk Selskab for Almen Medicin
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Socialrådgiverforening
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Yngre Læger
Landsforeningen SIND
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Forbrugerrådet Tænk
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Alzheimerforeningen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Nationalt Videnscenter for Demens
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Sundhedsstyrelsen
Rigsombudsmanden på Færøerne
Rigsombudsmanden i Grønland
Statens Serum Institut
Finansministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Statsministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Høringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Danske Ældreråd02-09-20161606002192532
Danske RegionerHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Danske Regioner03-10-20161606002189600
SundhedsdatastyrelsenHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Sundhedsdatastyrelsen03-10-20161606002190576
Danske RegionerHøringssvar til økonomisk høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Danske Regioner03-10-20161606002190569
Psykiatrisk Center KøbenhavnHøringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Dansk Psykiatrisk Selskab03-10-20161606002189325
Dansk ErhvervHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Dansk Erhverv03-10-20161606002190579
Danske RegionerHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Danske Regioner03-10-20161606002189542
Erhvervs- og VækstministerietHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Erhvervs- og Vækstministeriet03-10-20161606002189545
Erhvervs- og VækstministerietHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Erhvervs- og Vækstministeriet03-10-20161606002189602
LægeforeningenHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Lægeforeningen03-10-20161606002189625
DatatilsynetHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Datatilsynet29-09-20161606002186716
KLHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Kommunernes Landsforening29-09-20161606002187359
Danske ÆldrerådHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - DemensKoordinatorer i Danmark28-09-20161606002185553
Danske ÆldrerådHøringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) - Danske Ældreråd28-09-20161606002185545
Powercare Sønderhøj 16Henvendelse fra Powercare vedr. tidspunkt for lovforslagets behandling21-09-20161606002179053
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringDagsorden til UDK-måndesmøde og skema til UDK månedesmøde11-11-20161606031237165
 Borgerhenvendelse. "Så kom min døde far sgu godt nok med".08-11-20161606259222572
HøringslisteHØRING over udkast til ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger m.v.) FRIST 1. december 2016.22-11-20161606516236722
Dansk Glaukom ForeningMangler dokumentation - skal på lille - Driftspuljen 2016.09-11-20161606607235749
Horsens KommuneKlippekortordningen - Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Horsens Kommune 2015.27-10-20161606866236555
Ishøj KommuneProjektregnskab - Klippekortordningen 2015.22-11-20161606871236231
Statens Arkiver - RigsarkivetAflevering af diverse sager09-11-20161607061237362
Statens Arkiver - RigsarkivetAfklaring vedr. ekstra personalesager - endeligt udvalg af arkivalier på plads08-11-20161607061237346
Statens Arkiver - RigsarkivetSpørgsmål vedr. henlæggelse af SUM sager 1993-97 og 1998-200208-11-20161607061237347
Iron Mountain A/S Stamholmen 165Afleveringstidspunkt for SUM-afleveringen08-11-20161607061237353
LægemiddelstyrelsenTilbagemelding på forespørgsel om aflønning af nævnsmedlemmer23-11-20161607104237378
WhiplashforeningenWhiplashforeningen regnskab for driftspuljen 2015.15-11-20161607312236905
Kræftforeningen De AktiveVedr. Driftspuljen 2016.22-11-20161608198236709
LYLE - Patientforeningen for lymfekræft og leukæmiNyt ansøgningsskema - Driftspuljen 2016.02-11-20161608202236780
SundhedsstyrelsenVedr. rammeaftalen og alkohol22-11-20161608230238042
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks bemærkninger til samrådsspørgsmål om ambulancer22-11-20161608836237212
Jyllands-PostenKommuner og ældreområdet23-11-20161609589238319
SundhedsstyrelsenDagsorden for følgegruppemøde d. 10. november og første udkast til oplæg vedr. ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient04-11-20161609820236339
Psoriasis ForskningsfondenÅrsberetning - Driftspuljen 2016.22-11-20161610023236637
Statens Arkiver - RigsarkivetGodkendelse af ændring i Sundheds- og Ældreministeriets journalplan23-11-20161610155238051
Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og AnalyseBesvarelse af borgerhenvendelse vedr. det nationale kvalitetsprogram22-11-20161610321236659
UdenrigsministerietSvar til UM:HØRING: Grænsehindringer med relation til DK (frist: 21/11)22-11-20161610337236866
 Opfølgende spørgsmål fra borger vedr. behandling af mennesker med alvorlige psykiske lidelser i Danmark23-11-20161610350237080
 Kommentar til svar på opfølgende henvendelse vedr, behandling af mennesker med alvorlige psykiske lidelser i Danmark23-11-20161610350238071
SundhedsstyrelsenDagsorden til 46. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 28. november 2016 - eftersendelse af bilag 53+54.22-11-20161610455236695
RambøllSvar fra Rambøll: Bookning af kommuner - vedr. SL § 83a.21-11-20161610462235953
 Regarding your enquiry on health care expenditure in Denmark22-11-20161610466236761
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. adgang til patientjournaler efter arkivloven.22-11-20161610494236138
SundhedsstyrelsenEndelig midtvejsrapport - Evaluering af fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner20-01-20161610497236264
Radio24syvKvittering: Aktindsigt - selvvalg - lægemidler.22-11-20161610498236279
Radio24syvAktindsigt, lov om selvvalg af håndkøbsmedicin21-11-20161610498236263
Dansk SygeplejerådInvitation til temadag om specialuddannelser den 11. januar 201722-11-20161610510236778
 Borgerbrev: Penge til unge med kræft på finansloven20-11-20161610529234573
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 19321-11-20161610541237459