Fra: 22-11-2016 til: 22-11-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske PatienterHenvendelse til ministeren vedr. sundhedspersoners deltagelse i offentlige debatter.21-11-2016SJ-STD-SUMLLU235874
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. komitésager om pesticid aktivstoffer15-11-2016SJ-STD-SUMLLU230506
 Borgerhenvendelse vedr. demens-problematikken28-10-2016SJ-STD-DEPTAAR217112
Aarhus KommuneInvitation til at holde oplæg eller modtage og kommentere roadmap eller at være tilstede ved Konference i Aarhus den 11. eller 12 januar 2017 - ”DIGITAL VELFÆRD ELLER OVERVÅGNING”18-11-20161600660234531
 Invitation til virksomhedsbesøg i almen praksis for at få indblik i parksislæges hverdag16-11-20161600660235889
HjerneSagenAnmoder om møde vedr. handleplan på apopleksiområdet21-11-20161600660235901
 Invitation til møde i Dialogforum for Hovedstadsområdet, mødeforslag21-11-20161600660235878
Foreningen 7LivVil gerne mødes med ministeren for at drøfte formodet samtykke og anonym donor22-11-20161600660236496
 Invitation til ministeren til at holde foredrag om ældreområdet i Skovlunde17-11-20161600660233530
Reden International
Reden København
KFUK´s Sociale Arbejdes Krisecenter
Invitation og fribillet til julekoncert til fordel for Reden International21-11-20161600664235854
Miljø- og FødevareministerietOvertagelse af borgerhenvendelse vedr. sund livsstil21-11-20161600668235947
 Borgerhenvendelse - en system-fejl?21-11-20161600668235805
SundhedsstyrelsenDagsorden for 3. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 28/10-16 kl. 11-1321-10-20161600825236121
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra 3. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 28/10-1618-11-20161600825236123
SundhedsstyrelsenT.O. - Fælles plan for udmøntning af handlingsplanen for den ældre medicinske patient21-11-20161600825236125
SundhedsstyrelsenNyt endeligt referat fra 3. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 28/10-1621-11-20161600825236128
SundhedsstyrelsenUdkast til referat for 3. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 28/10-16 kl. 11-1303-11-20161600825236189
HjerneaktivisterneAngående - Udlodningsmidler - Rådighedspuljen 2016.16-11-20161600903235003
HjerneaktivisterneHjerneaktivisterne - vedtægter - Rådighedspuljen 2016.21-11-20161600903235768
Albertslund KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje 2017 Albertslund Kommune22-11-20161601577236016
Frederikshavn KommuneVærdig ældrepleje anvendelse af midler i 2017 Frederikshavn Kommune22-11-20161601604236782
Gribskov KommuneNy redegørelse - værdighedsmidler 2017 - Gribskov Kommune21-11-20161601676235283
Guldborgsund KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje Guldborgsund Kommune 201722-11-20161601678236502
KLSucceskriterier til kommentering - Center for Forebyggelse i Praksis21-11-20161601738234643
Lyngby-Taarbæk KommuneNy redegørelse 2017-tilskuddet Lyngby-Taarbæk Kommune en værdig ældrepleje21-11-20161601891236005
Næstved KommuneØkonomisk redegørelse en værdig ældrepleje - Næstved Kommune 201621-11-20161601899235549
Jyllands-PostenVedr. citater - interview.21-11-20161602296235767
Region MidtjyllandUdkast - udbetalingsanmodning - Dansk Center for Partikelterapi.18-11-20161602412234441
Region MidtjyllandStatusredegørelse - Overvægtsprojekt - Randersklyngen.18-11-20161602484234217
Region NordjyllandStatusredegørelse - Fælles indsats - behandling af svært overvægtige børn - 2016.18-11-20161602485233854
Region SyddanmarkAnmodning om statusredegørelse - pulje til behandling af svært overvægtige børn.18-11-20161602487234221
Region SyddanmarkAnmodning om statusredegørelse - pulje til behandling af svært overvægtige børn.21-11-20161602487235655
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-529/16, Hamamatsu Photonics Deutschland.18-11-20161602492234452
RigspolitietAnmodning fra Rigspolitiet om oplysninger til brug for drøftelser med Københavns Politi22-11-20161602517236744
Landsforeningen for Prader-Willi SyndromTilsagn - Aktivitetspuljen 2016.07-11-20161604109235760
LægeforeningenIndstilling til genbeskikkelse af stedfortræder LPG til Det Psykiatriske Patientklagenævn18-11-20161604318234618
Dansk Brystkræft OrganisationYderligere dok. for tilskrivning under medlemskontingenter - Driftspuljen 2016.09-11-20161606273235758
JustitsministerietMøde i følgegruppen om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer21-11-20161606439236651
WHO´s Regionalkontor for Europa9th Global conference on health promotion: Global leaders agree to promote health in order to achieve Sustainable Development Goals21-11-20161606525235174
Dansk Acusticusneurinom Forening Dalsø Park 40Specifikation - Driftspuljen 2016.10-11-20161606711235746
Turnerforeningen i DanmarkSender regnskab senere - Driftspuljen 2016 - Turnerforeningen19-11-20161606857234712
SundhedsstyrelsenAd. aktindsigt i udgifter til receptioner og konsulenter21-11-20161606912235268
Ishøj KommuneIshøj Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68415 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-11-20161607529236438
 Genfremsender henvendelse vedr. lægehjælp18-11-20161607883233561
 Tilføjelse til fornyet henvendelse vedr. svimmelhed18-11-20161607883236993
 Fornyet henvendelse vedr. svimmelhed18-11-20161607883236992
MigrænikerforbundetSender materiale med underskrifter - Driftspuljen 2016.19-11-20161607919235776
Middelfart KommuneGlostrup Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 samt revideret budget til projektnr. 68408 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161607985235580
Vallensbæk KommuneVallensbæk Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68417 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-11-20161607994236132
Køge KommuneKøge Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68431 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-11-20161608009235988
Norddjurs KommuneNorddjurs Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68475 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-11-20161608051235909
Morsø KommuneMorsø Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68488 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161608062235868
Landsforeningen for Marfan SyndromNy specifikation til puljen - Driftspuljen 2016.11-11-20161608201235742
Landsforeningen for Marfan SyndromAnsøgning - Driftspuljen 2016.21-11-20161608201235773
Ehlers-Danlos ForeningenGodkendelse af rettelser - Driftspuljen 2016.21-11-20161608203235000
ME ForeningenForlængelse af anvendelsesfrist - Aktivitetspuljen 2015.15-11-20161608216234885
Statens Institut for FolkesundhedBefolkningsundersøgelsen i Grønland22-11-20161608230236619
SundhedsstyrelsenProjektbeskrivelser for tobak og mental sundhed21-11-20161608230236098
SundhedsstyrelsenAlkohol på rammeaftalen22-11-20161608230236812
Statens Institut for FolkesundhedBefolkningsundersøgelsen i Grønland19-11-20161608230235652
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingVedr. indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel.18-11-20161608675233827
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR)Høringssvar - GCP - ændring af bekg. nr. 710 af 1. juni 2016.20-11-20161609203234525
ReutersInterview med sundheds- og ældreministeren.21-11-20161609589235400
DatatilsynetVedr. tilsyn med Sundheds- og Ældreministeriet - anmodning om databehandleraftale22-11-20161609676236158
Region SyddanmarkT.o. SLs tale 24711 - Indvielse af det Nye Kolding Sygehus.21-11-20161609765234724
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesReviderad version av protokollet /Nordiska alkoholtjänstemannamötet27-10-20161609856236656
Psoriasis ForskningsfondenUdlodningsmidler - underskrevet regnskab 2015 - Driftspuljen.11-11-20161610023235711
MF Eva Kjer Hansen (V)Anmodning om ministerens kommentar til henvendelse vedr. salg af hjælpemidler på apoteker08-11-20161610158222646
Sundhedsøkonomi, Sygehusbyggeri, Koncernøkonomi og AnalyseNy borgerhenvendelse vedr. det nationale kvalitetsprogram18-11-20161610321235684
LægemiddelstyrelsenSvar fra Lægemiddelstyrelsen: Forespørgsel om grænsehindring ved mærkning af medicinalvarer. Frist 18/11.18-11-20161610337235180
Norges ambassade i DanmarkNorges ambassadør i Danmark takker for assistance i forbindelse med Norges statsministers besøg i Danmark07-11-20161610372224911
 Borgerhenvendelse - foreslår en årlig "plejecentrenes dag".17-11-20161610453232385
SundhedsstyrelsenDagsorden til 46. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 28. november 2016.17-11-20161610455234922
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til hvordan faderen bosat i Florida kan bosætte sig i Danmark10-11-20161610457226163
 Borgerhenvendelse om offentligt tilskud til massage29-10-20161610490212964
SundhedsstyrelsenMateriale efter 1. møde i følgegruppe vedr. evaluering af styrket sammenhæng for de svageste ældre15-11-20161610495236175
SundhedsstyrelsenUdpegning til Følgegruppe for evaluering af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre29-09-20161610495186830
SundhedsstyrelsenDagsorden for 1. møde i Følgegruppen vedr. evaluering af Styrket sammenhæng for de svageste ældre d. 15/11-1608-11-20161610495236143
SundhedsstyrelsenUdkast til referat fra 1. møde i Følgegruppen vedr. evaluering af Styrket sammenhæng for de svageste ældre - Frist d. 6/12-1622-11-20161610495236371
SundhedsstyrelsenDagsorden for 7. møde i Følgegruppen for evaluering af fælles regionale/kommunale forløbskoordinatorfunktioner d. 7/10-16 - Endeligt referat fra 6. møde30-09-20161610497236362