Fra: 21-11-2016 til: 21-11-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 17818-11-2016SJ-STD-DEPSJE234030
Folketinget ChristiansborgSOU alm. del - spm. 10921-11-2016SJ-STD-DEPSJE235572
 Ang konsensuspapir om funktionelle lidelser15-11-2016SJ-STD-SUMLLU230793
Foreningen af Speciallæger - FASAnmodning om hilse-på-møde med ministeren bl.a. for at drøfte hvordan speciallægeprakis kan aflaste sygehusene og de praktiserende læger17-11-20161600660235631
KLInviation til ministeren til at holde oplæg om planen for de nære og sammenhængende sundhedsvæsen på KL's Sundhedskonference den 18. Januar 2017 i Kolding.01-09-20161600660235347
Den Polske AmbassadeInviation til Christmas Party on 15. December 2016, Marriott Hotel, København19-11-20161600664234557
 Borgerhenvendelse - spirituskørsel m.m.19-11-20161600668234564
SundhedsstyrelsenT.O. - Fælles plan for udmøntning af handlingsplanen for den ældre medicinske patient21-11-20161600957234918
Dansk Selskab for Almen MedicinDSAM bemærkninger til endeligt referat fra 3. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 28/10-1621-11-20161600957234949
 Borgerbrev - klage over topledere17-11-20161601336232026
 Borgerbrev - Højesteret09-11-20161601336223635
 Borgerbrev - beviser på kriminel politik14-11-20161601336227781
 Borgerbrev - sagen skal afsluttes omgående07-11-20161601336222235
Region HovedstadenRegion Hovedstaden anmodning om ændring i shared care til projektnr. 65401 i satspuljen 2012 til 201518-11-20161601375234540
Ballerup KommunePartnerskabspuljen - anmodning om udbetaling af tilskud21-11-20161601460235660
Egedal KommuneNy redegørelse 2017-udmøntningen værdighedsmilliarden Egedal Kommune21-11-20161601590235259
Fanø KommuneRedegørelse Fanø Kommune 2017 en værdig ældrepleje18-11-20161601596235221
Glostrup KommuneNy redegørelse værdighedspuljen Glostrup Kommune 201717-11-20161601674234998
Helsingør KommuneNy redegørelse værdighedsmidler 2017 Helsingør Kommune18-11-20161601684235159
Halsnæs KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje Halsnæs Kommune 201718-11-20161601692235231
Holbæk KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje Holbæk Kommune 201718-11-20161601693235046
Københavns KommuneNy redegørelse - en værdig ældrepleje 2017 - Københavns Kommune.16-11-20161601723233976
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHealth Committee - DRAFT RECOMMENDATION OF THE COUNCIL ON HEALTH DATA GOVERNANCE - REV 418-11-20161601765234012
Norddjurs KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje Norddjurs Kommune 201717-11-20161601896235013
Randers KommuneVærdighedsmilliarden ny redegørelse 2017 Randers Kommune21-11-20161601903235354
Randers KommuneVærdighedsmilliarden redegørelse 2017 Randers Kommune18-11-20161601903235238
Ringsted KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje 2017 Ringsted Kommune21-11-20161601906235300
Rødovre KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje 2017 Rødovre Kommune18-11-20161601909235183
Skive KommuneVærdighedsmidler ny redegørelse Skive Kommune 201721-11-20161601915235271
Svendborg KommuneNy redegørelse 2017 Svendborg Kommune en værdig ældrepleje17-11-20161601924234880
Thisted KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje Thisted Kommune 201718-11-20161601928235053
Tønder KommuneNy redegørelse værdighedspuljen Tønder Kommune 201721-11-20161601929235340
Vesthimmerlands KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje i 2017 Vesthimmerlands Kommune18-11-20161601938235071
Amgros I/SHenvendelse vedr. Nordisk Lægemiddelforum18-11-20161602339235153
Amgros I/SHenvendelse vedr. Nordisk LægemiddelForum12-10-20161602339235155
MedComAcceptskrivelse - Brev om finanslovsmidler til MedComs gennemførelse af projektet vedr. it-understøttelse af forløbsplaner i almen praksis21-11-20161602419234523
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-480/16, Fidelity Funds18-11-20161602492234455
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-527/16, Alpenrind e.a.18-11-20161602492234458
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-528/16, Confédération paysanne e.a.18-11-20161602492234449
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 17/16 tirsdag 22.11.16 kl. 11.00 - 2. udsendelse18-11-20161602495234461
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 17/16 tirsdag 22.11.16 kl. 11.00 - 3. udsendelse18-11-20161602495234465
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 17/16 tirsdag 22.11.16 kl. 11.00 - 4. udsendelse18-11-20161602495234469
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 17/16 tirsdag 22.11.16 kl. 11.00 - 1. udsendelse18-11-20161602495233910
JustitsministerietKvittering fra Justitsministeriet vedr. henvendelser om "Københavner-ordningen" om retslægelige ligsyn18-11-20161602517234606
 Ønsker ministerens billede og autograf18-11-20161602607234535
JustitsministerietJM vender tilbage vedr. fornyet rykker.18-11-20161602897233385
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationPowerpoint om REHPA01-10-20161604349235027
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune overførsel af midler til 2017 til projektnr. 65260 til puljen til kommunal alkoholbehandling af dobbeltbelastede.21-11-20161605414235543
 Ny version af journalen fra den 17. og 18. november 201007-11-20161606259222548
Vordingborg KommuneFremsender dokumenter vedr. klippekortordningen 2015.17-11-20161606944233513
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretSvar ang. tidsplan for projektet21-11-20161607222234963
RambøllKvittering fra Rambøll for modtagelse af svar vedr. udveksling af sundhedsdata.17-11-20161607264233389
Jammerbugt KommuneJammerbugt Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68495 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.20-11-20161607348234603
Helsingør KommuneHelsingør Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68421 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161607997234598
Hørsholm KommuneHørsholm Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 samt revideret budget til projektnr. 68423 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161608000235290
Greve KommuneGreve Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 samt revideret budget til projektnr. 68430 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161608007235362
Greve KommuneGreve Kommune revideret budget til projektnr. 68430 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161608007235503
Herning KommuneHerning Kommune revideret budget til projektnr. 68470 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.21-11-20161608048234626
Dansk Myelomatose ForeningRegnskab for 2015 meylomatoseforeningen - Driftspuljen.17-11-20161608199234165
Ehlers-Danlos ForeningenDokumentation vedr. Driftspuljen 2016 - "Udlodningsmidler".15-11-20161608203234178
SundhedsdatastyrelsenUdkast til referat fra 1. møde i redaktionsudvalget21-11-20161608925235019
Styrelsen for PatientsikkerhedDagsorden til møde i strategisk følgegruppe 1. november 201601-11-20161609021234759
Folketinget Christiansborg§71 alm. del - spm. 316-11-20161609099233027
Folketinget Christiansborg§71 alm. del - spm. 416-11-20161609104233028
FinansministerietCaptia Brev til Region Syddanmark vedr. håndtering af overskridelse i anlægsoverslag for Nyt OUH18-11-20161609114234433
FinansministerietCaptia Notat Håndtering af overskridelse i anlægsoverslag på Nyt OUH18-11-20161609114234435
Region SjællandBilag til svar på SOU alm. del spm 12 fra Region Sjælland.09-11-20161609410233630
Region MidtjyllandBilag til svar på SOU alm. del spm. 12 fra Region Midtjylland16-11-20161609410233626
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationBidrag fra REHPA om palliation19-11-20161609657234908
 Rykker for svar på henvendelse vedr. forhold på plejehjem20-11-20161609894234574
FinansministerietT.o.: Mulig ændring af BK202021-11-20161609944235741
MedComP/L reguleringssats for 201721-11-20161609980234480
SundhedsstyrelsenOrientering om aktindsigt - etablering af Medicinrådet.18-11-20161610226233519
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 18717-11-20161610411233031
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 18617-11-20161610411233030
 Klage over afgørelse af 15. november 2016 - aktindsigt - omskæring.18-11-20161610415233553
 Klage over afgørelse af 28. september 2016 - aktindsigt - omskæring.18-11-20161610415233557
 Borgerhenvendelse - nedværdiget af en offentlig ansat10-11-20161610446226184
Kerteminde KommuneBemærkninger - demensopråb18-11-20161610451234506
 Borgerhenvendelse - demensopråb17-11-20161610451233488
 Borgerhenvendelse - fremsender personlig beretning.30-10-20161610454212967
 Borgerhenvendelse - misbrug af kommunal selvbestemmelse24-10-20161610456207269
Region SjællandSøger statistik over gennemsnitlige nationale genindlæggelser opdelt på specialer14-11-20161610465228981
 Borgerhenvendelse - Health care expenditures as % of GDP in Denmark16-11-20161610466231419
 Borgerbrev - klage, psykatri08-11-20161610469228179
 Anmodning om aktindsigt i L4721-11-20161610475235409