Fra: 18-11-2016 til: 20-11-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget Christiansborg§ 71-tilsynet alm. del - spm. 518-11-2016SJ-STD-DEPSJE233464
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 17718-11-2016SJ-STD-DEPSJE234028
Folketinget Christiansborg§71 alm. del - spm. 6-1018-11-2016SJ-STD-DEPSJE233465
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 19018-11-2016SJ-STD-DEPSJE233890
UdenrigsministerietForkyndelse af Rettens dom i sag T-672/14, Dr. August Wolff GmbH & Co KG Arzneimittel et Remedia d.oo. mod Kommissionen.21-10-2016SJ-STD-SUMLLU231991
TandlægeforeningenInvitation til ministeren til at deltage som æresgæstertaler om valg af tandlæge ved Tandlægeforeningens Årskursus 27. april 2017 i Bella Center17-11-20161600660233483
Dansk IndustriInvitation til at holde oplæg ved Sundhedsindustriens Dag den 15. september 2017, Industriens Hus16-11-20161600660233351
Hjerteforeningen
Børnehjertefonden
Invitation til legatuddeling i Hjerteforeningen og Børnehjertefonden 17. januar kl. 14 på Hotel d’Angleterre.18-11-20161600660233799
Foreningen af Speciallæger - FASAnmoder om hilse-på-møde om speciallægers bidrag til det nære sundhedsvæsen17-11-20161600660233526
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til middag den 18. november 201610-11-20161600664226590
Radikale VenstreInvitation til reception for MF Martin Lindegaard den 15. december 201616-11-20161600664232013
Social- og IndenrigsministerietLYNHØRING - Interesse for DK deltagelse i Peer reviews 2017?16-11-20161600786233331
ForsvarsministerietFremsendelse af referat af møde i Kriseberedskabsgruppen den 9 september 201617-11-20161600791233393
Center for Biosikring og BioberedskabOrientering om workshop om ansvarlig teknologiudvikling i Geneve18-11-20161600793233758
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra 3. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 28/10-1618-11-20161600957234058
NutriciaSvar vedr. antallet af ernæringspræparater med tilskud som Nutricia A/S sælger direkte til forbrugerne.16-11-20161601004232558
Vallensbæk KommuneVallensbæk Kommune supplerende oplysninger til regnskab til projektnr. 62114 til puljen til genoptræning af hjerneskade.18-11-20161601335233790
 Ny henvendelse vedr. div.15-11-20161601336229028
Aabenraa KommuneNy redegørelse Aabenraa Kommune en værdig ældrepleje 201716-11-20161601572233687
Faxe KommuneNy øk. redegørelse Faxe Kommune en værdig ældrepleje16-11-20161601600233831
Guldborgsund KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje Guldborgsund Kommune 201717-11-20161601678234062
Haderslev KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje i 2017 Haderslev Kommune16-11-20161601679233914
Halsnæs KommuneNy redegørelse 2017-midlerne en værdig ældrepleje Halsnæs Kommune16-11-20161601692233819
Hørsholm KommuneVærdighedspulje redegørelse 2017 Hørsholm Kommune16-11-20161601708233999
Lemvig KommuneNy redegørelse en værdig ældrepleje i 2017 Lemvig Kommune16-11-20161601889233949
Samsø KommuneRedegørelse Værdighedspolitikken Samsø Kommune 201716-11-20161601911233669
Thisted KommuneNy redegørelse udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje Thisted Kommune 201716-11-20161601928233702
Vesthimmerlands KommuneNy redegørelse Vesthimmerlands Kommune en værdig ældrepleje 201716-11-20161601938233878
WHO´s Regionalkontor for EuropaWorld Day of Remembrance for Road Traffic Victims - 20 November 201617-11-20161602142232974
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske RådUER's indstllinger af medlemmer af Det Etiske Råd16-11-20161602201232288
FinansministerietInvesteringsprofiler ex Region Nordjylland18-11-20161602418233617
Danske RegionerInvesteringsprofiler ex Region Nordjylland17-11-20161602418233081
FinansministerietKvalfond afløb 2016 - sygehusinvesteringer.16-11-20161602418232074
FinansministerietInvesteringsprofiler ex Region Nordjylland18-11-20161602418233614
MedComBrev om finanslovsmidler til MedComs gennemførelse af projektet vedr. it-understøttelse af forløbsplaner i almen praksis18-11-20161602419233674
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-524/16, Faggiano17-11-20161602492233875
UdenrigsministerietFristliste af 17. november 201617-11-20161602492233895
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-525/16, Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia17-11-20161602492233882
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 48, 49 og 50)18-11-20161602492233887
KMDUdkast til ny undervisningsplan i WZ2016 R2 i januar og februar 2017 hos KMD17-11-20161604106233077
Dansk Selskab for PatientsikkerhedForslag - "I sikre hænder".26-10-20161605256232055
ForsvarsministerietIndkaldelse til møde i CEP kontaktgruppe17-11-20161606093234181
Folketinget ChristiansborgSUU L 38 spm. 1718-11-20161606654233765
Danmarks ApotekerforeningSpørgsmål fra Apotekerforeningen til høring over udkast til ny bekendtgørelse om lægemidler fritagelse for apoteksforbehold16-11-20161607257233368
Holstebro KommuneHolstebro Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 samt revideret budget til projektnr. 68471 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.16-11-20161607894232252
Solrød KommuneSolrød Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 samt revideret budget til projektnr. 68433 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.18-11-20161608012233426
Struer KommuneStruer Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 samt revideret budget til projektnr. 68473 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.18-11-20161608050233422
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68494 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.17-11-20161608067233365
Dansk Myelomatose ForeningVedr. ikke modtaget brev - driftspuljen 2016.16-11-20161608199232944
SundhedsstyrelsenReferat fra 1. møde i referencegruppen 1. november 2016 for NKR behandling af kronisk ødem i underekstremiteten18-11-20161608646234157
SundhedsstyrelsenHenvendelse om narkotikaårsrapport17-11-20161609369234391
Social- og IndenrigsministerietVedr. besvarelse af borgerhenvendelse af 2. oktober 2016 vedr. kosttilskud til personer over 6518-11-20161609617233623
Region SyddanmarkOrientering: Ajourført materiale - Officiel indvielse af Kolding Sygehus den 24.11.201616-11-20161609765232480
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag fra STPS vedr. Beredskabsstyrelsens høring over udkast til Nationalt Risikobillede18-11-20161609972233386
Statens Serum InstitutBidrag til besvarelse af henvendelse om mangel på influenza vacciner17-11-20161610031233347
 Borgerhenvendelse vedr. ministeriets indflydelse på implementering af nye praktiske tiltag på sygehusene07-11-20161610247220936
 Borger takker for svar vedr. livstestamente.17-11-20161610366232730
 Borgerhenvendelse: Oplyser at tingene har løst sig13-11-20161610381227676
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Mundtligt spm. S 23018-11-20161610424233778
LægemiddelstyrelsenOversigt over antal udstedte Schengen-attester18-11-20161610430234049