Fra: 11-11-2016 til: 13-11-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 16810-11-2016SJ-STD-DEPMDI226199
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 17211-11-2016SJ-STD-DEPSJE226564
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 16710-11-2016SJ-STD-DEPSJE226196
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 16910-11-2016SJ-STD-SUMMNI226208
PAO Pharma ScandinaviaSundheds- og Ældreministeriets afgørelse af PAO Pharma Scandinavias klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse vedr. tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed i ATC-gruppe N07BB11-11-20161601396226459
Helsingør KommuneRedegørelse værdighedsmidler 2017 Helsingør Kommune11-11-20161601684227117
Herning KommuneVærdig ældrepleje Herning Kommune - redegørelse 2017 mv.11-11-20161601687226269
Nordfyns KommuneSvar vedr. orientering om en ændring i projektets fordeling af faser indenfor tidsplanen - projekt Forebyggende hjemmebesøg.29-10-20161601792224727
Nordfyns KommuneOrientering om en ændring i projektets fordeling af faser indenfor tidsplanen - projekt Forebyggende hjemmebesøg.27-10-20161601792224728
Kolding KommuneKolding Kommune, puljen 'Etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg'.25-10-20161601800224689
Kolding KommuneAnmodning om justering i projekt fra Kolding Kommune vedr. puljen 'Etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg'.08-09-20161601800224709
Kolding KommuneKolding Kommune vedr. puljen 'Etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg'.04-10-20161601800224722
Kolding KommuneIntern email vedr. Kolding Kommune, puljen 'Etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg'.21-10-20161601800224699
Kolding KommuneGodkendelse af justering i projekt i Kolding Kommune i forbindelse med puljen: 'Etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg'.24-10-20161601800224717
Kolding KommuneSpørgsmål til Kolding Kommune vedr. ændring af projektet i forbindelse med 'Etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg'.09-09-20161601800224712
Kolding KommuneSvar fra Kolding Kommune, puljen 'Etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg'.13-10-20161601800224704
Køge KommuneKøge Kommune - Redegørelse en værdig ældrepleje 201711-11-20161601803226573
Lejre KommuneLejre Kommune - værdighedsmidler - redegørelse 2017-midler mv.10-11-20161601888225874
Mariagerfjord KommuneNy redegørelse mv. til ministeriet værdighedsmidler 201711-11-20161601893227088
Rebild KommuneRedegørelse Værdighedsmidlerne Rebild Kommune 201711-11-20161601904226645
Stevns KommuneRedegørelse værdighedsmidler 2017 Stevns Kommune11-11-20161601922227056
Syddjurs KommuneRedegørelse en værdig ældrepleje Syddjurs Kommune 201711-11-20161601925226282
Vejle KommuneVejle Kommune Redegørelse 2017 en værdig ældrepleje11-11-20161601937226800
Ærø KommuneRedegørelse en værdig ældrepleje Ærø Kommune 201711-11-20161601942226695
UdenrigsministerietFristliste af 10. november 201610-11-20161602492226224
Folketinget ChristiansborgSUU L 47 spm. 109-11-20161603280225239
KMDRevideret undervisningsplan i WorkZone februar 201711-11-20161604106226769
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationKontaktperson i REHPA på palliation - vagttelefonordninger.04-11-20161604349225728
LægemiddelstyrelsenMeddeler at Lægemiddelstyrelsen ikke har bemærkninger til sagen - vedr. levering af lægemidler til undervisningsbrug.09-11-20161604974224894
 Rykker til Styrelsen for Patientsikkerhed i aktindsigtssag sendes til ministeriet til orientering11-11-20161606084226246
Social- og IndenrigsministerietNotat om de juridiske rammer for datadeling på sundhedsområdet i forbindelse med frikommuneforsøg10-11-20161606526225842
Folketinget ChristiansborgSUU L 38 spm. 110-11-20161606654226180
Folketinget ChristiansborgSUU L 38 spm. 210-11-20161606654226181
Folketinget ChristiansborgSUU L 38 spm. 310-11-20161606654226182
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SCN000271 og CN000272 - Frigivelse - bl.a. vedr. regionernes finansiering.10-11-20161606731225812
Carlsberg ForskningscenterAnmodning om yderligere bemærkninger til anmodning om aktindsigt10-11-20161606904226145
Statens Arkiver - RigsarkivetHjemlån af arkivalier til administrativt brug09-11-20161607509224895
Ballerup KommuneBallerup Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68403 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.11-11-20161607980226907
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune revideret budget til projektnr 68424 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.11-11-20161608001226911
Faxe KommuneFaxe Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68436 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.11-11-20161608015226605
Brønderslev KommuneBrønderslev Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68490 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.10-11-20161608064226147
Region HovedstadenVedr. redegørelse om forløb - 3-årig dreng på Bornholm.10-11-20161609517225206
Region SyddanmarkOrientering: Praktiske oplysninger samt deltagerliste ifm. den Officielle indvielse af Kolding Sygehus den 24.11.201610-11-20161609765225137
DatatilsynetDatatilsynets brev vedr. anmeldelse af personaleadministration.09-11-20161609969224901
Statens Serum InstitutSvar fra SSI på anmodning om bidrag til svar på Beredskabsstyrelsens høring over udkast til Nationalt Risikobillede11-11-20161609972226347
SundhedsstyrelsenOplysninger fra SST vedr. bidrag til svar på Beredskabsstyrelsens høring over udkast til Nationalt Risikobillede11-11-20161609972226350
SundhedsstyrelsenOplysninger om høringssvar SST/SSI vedr. Nationalt Risikobillede 201611-11-20161609972226344
LægemiddelstyrelsenSvar fra LMST vedr. bidrag til svar på Beredskabsstyrelsens høring over udkast til Nationalt Risikobillede11-11-20161609972226343
Landsforeningen LænkenSvar vedr. mangler i ansøgning - Driftspuljen 2016.08-11-20161610021224598
 Borgerhenvendelse vedr. kommunens dækning af udgifter til tandpleje01-11-20161610218222276
Region MidtjyllandBorgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse03-11-20161610219218240
 Borgerhenvendelse vedr. rygning på små værtshuse05-11-20161610220220197
 Borgerhenvendelse vedr. kommunens sagsbehandling ifbm. førtidspension og sygedagpenge07-11-20161610221220212
Struer KommuneHenvendelse vedr. kropsbårne hjælpemidler07-11-20161610222220891
Vesthimmerlands KommuneHenvendelse vedr. frit valg på genoptræningsområdet og befordringsgodtgørelse07-11-20161610223221050
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Til mundtlig besvarelse spm. S 19511-11-20161610225226407
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 17010-11-20161610231226209
 Borgerhenvendelse vedr. klagesag08-11-20161610233223524
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBidrag til Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2017 - Ligestilling - frist 10. november kl. 14.0009-11-20161610240227184