Fra: 07-11-2016 til: 07-11-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk ErhvervInvitation til Nordic Alcohol Summit24-10-2016SJ-STD-DEPDPT206357
BerlingskeSpørgsmål fra Berlingskes Politiko - "Kend din folketingspolitiker"04-11-2016SJ-STD-SUMAI220193
UdenrigsministerietResilient Food and Water Resources: Revised Evaluation Criteria and List of Best Practices02-11-2016SJ-STD-SUMLLU216012
SocialpædagogerneInvitation til konference om udfordringer på demensområdet - 23. marts i Middelfart04-11-20161600660220422
Syddansk UniversitetInvitation til Patient@home’s afslutningskonference den 14. november 2017 på SDU i Odense07-11-20161600660220894
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. førtidspensionister og deres ATP pension04-11-20161600668219652
SundhedsstyrelsenVedr. Projektbeskrivelse datavisualisering07-11-20161600787220405
Musicure/Gefion Records ApSSøger Rådighedspuljen 2016.03-11-20161600903219029
Vallensbæk KommuneVallensbæk Kommune Angående regnskab og slutrapport til projektnr. 62116 til puljen til genoptræning af hjerneskadede.07-11-20161601335221144
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Ansøgning om forlængelse af Collaborative Care til projektnr. 65404.03-11-20161601379221188
Læsø KommuneRedegørelse Læsø Kommune 2017, værdighedsmilliarden07-11-20161601892221603
Morsø KommuneRedegørelse værdighed Morsø Kommune 2017.04-11-20161601895219430
Morsø KommuneRedegørelse værdighedsmilliarden Morsø Kommune 201707-11-20161601895221496
Roskilde KommuneRedegørelse for anvendelsen af værdighedsmidler 2017, Roskilde Kommune07-11-20161601907222104
Vordingborg KommuneRedegørelse for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017, Vordingborg Kommune værdighedsmilliarden07-11-20161601941222088
MF Liselott BlixtTIl MF LB: Opfølgning på aftale i Finansloven for 2016 vedr. sygehusmad10-08-20161602024220782
MF René ChristensenTil MF RC Opfølgning på aftale i Finansloven for 2016 vedr. sygehusmad10-08-20161602024220775
MF Kristian Thulesen DahlTil formand for DF: Opfølgning på aftale i Finansloven for 2016 vedr. sygehusmad10-08-20161602024220779
MedComIt- understøttelse af forløbsplaner07-11-20161602419222122
SundhedsstyrelsenDet koordinerende udvalg for sundhedsprofiler: Godkendt kommunikationsplan04-11-20161602462218352
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 46, 47 og 48).04-11-20161602492218489
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-516/16, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse07-11-20161602492221141
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-499/16, AZ07-11-20161602492221174
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-514/16, Pinheiro Vieira Rodrigues07-11-20161602492221128
RigsrevisionenRR kvittering for status på effektiviseringsarbejdet for NAU oktober 2016 <8088>26-10-20161603608220767
Danske RegionerDanske Regioners svar på DUT høring vedr vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet04-11-20161604049220457
Miljø- og FødevareministerietIndkaldelse og materiale til møde i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU, tirsdag den 1. november 201626-10-20161604774209664
AdipositasforeningenAccept og udbetalingsanmodning - Aktivitetspuljen 2016.04-11-20161604929218419
 Borgerhenvendelse - "Hvis at man som regionsdirektør ikke har magten til at standse ledende overlæger".03-11-20161606259218234
VaccinationsforumMangler på ansøgningsskema - Driftspuljen 2016.03-11-20161606648219393
Dansk Acusticusneurinom Forening Dalsø Park 40Mangler - svar - Driftspuljen 2016.04-11-20161606711218702
SundhedsstyrelsenDagsorden for 3. møde i Arbejdsgruppen vedr. kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner d. 10/11-16.04-11-20161607050219224
Statens Arkiver - RigsarkivetAfklaring vedr. aflevering af ekstra personalesager04-11-20161607061220178
Sundhedsministeriet
Videnskab.dk
Mail fra Videnskab.dk vedr. interview med formanden for STARS*02-11-20161607112219114
Nordfyns KommuneOrientering om en ændring i projektets fordeling af faser indenfor tidsplanen27-10-20161607161210894
Fredensborg KommuneFredensborg Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68420 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-11-20161607531221399
Børne Hjernecancer ForeningenSpecifikation til ansøgning - Driftspuljen 2016.03-11-20161607746219401
Patientforeningen LungekræftSponsorstøtte - Løb for livet - Driftspuljen 2016.04-11-20161607757218713
Landsforeningen til Bekæmpelse af KredsløbssygdommeSupplerende materiale til ansøgning om midler fra Driftpuljen 2016.03-11-20161607921218822
Høje-Taastrup KommuneHøje-Taastrup Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68412 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-11-20161607990220965
Randers KommuneRanders Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68478 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-11-20161608054220245
Danske RegionerDR kvittering for invitation til risikoworkshop31-10-20161608191220796
Healthcare DenmarkReferatet er hermed lagt i Dropbox07-11-20161608841220495
Healthcare DenmarkReferat fra styregruppemøde og designoplæg26-10-20161608841220498
Healthcare DenmarkLink til Dropbox04-11-20161608841220504
Healthcare DenmarkHospital logistics white paper styregruppemøde21-10-20161608841220501
Healthcare DenmarkOpfølgning på white paper redaktionsmøde04-11-20161608841220496
Healthcare DenmarkDagsorden til redaktionsmødet i morgen31-10-20161608841220497
Nyborg KommunePrisloft for hhv. madservice og servicepakker - Takster for 2017 vedr. ældreområdet.25-09-20161608937220130
Nyborg KommunePrisloft for hhv. madservice og servicepakker - Takster 2017 vedr. ældreområdet.27-10-20161608937220125
Region SyddanmarkNotat om finansiering af overordnet byggemodning på Nyt OUH07-11-20161609114220264
 Orientering fra borger vedr. omskæring07-11-20161609292220420
Region SyddanmarkSpm. fra Region Syd vedr. bidrag fra regionerne til svar på spørgsmål vedr. sygehusbyggerier (SOU alm. del spm. 7-8. 10-12, 16-17)27-10-20161609410220815
Region NordjyllandBidrag fra Nordjylland til svar på spørgsmål vedr. sygehusbyggerier07-11-20161609410220449
Region SyddanmarkOrientering: Sundheds- og ældreministerens deltagelse i Off. indvielse af Kolding Sygehus - Trekantområdets nye akutsygehus - 24.11.2016.04-11-20161609765219104
 Rykker for svar på henvendelse af 20. oktober 2016 vedr. personlig pleje på plejehjem07-11-20161609894220955
Trafik- og ByggestyrelsenBygningsklasse 202007-11-20161609944220489
Trafik- og ByggestyrelsenBygningsklasse 202007-11-20161609944220416
Radio24syvAktindsigtsanmodning28-10-20161610059220266
 Bemærkninger til aktindsigtsanmodning06-11-20161610099220240
 Bemærkninger vedrørende aktindsigt06-11-20161610099220241
 Borgerhenvendese om mangelfuld pleje af demensramte29-10-20161610105212953
SFI Det Nationale Forskningscenter for VelfærdOrientering om ny SFI-rapport: Indkredsning af lovende prakis på det specialiserede socialområde21-10-20161610107205631
 Borgerhenvendelse - ansøgning om indstilling til ældrebolig22-10-20161610108210882
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget om miljø vedr. god miljøtilstand i havmiljøet28-10-20161610110212942
World Health Organization (WHO)WHO - Draft agenda for the meeting of the 83rd Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 8-17 November 201625-10-20161610116212962
World Health Organization (WHO)Invitation to the International Symposium on Sustainable Food Systems for Healthy Diets and Imporved Nutrition, december 201617-10-20161610117207190