Fra: 21-03-2016 til: 21-03-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Aarhus KommuneAflysning af besøg "Et værdigt ældreliv" i Aarhus21-03-2016160066053971
Kroatiens AmbassadeSvar på invitation på møde med kroatiens sundhedsminister21-03-2016160066054034
 Vedr. møde med ministeren.18-03-2016160066053464
 Svar på henvendelse vedr. ældremilliarden21-03-2016160068153847
Cortex ConsultSvar på henvendelse vedr. velfærdsteknologi21-03-2016160070453865
 Svar på henvendelse om opgave om økologi21-03-2016160071054022
SundhedsstyrelsenSkema vedr. udbetaling af tilskud til kvalitetsfondsprojekt.16-03-2016160081653184
Danske PatienterTilbagemelding på udkast til vidensnotat om PRO-data.18-03-2016160095953339
LægemiddelstyrelsenAnmodning om supplerende udtalelse i sag om klage over afgørelse om indførsel af lægemidler.18-03-2016160110953218
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen
Odense Kommune
Københavns Kommune
Lægeforeningen
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
MedCom
Sundhed.dk
Udkast til referater af første møder i styregruppen for MedCom 1018-03-2016160111754011
Region MidtjyllandSUM svar på RM videresendelse af svar fra Kammeradvokaten vedr. vurdering af fortroligt dokument fra Kammeradvokaten21-03-2016160119353723
Region MidtjyllandSvar fra SUM vedr. vurdering af fortroligt dokument fra Kammeradvokaten21-03-2016160119353751
Viborg KommuneGodkendelse af forlængelse af projektnr. 22311.18-03-2016160119853160
Tønder KommuneSpørgsmål til regnskab til projektnr. 62159.18-03-2016160135352839
Sundhed.dkBemærkninger til udkast til sundhed.dk strategi.18-03-2016160139353088
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU B 7 - svar på spm. 521-03-2016160140053818
 Svar på henvendelse om auditeringsmodel for tatovører.18-03-2016160146653150
Svendborg KommuneGodkendelse af forlængelse af projektnr. 22309.18-03-2016160150353046
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Region Nordjylland
Referat fra styregruppemøde for implantatregister21-03-2016160176253990
LivslinienRevideret materiale - godkendelse af projekt.18-03-2016160202253220
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 4421-03-2016160203553831
Region MidtjyllandEjendomme DNU21-03-2016160240653814
 Svar på henvendelse vedr. sundheds- og ældreområdet21-03-2016160279453826
JustitsministerietAnmodning om bidrag fra JM's databeskyttelseskontor21-03-2016160289754045
Domstolsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Orientering om beskikkelse af ny næstformand i Ankenævnet for Patienterstatningen21-03-2016160290453862
Københavns ByretBeskikkelsesbrev til ny næstformand21-03-2016160290453850
 Besvarelse af henvendelse om udredning.18-03-2016160324353411
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. børnehjertekirurgi.18-03-2016160331853372
Danske RegionerUdpegning af repræsentanter til faglig sparringsgruppe vedr. revision af Vejledning om frit sygehusvalg mv.16-03-2016160363754116
SundhedsstyrelsenUdpegning af repræsentant til faglig sparringsgruppe vedr. Vejledning om frit sygehusvalg mv.16-03-2016160363754122
Miljø- og FødevareministerietSundheds- og ældreministerens svar på henvendelse fra miljø- og fødevareministeren vedr. Husdyr-MRSA21-03-2016160373353887
Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg
MF Naser Khader
UUI alm. del - svar på spm. 37421-03-2016160375353841
 Besvarelse af borgerhenvendelse om dialyse.18-03-2016160392753078
 Svar på henvendelse vedr. værdighedspolitikker21-03-2016160398853943
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 41521-03-2016160413253545
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 42321-03-2016160421053582
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 43321-03-2016160425053780
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning til Styrelsen for Patientsikkerhed om supplerende udtalelse og sagsakter til brug for behandling af klage over afgørelse om aktindsigt21-03-2016160426654006
DR Danmarks RadioOrientering til DR om supplerende udtalelse og sagsakter21-03-2016160426654026
 Svar vedr. anmodning om aktindsigt21-03-2016160426753980