Fra: 16-03-2016 til: 16-03-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Lægemiddelstyrelsen
Danmarks Apotekerforening
KORA
Pharmakon A/S
Materiale til styregruppemøde den 30. marts 2016 for Projekt medicingennemgang.16-03-2016SJ-STD-SUMDRA51789
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU L 121 - svar på spm. 116-03-2016160073351653
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU L 121 - svar på spm. 216-03-2016160073351655
Finansministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Transport og Bygningsministeriet
KL
Danske Regioner
Møde om demenshandlingsplan16-03-2016160103551537
Transport og BygningsministerietPlanlægning af møde med TRM16-03-2016160103551334
KLHenvendelse fra sundheds- og ældreministeren til kommunalbestyrelserne vedr. L 44 - Lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).15-03-2016160106850693
Center for LudomaniLudomanipulje 2016, forebyggelse.15-03-2016160107450229
Center for LudomaniLudomanipulje 2016, behandling.15-03-2016160107450234
 Afgørelse af klage fra borger. Indførsel af lægemidler.15-03-2016160110250729
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Danske Regioner
Fødevarestyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
Den Danske Dyrlægeforening
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Dansk Selskab for Almen Medicin
Lægeforeningen
DTU Danmarks Tekniske Universitet
Lægemiddelstyrelsen
Danmarks Apotekerforening
Orientering om puljer16-03-2016160121151165
MF Stine Brix
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU B 7 - foreløbigt svar på spm. 416-03-2016160140051182
MF Carolina Magdalene Maier
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU B 7 - svar på spm. 316-03-2016160140051402
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccinen16-03-2016160164051488
 Svar på henvendelse om GPS til borgere med demens16-03-2016160180651232
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Orientering om orlov fra Lægemiddelnævnet16-03-2016160199551109
 Orlov fra Lægemiddelnævnet16-03-2016160199551102
 Svar på henvendelse om demens15-03-2016160203450894
 Besvarelse af henvendelse om demens16-03-2016160212351204
 Svar på borgerbrev om sagsbehandlingstid i Styrelsen for Patientsikkerhed16-03-2016160218051502
Dansk Folkeoplysnings SamrådSvar på henvendelse om repræsentant i råd og nævn16-03-2016160222551317
Social- og IndenrigsministerietKontoplan - budget og regnskabssystem for regioner16-03-2016160240751231
Social- og IndenrigsministerietPl-udvikling for regionalt anlæg16-03-2016160241851535
FinansministerietRevideret finansieringsprofiler - udbt. til 2. kvt. 201616-03-2016160241851234
LægeforeningenTil Lægeforeningen vedr. status på henvendelse.15-03-2016160254450777
Region SyddanmarkSpørgsmål til 3. kvartalsrapport 2015, Nyt OUH.15-03-2016160270650095
 Svar på henvendelse vedr. medicinpriser16-03-2016160275851458
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 29116-03-2016160318851661
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 28916-03-2016160318851657
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 29016-03-2016160318851659
 Svar på borgerbrev om genoplivning16-03-2016160340551092
 Besvarelse af henvendelse om økonomisk hjælp.15-03-2016160350850038
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - svar på spm. 33416-03-2016160364051414
 Svar vedr. rygning på SOPU skolerne fra Sundheds- og Ældreministeriet16-03-2016160365251351
Styrelsen for PatientsikkerhedSpørger styrelsen til status16-03-2016160373651113
 Svar på borgerbrev om genoplivning16-03-2016160376151192
LægemiddelstyrelsenMeddeler at Danmark ikke kan støtte forslaget om grænseværdier for restkoncentrationer (rafoxanid).15-03-2016160380050276
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOversendelse til Sundhedsudvalget af notat om grænseværdier for restkoncentrationer (rafoxanid).15-03-2016160380049885
DatatilsynetBrev om MidtEPJ16-03-2016160382651471
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 37516-03-2016160385751651
 Svar vedr. tandregulering hos specialtandlæge16-03-2016160386851363
 Svar vedr. henvendelse om udredningsret.15-03-2016160388050881
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Carolina Magdalene Maier
SUU alm. del - svar på spm. 40016-03-2016160389051411
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ministerens besøg i Saudiarabien.15-03-2016160400750001
 Aktindsigt i SUU alm. del spørgsmål 148.10-03-2016160410749102
 Svar på henvendelse vedr. femårsfristen16-03-2016160415151263
Danske RegionerSvar på bekræftelse af mødebooking16-03-2016160415251521
 Svar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren16-03-2016160415451442
Lolland KommuneVedr. beregning af plejevederlag pr. 1. januar 201616-03-2016160417051115
Statens Arkiver - RigsarkivetSvar på erindring fra Rigsarkivet vedr. anmeldelse af de videnskabsetiske komiteers elektroniske anmeldelsessystem16-03-2016160417551295
 Mail med svar på borgerbrev ang. forsvunden kvinde16-03-2016160420551843