Fra: 02-03-2016 til: 02-03-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietOversendelse af henvendelse vedr. Lovforslag L111.01-03-2016160066838527
Social- og IndenrigsministerietHøring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper02-03-2016160086139434
FinansministerietOrientering af FM om høring02-03-2016160086139549
Dansk Psykolog Forening
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Landsforeningen SIND
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Danske Regioner
KL
Beskæftigelsesministeriet
Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper02-03-2016160086139413
Danske RegionerOrientering af DR om høring02-03-2016160086139555
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Orientering af styrelser om høring02-03-2016160086139542
DSR Virk - Online beyondInternet projekt DSR Virk AFSLAG02-03-2016160090340019
SundhedsdatastyrelsenBestilling vedr. ansøgning om dispensation02-03-2016160096639309
LægemiddelstyrelsenVedr. bestilling ift. ansøgning om dispensation02-03-2016160096639346
LægemiddelstyrelsenBestilling vedr. ansøgning om dispensation02-03-2016160096639342
Jyllands-PostenRegnskabsinstruks m.m. for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier02-03-2016160102840045
Region MidtjyllandSUM rettelser til udkast til referat af møde med Region Midtjylland vedr. skærpet tilsyn med DNU 1. februar 201601-03-2016160104840033
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde med Region Midtjylland vedr. skærpet tilsyn med DNU 1. februar 201602-03-2016160104840042
LægemiddelstyrelsenVideresendelse af svar vedr. orientering om oversendelse af sag til Lægemiddelstyrelsen02-03-2016160106539489
Danske RegionerSvar vedr. dagsorden og materiale til 1. møde i styregruppen for MedCom 10 den 3. marts 2016.29-02-2016160111738168
Odense KommuneSvar vedr. møder i styregruppen for MedCom 1002-03-2016160111739807
CSC Danmark A/SVedr. ÆA-SUM-057 Udtræk til LIS og test af denne ifm. opgradering. Skal indgå i tidsplanen for opgradering.01-03-2016160128738447
LægeforeningenKvittering fra Sundheds- og Ældreministeriet02-03-2016160169539300
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse02-03-2016160204439900
BrugerforeningenSvar på henvendelse som opfølgning på møde om CND og UNGASS02-03-2016160216439774
Danske RegionerTilbagemelding på orientering om opfølgning på evaluering af patientklagesystemet02-03-2016160221639248
Region MidtjyllandAnmodning om revideret finansieringsprofil - RM - DNU02-03-2016160241839726
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingKontaktpersoner - Ligestillingsområdet02-03-2016160268739897
SundhedsstyrelsenMail til SST om anmodning af deres bidrag02-03-2016160269940035
Det Sociale NetværkTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til Psykiatritopmødet 201602-03-2016160276339214
Danske Patienter
Styrelsen for Patientsikkerhed
Orientering om nyt medlem af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn02-03-2016160292239754
 Beskikkelsesbrev til nyt medlem for Danske Patienter02-03-2016160292239577
Ernst & YoungMellemregionale betalinger29-02-2016160339739485
 Svar på borgerhenvendelse ang. deling af journaloplysninger23-02-2016160342233278
MF Finn Sørensen
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 31802-03-2016160343339885
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU National undersøgelse af forholdene på plejecentre02-03-2016160343339890
 Borgerbrev vedr. medicinsk cannabis.01-03-2016160344638740
Miljø- og FødevareministerietHøring - AMR background paper02-03-2016160345039260
Statens Serum InstitutHøring - AMR background paper02-03-2016160345039262
SundhedsstyrelsenHøring - AMR background paper02-03-2016160345039258
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
OUH Odense universitetshospital
Brev til regionerne om takster og rammer for 2016 vedr. refusion af udgifter til vævstypebestemmelser af knoglemarvsdonorer02-03-2016160353640000
 Besvarelse borgerhenvendelse vedr. gammeldags sygehussystem02-03-2016160354439266
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Finansministeriet
Aflysning af 4. møde i følgegruppen for kræftplan 401-03-2016160357238478
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. nr. S 72701-03-2016160362038945
 Svar på borgerhenvendelse vedr. demente02-03-2016160366639307
HK HovedstadenAfgørelse om aktindsigt02-03-2016160369539288
Dansk Oplysnings Forbund Ny Østergade 7, 1.Svar på henvendelse vedr. indsats for kronikere01-03-2016160373238311
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedrørende klage02-03-2016160376739129
 Kvittering for modtagelse af klage02-03-2016160376739113
 Svar på henvendelse fra den 18. februar 201602-03-2016160377640076
 Svar på henvendelse02-03-2016160377939737
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag til svar på SUU alm. del spm. 37202-03-2016160379340072
 Svar på borgerhenvendelse02-03-2016160379740196
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Det Etiske Råd
Styrelsen for Patientsikkerhed
Henvendelse fra Digitaliseringsstyrelsen vedr. ansøgning om EU-tilskud vedr. onlinetjenester, der stilles til rådighed på tværs af EU02-03-2016160379840221
 Kvittering for henvendelse vedr. intravenøs antibiotika02-03-2016160379940226
Statens Serum InstitutHenvendelse vedr. intravenøs antibiotika videresendes til besvarelse02-03-2016160379940211