Fra: 29-03-2016 til: 29-03-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LægemiddelstyrelsenLMS's repræsentant til styregruppemødet den 30. marts 2016 for Projekt medicingennemgang.23-03-2016SJ-STD-SUMDRA55214
NHS European OfficeKeynote speaker invitation - NHS Confederation Annual Conference 201629-03-2016160066056035
Union for International Cancer Control (UICC)Invitaton: 2016 World Cancer Leaders' Summit - 31 October Paris - Official invitation24-03-2016160066055616
Cambridge Danmark A/SInvitation til at deltage i seminar om overvægt - vægttab - vægtvedligeholdelse27-03-2016160066055824
POLITICOForesprøger til invitation til Health Care Summit i Genève i Oktober16-03-2016160066051390
 Ønsker at takke ministeren28-03-2016160066155874
Dansk SygeplejerådInvitation til debatarrangement med DSR´s Formand ifm. Folkemødet 201621-03-2016160066256513
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til debatarrangementer hos de praktiserende læger på Folkemødet d. 17-6 kl. 9.30-10.30 og/eller lørdag 18.6 kl. 9.45-10.4529-03-2016160066256609
Kopenhagen FurInvitation til afskedsreception for afgående dirktør for Kopenhagen Fur29-03-2016160066456288
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SBekendtgørelser efter 2. korrektur23-03-2016160067755668
UdenrigsministerietMøde i IOS-kredsen.22-03-2016160091655064
Dansk Selskab for PatientsikkerhedReferat ISH styregruppemøde23-03-2016160094855855
Region MidtjyllandRM svar vedr. Heliport i DNU-budgettet29-03-2016160104855807
StatsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. rykker for svar16-03-2016160117751098
 Sundhedskortet - rykker igen for svar15-03-2016160117750005
Region HovedstadenRegion Hovedstaden fremsender regnskab for 2015 til projektnr. 46101.29-03-2016160128255898
ALK A/SVedr. behandling af ansøgning om dispensation21-03-2016160131756387
Lemvig KommuneLemvig Kommune fremsender regnskab til projektnr. 62185.29-03-2016160136256234
Struer KommuneStruer Kommune fremsender regnskab til projektnr. 62191.29-03-2016160136856040
PAO Pharma ScandinaviaPAO - bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse29-03-2016160139656552
Kræftens BekæmpelseFremsendelse af status14-03-2016160144755641
Dansk FirmaidrætsForbundFremsendelse af status nr. 211-03-2016160145155613
Danske HospitalsklovneProjektbeskrivelse Danske Hospitalsklovne og børnepsykiatrien18-03-2016160177456320
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag til konkret sag23-03-2016160219955590
Danske RegionerOK-Nyt 011-16 Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-201622-03-2016160225554432
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 011-2016 - Opmandskendelse om, hvornår en portør fungerer som assistent ved røntgenafdelinger17-03-2016160225552717
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 010-2016 - Angående den midlertidige tilpasning af kontrolstatistik for automatiske højestegrænser18-03-2016160225553561
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 012-2016 - Den Regionale Kompetencefond pr. 1. april 201618-03-2016160225553559
Danske RegionerOK-Nyt -Løn nr. 010-2016 - Afgørelse, faglig voldgift: Brud på MED-aftalen, information og drøftelse17-03-2016160225552719
BygningsstyrelsenAfslutning af byggeregnskab - Bygningsstyrelsen29-03-2016160240556149
Region MidtjyllandEjendomme DNU29-03-2016160240656179
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 13, 14 og 15)18-03-2016160249256158
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-33/15, Surveillance Authority v Iceland21-03-2016160249256155
UdenrigsministerietEU-kontaktpersonerne: Kommissionens dagsorden for den 23. marts 201618-03-2016160249756156
Styrelsen for Videregående UddannelserMødedatorer og sammensætning af tværministerielt dialogforum16-03-2016160270156345
Allianceplus A/SSvar på spørgsmål om frekvensbaseret/programbaseret rengøring i ministeriet29-03-2016160302956075
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus18-03-2016160338456108
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus16-03-2016160338456095
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus18-03-2016160338456110
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus18-03-2016160338456111
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus17-03-2016160338456096
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus17-03-2016160338456104
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus17-03-2016160338456105
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus16-03-2016160338456093
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus21-03-2016160338556118
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus22-03-2016160338556125
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus21-03-2016160338556123
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus23-03-2016160338556133
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus22-03-2016160338556127
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus22-03-2016160338556129
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus23-03-2016160338556130
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus21-03-2016160338556124
BeskæftigelsesministerietOrientering om lancering af offentlig høring om European Pillar of Social Rights18-03-2016160346856150
LægemiddelstyrelsenUdtalelse vedrørende klage22-03-2016160376755717
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens bidrag vedr. regionernes præhospitale indsats.17-03-2016160393055358
Aarhus KommuneHenvendelse om det kommunale plejehjemstilsyn02-03-2016160410339954
 Borgerhenvendelse - patientindragelse i behandlingen07-03-2016160412043798
Statens Institut for FolkesundhedBidrag fra SIF til alm.del18-03-2016160419956570
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 43622-03-2016160421054712
Allianceplus A/SBekræftelse af aftale om fortsat rengøring frem til udgangen af august måned 201621-03-2016160425856092
 Anmodning om (opdateret) aktindsigt i sag nr. 1601191.14-03-2016160426749907
LægeforeningenIndstilling til beskikkelse af medlem til Det Psykiatriske Patientklagenævn29-03-2016160431856616
 Borgerhenvendelse vedr. dobbeltmoral14-03-2016160432448884
Bedre PsykiatriHøringssvar fra Bedre Psykiatri29-03-2016160433356304
Styrelsen for PatientsikkerhedHøringssvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed29-03-2016160433356296
BygningsstyrelsenStatens lokaleanvendelse i København29-03-2016160434456550