Fra: 18-03-2016 til: 20-03-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Sundhed.dkWorkshop om formidling af patientrettigheder på sundhed.dk18-03-2016SJ-STD-DEPSHA53131
Folketinget ChristiansborgSUU B 25 spm. 1318-03-2016SJ-STD-DEPSJE53305
Nordisk MinisterrådKommentarer til referat og rammepapir fra Sverige07-03-2016160065052807
Nordisk MinisterrådKommentarer til referat og rammepapir fra Nordisk Ministerråd14-03-2016160065052805
Sex og SamfundInvitation til Women Deliver Sundhedsdag på Metropol 1. maj18-03-2016160066053023
Ministry of Health, Welfare and SportInvitation til uformelt sundhedsministermøde i Amsterdam 17.-18. april.17-03-2016160066052705
HofmarskallatetInvitation til gallataffel den 13. april 201601-03-2016160066451925
Folketinget ChristiansborgSUU L 143 spm. 318-03-2016160069153074
Folketinget ChristiansborgSUU L 143 spm. 518-03-2016160069153076
Folketinget ChristiansborgSUU L 143 spm. 418-03-2016160069153075
Folketinget ChristiansborgSUU L 143 spm. 218-03-2016160069153073
Folketinget ChristiansborgSUU L 143 spm. 118-03-2016160069153072
SkatteministerietHøringssvar - SKAT vedr. udkast til bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.18-03-2016160075753498
Dansk Center for OrgandonationBudget til den tidligere fremsendte anmodning om udbetaling af driftstilskud.15-03-2016160078751082
Dansk Center for OrgandonationAcceptskrivelse vedr. driftstilskud 2016 og udbetalingsanmodning18-03-2016160078753203
SundhedsstyrelsenSvar vedr. skema vedr. udbetaling af tilskud17-03-2016160081653180
Forsvarsministeriet2016 JOINT PLANNING GROUP SEMINAR - ENHANCING RESILIENCE THROUGH CIVIL PREPAREDNESS TO BE HELD IN OSLO, NORWAY 17-19 MAY 2016.17-03-2016160085252538
SundhedsdatastyrelsenVedr. kortlægning.16-03-2016160095952354
Danske PatienterVedr. vidensnotat fra ViBIS.14-03-2016160096152348
ProcordoSvar om oversigt over PRO-projekter17-03-2016160096153178
MedComUdkast til referat af ekstraordinært møde i MedCom 10 styregruppen den 12. februar 2016.16-03-2016160111752338
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune fremsender slutrapport til projektnr. 62170.16-03-2016160132451991
Tønder KommuneTønder Kommune fremsender regnskab til projektnr. 62159.17-03-2016160135352366
Region SyddanmarkUdbetalingsanmodning09-03-2016160144952834
Københavns KommuneKøbenhavns Kommune fremsender regnskab til projektnr. 65201.17-03-2016160150751984
FinansministerietBestilling - bidrag til mødemateriale til OECD landeeksamination af Danmark.11-03-2016160176552540
Cryos International DenmarkOpfølgende brev fra Cryos International vedr. svar af 2. februar 2016 fra Sundheds- og Ældreministeriet.09-02-2016160240952222
Rigshospitalet - BlegdamsvejBudget 2016 for Videnscenter for Seksuelt Misbrugte Børn.16-02-2016160294352275
Statens Serum InstitutMini-udbud rengøring i departementet - tidsplan og materiale17-03-2016160302953386
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus16-03-2016160338453288
RigsrevisionenOrientering om opstart af opfølgning på beretning (2/2013) om sygehusbyggerier II <8088>18-03-2016160360853364
Region SyddanmarkFørste spadestik til Nyt OUH torsdag den 28. april 2016 klokken 11-12.3018-03-2016160375653053
Europa-KommissionenNotifikationskvittering fra Kommissionen- DK - 32014L0110.17-03-2016160400652133
Statens Arkiver - RigsarkivetPræcisering af Rigsarkivets forespørgsel vedr. anmeldelse af de videnskabsetiske komiteers elektroniske anmeldelsessystem18-03-2016160417553282
Region HovedstadenUdlevering af risikoscreening.17-03-2016160421452163
WHO´s Regionalkontor for EuropaSave the date 2-4 May 2016 Final Consultation European Framework for Action on Integrated Health Services Delivery in Copenhagen Denmark05-02-2016160423152969
Roche A/SAnmodning om møde fra Roche angående udkast til National Strategi for Adgang til Sundhedsdata18-03-2016160425653347