Fra: 17-03-2016 til: 17-03-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse om donation af befrugtede æg16-03-2016SJ-STD-SUMLLU52058
Novo Nordisk A/SForespørgsel vedr. besøg af den egyptiske sundhedsminister i eftersommeren16-03-2016160066051589
FOA - Fag og ArbejdeFOAs høringssvar til udkast til bek om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab17-03-2016160073052152
LægeforeningenLægeforeningen - Høring - udkast til bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab17-03-2016160073052188
ForsvarsministerietOpsummering fra mødet i NATO CEP-kontaktgruppen den 4. marts 201617-03-2016160085252264
Dansk StandardKvittering for modtagelse af bevilling17-03-2016160100352445
Dansk StandardSvar på spørgsmål om kontooplysninger17-03-2016160100352448
Region NordjyllandRevideret ansøgning fra Region Nordjylland omkring kvalitetsløft til fødeafdelinger.11-03-2016160115751641
Region MidtjyllandSupplerende oplysninger fra Region Midtjylland - svangreomsorg.10-03-2016160115751593
Region HovedstadenRevideret ansøgning fra Region Hovedstaden - svangreomsorg.09-03-2016160115751644
Hedensted KommuneRedegørelse Hedensted Kommune 201616-03-2016160168252313
Næstved KommuneRedegørelse Næstved kommune 201617-03-2016160189952526
LivslinienStatus vedr. spørgsmål til justeret materiale - Livlinien.16-03-2016160202251433
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-32/15, EFTA Surveillance Authority v the Principality of Liechtenstein16-03-2016160249252045
Styrelsen for Patientsikkerhed
Udenrigsministeriet
Direkte sagsliste EUT C 98 af 15. marts 201615-03-2016160249252048
UdenrigsministerietFristliste af 17. marts 201617-03-2016160249252495
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses17-03-2016160249252494
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-65/16, Istanbul Lojistik17-03-2016160249252485
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-80/16, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine17-03-2016160249252488
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-90/16, The English Bridge Union17-03-2016160249252491
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-30/15, Surveillance Authority v Iceland16-03-2016160249252481
 Rykker for svar - Medicinbesparelser.18-02-2016160275230315
 Rykker for svar - Medicinsk cannabis.18-02-2016160275530982
Dansk Handicap ForbundKvittering for svar vedr. HPV-bivirkningsramte piger i Danmark14-03-2016160287849170
Region MidtjyllandSvar fra RM vedr. faserapportering DNV Gødstrup 3 kv. 201517-03-2016160302052362
Region HovedstadenSvar på anmodning om bidrag - "clinical genetic".15-03-2016160304751590
Dansk Selskab for PatientsikkerhedInvitation til debat om styring af sundhedsvæsenet på selskabets konference.13-03-2016160310951779
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS beder om status på svar vedr. gebyr for lægeskift29-02-2016160317152279
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på STPS' henvendelse om gebyr for udstedelse af nyt sundhedskort i forbindelse med lægeskift17-03-2016160317152272
Rigshospitalet - BlegdamsvejSundhedsdataprogrammets indsats for standardisering af sundhedsdata10-03-2016160370048659
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerheds udtalelse + sagens akter ifm. klage over aktindsigt17-03-2016160373652510
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 16. marts02-03-2016160374051116
Forskningsklinikken for LudomaniReferencegruppemøde 11. marts 2016 vedr. forskningsprojekt om ludomanibehandling04-03-2016160395351551
Frederiksberg CenteretStatusrapport Frederiksberg Centeret 2015 - forebyggelse15-03-2016160404851685
Frederiksberg CenteretStatusrapport Frederiksberg Centeret 2015.10-03-2016160404851595
 Til sundhedsministeren - Svar på henvendelse vedr. femårsfristen16-03-2016160415151384
 Borgerhenvendelse - Spørgsmål til 4-5-års-reglen for læger.06-03-2016160415142665
SundhedsstyrelsenBilag til Udvalg for Kræft om gennemgang af Kræftplan I-III11-03-2016160418451495
SundhedsstyrelsenDagsorden for mødet i Udvalg for Kræft den 15. marts 201607-03-2016160418451480
 Borgerhenvendelse - Klage over medicinprisstigning.05-03-2016160419542630
MCS Foreningen - for duft og kemikalieoverfølsommeNy ansøgning til aktivitetspuljen 201616-03-2016160422251894