Fra: 08-03-2016 til: 08-03-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LægemiddelstyrelsenBemærkninger fra LMS ifht forhold i relation til kortlægning af opioidforbruget i Danmark.03-03-2016SJ-STD-SUMDRA42605
UdenrigsministerietNy pilotprojektsag: 8376/16/GROW04-03-2016SJ-STD-DEPCAJO42519
TDC A/SInvitation til topdebat på Folkemødet 2016 lørdag den 16. juni kl. 14.30-15.3008-03-2016160066244585
 Invitation til velgørenheds middag til fordel for kræftramtebørn på Hotel D'Angleterre07-03-2016160066443440
Dansk SygeplejerådDansk Sygeplejeråds høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale.07-03-2016160075743282
SundhedsstyrelsenDagsorden til 2. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient d. 14/3-1607-03-2016160082544630
 Svar vedr. klage over afgørelse om aktindsigt08-03-2016160090444084
Miljø- og FødevareministerietHøring i EU-specialudvalget vedr. miljø - Rammenotat om optag af fire ftalater på REACH kandidatliste som hormonforstyrrende03-03-2016160107741395
Miljø- og FødevareministerietHøring i EU-specialudvalget vedr. miljø - Rammenotat om regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg03-03-2016160107741330
Miljø- og FødevareministerietMateriale til møde i EU-specialudvalget vedr. miljø,10-02-2016160107721986
Miljø- og FødevareministerietGenfremsendelse - Indkaldelse til møde i EU-specialudvalget vedr. miljø, onsdag den 10. februar 2016, kl. 10.0008-02-2016160107720054
Miljø- og FødevareministerietHøring i EU-specialudvalget vedr. miljø - Rammenotat om biocider07-03-2016160107743215
Komiteen for SundhedsoplysningTil orientering17-02-2016160114243925
Komiteen for SundhedsoplysningReferat af møde den 27.11.201515-12-2015160114243940
Komiteen for SundhedsoplysningReferat af møde den 27.11.201514-12-2015160114243942
Komiteen for SundhedsoplysningNæste møde i partnerskabskredsen for mental sundhed på arbejdspladsen10-02-2016160114243930
Komiteen for SundhedsoplysningNæste partnerskabsmøde07-01-2016160114243938
Komiteen for SundhedsoplysningIdentitet og website for Partnerskabet for mental sundhed på arbejdspladsen04-02-2016160114243936
SKATVedr. frist for statusindkaldelse04-03-2016160126542562
 Kopi af mail til Fødevarestyrelsen07-03-2016160127443227
Gribskov KommuneGribskov Kommune Ansøgning om forlængelse af projektnr. 62127.04-03-2016160133944296
Haderslev KommuneHaderselv Kommune Fremsender regnskab til projektnr. 62171 til godkendelse.02-03-2016160135843923
Struer KommuneStruer Kommune Fremsender revideret budget til projektnr 62191.02-03-2016160136843864
PenSamFremsendelse af status08-03-2016160145743767
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i februar 2016.07-03-2016160156044410
Jammerbugt KommuneAccept tilskud Jammerbugt Kommune 201607-03-2016160171143765
Danske RegionerOK-Nyt -Løn nr. 008-2016 - Frigivelse af Arbejdstidsaftale for husassistenter m.fl., rengøringsassistenter m.fl. og fotografer samt arbejdstidsaftale indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet04-03-2016160225541940
DeloitteRegionernes foreløbige bemærkninger til SUM's notat vedr. håndtering af tvister og afslutning af byggeregnskab for kvalitetsfondsprojekterne08-03-2016160240543965
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks anmodning om revideret finansieringsprofil08-03-2016160241844013
JustitsministerietOversigt over præjudicielle sager 07/2016, med frist mellem den 1. og 14. april 201601-03-2016160249238278
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-31/16, Visser Vastgoed Beleggingen08-03-2016160249244496
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-51/16, Stryker EMEA Supply Chain Services08-03-2016160249244499
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-39/16, Argenta Spaarbank08-03-2016160249244502
JustitsministerietOpdateret liste over præjudicielle sager 07/2016 med frist mellem den 1. og 14. april 201603-03-2016160249243328
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-49/16, Unibet International08-03-2016160249244489
European Commission DG SANTEHealth Programme in 2016 – Implementation of actions co-financed with Member State health authorities (joint actions)04-03-2016160258044469
SundhedsstyrelsenHealth Programme in 2016 - Implementation of actions co-financed with Member State health authorities (commonly referred to as 'joint actions')08-03-2016160258044619
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. adgang til at anvende kørekortssagsoplysninger på læger mv. i tilsynssager29-02-2016160289742722
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. anerkendelsesdirektivet08-03-2016160325944105
Danske RegionerAnmodning om status på initiativer i handlingsplanen for offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning.04-03-2016160338041671
Region SyddanmarkVedr. midler til anlægsinvesteringer i psykiatrien08-03-2016160342844202
 Bemærkninger vedrørende anmodning om aktindsigt07-03-2016160385043541
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til 44. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 17. marts 2016 kl. 14.30-1604-03-2016160388742470
Erhvervs- og VækstministerietOpfølgning på initiativer i vækst og udvikling i hele Danmark.02-03-2016160388942528
LægemiddelstyrelsenKopi af afgørelse vedrørende klage over afslag på aktindsigt.07-03-2016160391143266
ALS-foreningenAktivitetspuljen2016.06-03-2016160391343001
 Nødret og konkret patientsag25-02-2016160393635268
 Borgerhenvendelse - gratis psykologhjælp til børn01-03-2016160393939164
Forskningsklinikken for LudomaniIndkaldelse til referencegruppemøde07-03-2016160395344550
SundhedsdatastyrelsenHøringssvar fra Sundhedsdatastyrelsen08-03-2016160395644542
LægemiddelstyrelsenOrientering vedr. valg af ny formand for EMA Management Board08-03-2016160395944596