Fra: 01-03-2016 til: 01-03-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 36529-02-2016SJ-STD-DEPSJE38387
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 36029-02-2016SJ-STD-DEPSJE38261
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 36629-02-2016SJ-STD-DEPSJE38388
Folketinget ChristiansborgEFK alm. del - spm. 14329-02-2016SJ-STD-DEPSJE38060
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 37501-03-2016SJ-STD-DEPSJE39076
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 37401-03-2016SJ-STD-DEPSJE39075
 Forbytningssag og journalisering23-02-2016SJ-STD-DEPSPO32974
FitforkidsVedr. ministerbesøg hos FitForKids mandag den 26. september01-03-2016SJ-STD-SUMEER38775
Region SyddanmarkVedr. ministerens deltagelse i "første spadestik til Nyt OUH"01-03-2016160066038321
Region HovedstadenInvitation til ministeren til at besøge Rigshospitalets Fertilitetsklinik sammen med Regionsrådsformanden29-02-2016160066037781
Danmarks ApotekerforeningInvitation til folkemødedebat "Receptmedicin uden recept fra lægen - hvornår er det en god idé?" fredag den 17. juni 11.30-12.3029-02-2016160066238119
Foreningen for Reduceret jordbearbejdning DanmarkForslag til nytænkning29-02-2016160066837728
 Borgerhenvendelse - smidt ud af sygedagpengesystemet29-02-2016160066838127
Aktionsgruppen AarhusVedr. Lovforslag L111 - fremsender aktuelle artikler28-02-2016160066837717
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr serviceloven § 10701-03-2016160066838500
Styrelsen for PatientsikkerhedHøringssvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.01-03-2016160075738862
Erhvervs- og VækstministerietErhvervs- og Vækgstministeriet - Høringssvar - bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.27-02-2016160075736589
LægeforeningenLægeforeningen-Høringssvar - Ambulancebekendtgørelse01-03-2016160075738531
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af 1. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient17-02-2016160082537391
 Rykker for svar12-02-2016160087925956
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBidrag fra UVM - social- og sundhedsuddannelsen01-03-2016160102238733
SundhedsdatastyrelsenForeløbig status på drøftelser om håndtering af udenlandske recepter i FMK.22-02-2016160106938854
MedCom
Lægeforeningen
PLOs repræsentation i MedComs styregruppe26-02-2016160111738155
MedComOpdateret bilag 9.126-02-2016160111738156
MedComSvar vedr. proces for referat29-02-2016160111738169
Danske RegionerPolitisk forhandlingsmøde om psykologer - Vedr. indledende tekst i OK25-02-2016160118737063
BørnerådetBørnerådet indsender udkast til Informationsmateriale rettet mod børn og unge28-01-2016160120639054
Syddansk UniversitetSpørgsmål om puljeopslag01-03-2016160121138621
Dansk FirmaidrætsForbundFremsendelse af status01-03-2016160125738423
Randers KommuneRanders Kommune Fremsender regnskab til projektnr. 62179.29-02-2016160136138591
CyklistforbundetFremsenelse af status01-03-2016160143238506
Bornholms RegionskommuneAnmodning om udsættelse af frist for aflevering af status01-03-2016160144038742
Forum for Mænds SundhedFremsendelse af status01-03-2016160144338511
Kræftens BekæmpelseAnmodning om udskydelse af frist for status01-03-2016160144738402
 Borgerhenvendelse - ikke tilfreds med behandling af reklamation28-01-2016160148711349
SundhedsstyrelsenAfklaring vedr. AP4-lægemidler ifht rapport.25-02-2016160165038853
SundhedsstyrelsenUdkast til kortlægning af opioidforbruget i Danmark + snotat.12-02-2016160165038934
LægemiddelstyrelsenKortlægning af opioidforbruget i Danmark - anmodning om LMS bemærk.20-01-2016160165038917
SundhedsstyrelsenVedr. Bemærkninger til revideret udgave af Kortlægning af opioidforbruget i Danmark22-01-2016160165038914
SundhedsstyrelsenProces for kortlægning af opioidforbruget i Danmark.01-03-2016160165038843
Glostrup KommuneAccept tilskud Glostrup Kommune 201601-03-2016160167438584
SundhedsstyrelsenProces og tidsplan for udmøntning af pulejn til "Kultur på recept"01-03-2016160168138941
Folketinget ChristiansborgInvitation til høring om kultur på recept08-02-2016160168120970
Danske HospitalsklovneFremsendelse af tilrettet materiale fra DH vedr. pulje til hospitalsklovnebesøg til psykisk syge børn 2016-201901-03-2016160177438901
Ringkøbing-Skjern KommuneAccept tilskud Ringkøbing-Skjern Kommune 201601-03-2016160190538595
Tønder KommuneAccept tilskud Tønder Kommune 201601-03-2016160192938606
BeskæftigelsesministerietOpfølgning: 3. møde i tværministeriel Arbejdsgruppe om Fo 883: 26. feb 201626-02-2016160209136723
LægemiddelstyrelsenKorrespondance vedr. oplæg til kort præsentation af projektet.03-02-2016160216138893
LægemiddelstyrelsenStrukturerede doseringsforslag, notat til brug for møde.14-12-2015160216138932
 Borgerbrev vedr. vold og trusler mod sundhedsprofessionelle16-02-2016160241329380
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks anmodning om revideret finansieringsprofil01-03-2016160241838644
Region MidtjyllandAnmodning om revideret finansieringsprofil - Region Midtjylland01-03-2016160241838980
European Commission DG SANTEAdoption of the Annual Work Plan 201601-03-2016160258038688
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S1. korrektur af cirkulære for statslig aktivitetpulje for 201601-03-2016160265638259
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S1. korrektur af bekendtgørelse vedr. revisionsinstruks for statslig aktivitetspulje01-03-2016160266038257
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkWorkshop om formidling af patientrettigheder01-03-2016160270038947
Folketinget ChristiansborgSUU L 115 spm. 929-02-2016160280238263
 Debatmødet om diagnoser i Det Etiske Råd03-02-2016160282215935
 Svar på besvarelse af henvendelse vedr. diagnosticering og behandling26-02-2016160310438217
 Kopi af brev til Justitsministeriet vedr. kørselsforbud ved epilepsi28-02-2016160315236657
Forum for Mænds SundhedOpfordring til ikke at glemme mændene i udarbejdelsen af den nye Kræftplan IV09-02-2016160337620963
 Kvittering for svar på henvendelse vedr. livskvalitet01-03-2016160341538871
 Borgerhenvendelse om deling af journaloplysninger26-01-201616034229208
FinansministerietKlasuleret diskussionsoplæg inkl. resumé fra Det Miljøøkonomiske råd18-02-2016160350730921
 Borgerhenvendelse - Ansøgning om økonomisk hjælp til behandling15-02-2016160350828072
OUH Odense universitetshospitalVedr. tidspunkt for udmelding af ramme - Vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer01-03-2016160353638931
 Borgerhenvendelse - Gammeldags sygehussystem10-02-2016160354421978
 Borgerhenvendelse - hospice16-02-2016160362829376
SundhedsstyrelsenUdpegning af medlem til Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelser.24-02-2016160365434426
 Henvendelse om kompetencer i indsatsen i.f.t ældre24-01-201616036567049
Center for CybersikkerhedDeltagelse i Center for Cybersikkerheds Trusselsvurderingsenhed og den kommende stategi for Cyber- og Informationssikkerhed23-02-2016160366936690
MF Trine TorpSF's kommentarer: møde om satspuljeaftaler om psykiatri, FREDAG DEN 26. FEBRUAR26-02-2016160367036697
MF Lotte RodRV's kommentarer: møde om satspuljeaftaler om psykiatri, FREDAG DEN 26. FEBRUAR01-03-2016160367038358
 Borgerhenvendelse - fremsender ifølge aftale klager afvist af Patientombuddet23-02-2016160371133877
 Fremsender projektforslag24-02-2016160371534131
 Fremsender projekt26-02-2016160371535904
 Fremsender forretningsplan25-02-2016160371535121
 Om plejehjemstilsyn19-01-201616037223400
 Henvendelse vedr. hjælp til fertilitetsbehandling13-02-2016160372326779
 Henvendelse: Vil gerne høre ministeriets mening om et innovationsprojekt15-02-2016160372427619
 Sundhedspersoners underretningspligt - forkert vejledning på Retsinformation18-02-2016160372530979
 Borgerhenvendelse - patientordningen26-02-2016160372636614
 Spørgsmål om autorisation som tandlæge24-02-2016160373035119
Miljø- og FødevareministerietHenvendelse vedr. husdyr-MRSA26-02-2016160373336612
Aumento AdvokatfirmaKlage over afgørelse om aktindsigt26-02-2016160373636604
Folketingets OmbudsmandFra FOM - Kopi af brev til TV2 Nyhederne vedr. afgørelse om aktindsigt25-02-2016160373835168
Odense KommuneSpørgsmål om revisitation i friplejeboliger19-01-2016160374438468
Vesthimmerlands KommuneVedr. projekt "sundhedsværkstedet"01-03-2016160374838491
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om udsættelse af forfaldsdato for opkrævning af gebyrer fra private behandlingssteder01-03-2016160375138599
 Borgerhenvendelse - artikel i Berlingske den 4. februar 2016 "Døden er blevet afskaffet"26-02-2016160376136617