Fra: 30-05-2016 til: 30-05-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Teatret Svalegangen Rosenkrantzgade 21Svar på Invitation til Malaga på CPH Stage27-05-20161600664105279
NATOForeløbigt svar på spørgeskema27-05-20161600852105026
BørnerådetSpørger Børnerådet efter kontaktperson i PsykiatriFonden vedr. Informationsmateriale rettet mod børn og unge27-05-20161601206104778
 Nyt lokale Mødeindkaldelse fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende retspsykiatrien30-05-20161601217106259
Region HovedstadenRegion Hovedstaden afslutning af projektnr. 65501 - styrkelse af den nære psykiatri.30-05-20161601375105681
 Svar på borgerbrev om sygesikring30-05-20161601384105866
Social- og IndenrigsministerietSvar på borgerbrev sendt til SIM til orientering30-05-20161601384105876
Komiteen for SundhedsoplysningJustering - Styrkelse af de borgernære sundhedstilbud i almene boligområder.27-05-20161601424105222
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Lægeforeningen
Danmarks Apotekerforening
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dagsorden og materiale til brug for møde tirsdag den 31. maj 2016 vedr. planlægning af antibiotikakampagnen 201627-05-20161601435104586
 Svar på henvendelse vedr. pilotprojekt om MRSA30-05-20161603254105813
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Jacob Mark
SUU alm. del - svar på spm. 43330-05-20161604250105796
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 44630-05-20161604506105873
 Svar på henvendelse vedr. klage over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling30-05-20161604759105633
PatientforeningenSvar på henvendelse om udvidet frit sygehusvalg27-05-20161605146104888
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karin Nødgaard
SUU alm. del - svar på spm. 48930-05-20161605298105741
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karin Nødgaard
SUU alm. del - svar på spm. 48830-05-20161605298105729
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 56430-05-20161605383105864
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 56630-05-20161605518106144
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 56830-05-20161605518106149
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 56730-05-20161605518106146
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 56530-05-20161605518106142
 Vedr. udpegning til formand for STARS*30-05-20161605585106242
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Erik Christensen
SUU alm. del - svar på som. 60130-05-20161605813105843
Københavns Kommune
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Henvendelse om stofindtagelsesrum30-05-20161605824106811
 Svar på henvendelse vedr. utilfredshed med lægebesøg inden receptfornyelse30-05-20161605878105627
Odense KommuneHenvendelse om stofindtagelsesrum30-05-20161605903106345
Aarhus KommuneHenvendelse om stofindtagelsesrum30-05-20161605903106337
KOSUSvar på henvendelse vedr. fordelingsnøgle - respirationsinsufficiens30-05-20161605927105636
 Svar på henvendelse vedr. allergi27-05-20161605950105296
 Svar på henvendelse om påmindelsesordning27-05-20161605962104780
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 3629-05-20161605970105895
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU L 184 - svar på spm 3529-05-20161605970105886
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU L 184 - svar på spm. 3730-05-20161605980106212
 Svar på henvendelse vedr. gratis influenzavaccination30-05-20161605985105915
 Svar på henvendelse vedr. spm. 418 200630-05-20161605986105689
 Svar på henvendelse vedr. forslag om løbenummer på sundhedskort30-05-20161605992106479
 Svar på henvendelse vedr. forslag om fingeraftryk på sundhedskort30-05-20161605993106466