Fra: 25-05-2016 til: 25-05-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Mandag MorgenTilsagn om deltagelse i debatarrangement for Trygfonden og Mandag morgen den 10. juni25-05-2016SJ-STD-DEPGST102657
Danske RegionerKonklusion sygehusmad 25. maj 201625-05-2016SJ-STD-DEPMNH102862
MF Jane HeitmannSvar på invitation til at være taler på en konference om tidlig opsporing og rettidig opfølgning for almen praksis den 1. september 2016 i Hørsholm12-05-20161600660102106
Københavns KommuneSvar på invitation til besøg på Lindegårdshusene fra sundheds- og ældreministeren og social- og indenrigsministeren19-05-20161600660102036
Sundhed i GearSvar på invitation til sundhedscafé i regi af "Sundhed i Gear25-05-20161600660102147
Mandag MorgenTilsagn om deltagelse i debatarrangement for Trygfonden og Mandag morgen den 10. juni25-05-20161600660102655
Foreningen af Speciallæger - FASSvar på mødeanmodning25-05-20161600660102122
Rådet for Socialt UdsatteSvar på invitation til sundheds- og ældreministeren til at møde Rådet for Socialt Udsatte25-05-20161600660102627
NYT SYN Danmark A/SSvar på invitation til ministeren til at holde oplæg ved Nyt Syn Danmarks faglige weekend25-05-20161600660102664
 Svar på invitation til ministeren til at holde oplæg for Viborg-kredsens pensionistforening25-05-20161600660102609
Union for International Cancer Control (UICC)Svar på invitation til at deltage i 2016 World Cancer Leaders' Summit i Paris25-05-20161600660102556
TechcollegeSvar på invitation til ministeren til at byde velkommen til nKNOWation 201625-05-20161600660102645
 Svar på invitation til at deltage i debat på Folkemøde Møn den 27. august 201625-05-20161600660102274
Region SjællandSvar på invitation til besøg i Psykiatrien i Region Sjælland19-05-20161600660102095
Center LindegårdenSvar på invitation til at besøge Center Lindegården19-05-20161600660102064
UdenrigsministerietVedr. invitation til at deltage i FN's internationale yoga dag den 19. juni 2016 i Kongens Have25-05-20161600660102318
Interessentskabet KONTOR 2Vedr. henvendelse om møde for at drøfte et innovativt projekt på demensområdet25-05-20161600660101969
Det Medicinske Selskab i KøbenhavnSvar på invitation til ministeren til at holde oplæg i Det Medicinske Selskab25-05-20161600660102579
BørnerådetSvar på Undersøgelse om unge og selvskade25-05-20161600661102130
Aarhus UniversitetSvar på Invitation til Aarhus Universitets årsfest 9. september25-05-20161600664101785
Tivoli A/SAfbud til premiere på TAM TAM 201625-05-20161600664101766
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. netværksplejefamilier25-05-20161600668102151
Sorø Fri FagskoleOrientering om oversendelse af henvdelse vedr. Frie Fagskoler har brug for din hjælp25-05-20161600668102605
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. netværksplejefamilier25-05-20161600668101643
 Henvendelse vedr. interview om kvinders sundhed efter overgangsalderen25-05-20161600710101693
 Interview med journaliststuderende - TV-projekt25-05-20161600710101676
SundhedsdatastyrelsenSvar SDS pro økonomi23-05-20161600959102173
Danske RegionerSvar til DR vedr. Endelig projektgrundlag for RSI PRO projekt23-05-20161600959102175
Danske RegionerRegionernes bemærkninger til udkast til regnskabsinstruks25-05-20161601028102926
Danske RegionerRegionernes bemærkninger til udkast til regnskabsinstruks25-05-20161601028101840
LægemiddelstyrelsenKopi af afgørelse vedr. indførsel af lægemidler til orientering.24-05-20161601104100258
Patientforeningen DanmarkSvar på henvendelse om behandling af lavt stofskifte.24-05-20161601281100241
Bornholms RegionskommuneAnmodning om uddybning af status - Vi hopper fra smøgerne.24-05-20161601440100440
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPKVedr. materiale til møde med ministeren22-02-2016160149132767
Tårnby KommuneTilbagemelding redegørelse Tårnby Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.24-05-20161601931100859
 Svar borgerhenvendelse vedr. indhold af vaccine.24-05-20161602293100506
Social- og IndenrigsministerietSvarbidrag vedr. henvendelse om fælles hjælpeordninger.24-05-20161602397100578
Statens Serum InstitutUdkast til svar på spørgsmål modtaget i forbindelse med miniudbud af rengøringsopgaver i SUM25-05-20161603029102213
Norddjurs KommuneVedr. rejseafregning til Norddjurs Kommune28-04-20161603062101602
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lotte Rod
SUU L 166 - svar på spm. 324-05-20161603452101227
Sundhedsdatastyrelsen
Kræftens Bekæmpelse
Cancerpatientoverblik dagsorden 2. møde med KB25-05-20161603596102191
Region MidtjyllandRegion Midtjylland, opdatering af budget - Styrket indsats på hospitelernes fødeafdelinger.24-05-20161603626100303
TrygfondenTrygFonden godkender Brev - tilbagebetaling af overskydende midler fra Nordisk psykiatritopmøde25-05-20161603697101607
KMDKursus i WorkZone 2016 R2 i august/september 2016. Opdateret liste over kursusdeltagere pr. 25. maj 201625-05-20161604106101736
Paranova Group A/SVedr. anmodning om aktindsigt25-05-20161604525101860
Paranova Group A/SSUM svar på henvendelse vedr. manglende svar på begæring af aktindsigt.24-05-20161604525101100
 Svar på henvendelse vedr. flytning uden samtykke29-04-2016160476482678
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination25-05-20161604858102834
 Svar på henvendele vedr. ventetid på behandling25-05-20161605132101948
 Svar på henvendelse vedr. transseksualitet25-05-20161605137101798
 Svar på henvendelse vedr. afstand til hospital09-05-20161605147102003
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 52624-05-20161605162101153
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 52824-05-20161605162101161
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52524-05-20161605162101149
Printz AdvokatfirmaKvittering vedr. henvendelse om betalingsforpligtelse.24-05-20161605253100826
 Svar på henvendelse vedr. forslag angående livstestamente25-05-20161605305101500
BystedHusk det blå25-05-20161605494102339
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske RådUER alm. del - svar på spm. 124-05-20161605498101283
Dansk PsykoterapeutforeningSvar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. L 18425-05-20161605556101806
Danske Patienter
Dansk Sygepleje Selskab
DASYS
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ændring af tidspunkt vedr. næste møde i STARS* den 21. juni i Aarhus samt endeligt referat fra sidste møde25-05-20161605585101862
Advokaterne Amaliegade 42Kvittering for modtagelse af henvendelse om apotekernes salg af neglehærder25-05-20161605631101911
 Svar på henvendelse vedr. klage over sundhedsvæsenet25-05-20161605654101486
 Svar på henvendelse vedr. klage over Roskilde sygehus25-05-20161605655101476
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for modtagelse af ansøgning til: ”Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 2016”25-05-20161605675102041
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning til "Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebygggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 2016"25-05-20161605675101988
Region NordjyllandKvittering for modtagelse af ansøgning til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201625-05-20161605675101960
Gentofte KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning til: Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201625-05-20161605675102019
BeskæftigelsesministerietBorgerhenvendelse - søger om dispensation til ansættelse af hjælper25-05-20161605710102526
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på kejsersnit25-05-20161605803102258
SundhedsstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse - forslag til besparelser25-05-20161605858101576
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102503
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102589
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102208
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102214
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102218
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102223
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102233
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102236
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102241
Medtronic DanmarkInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102453
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102619
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102629
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102633
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102462
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102611
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102636
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102639
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102401
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102407
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102446
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102473
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102487
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102490
Institut for MenneskerettighederInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102334
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102420
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102615
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102498
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102508
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102586
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102594
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102513
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102583
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102597
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102602
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102494
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102521
Danmarks LungeforeningInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101541
Dansk Selskab for Almen MedicinInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101544
Dansk Selskab for PatientsikkerhedInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101565
AlzheimerforeningenInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101529
Astma-Allergi DanmarkInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101532
Dansk Selskab for Almen MedicinInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101547
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101578
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101581
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101635
Danske PatienterInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101673
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101682
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101696
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101703
AlzheimerforeningenInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101526
Bedre PsykiatriInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101535
Dansk Selskab for FolkesundhedInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101553
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101733
Danske HandicaporganisationerInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101570
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101573
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101584
GigtforeningenInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101588
HjerteforeningenInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101591
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101594
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101624
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101639
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101649
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101652
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101656
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101659
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101670
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101679
LægemiddelindustriforeningenInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101901
TandlægeforeningenInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101984
ScleroseforeningenInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101699
 Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101741
Danmarks ApotekerforeningInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859101761
Danmarks Ambassade i NorgeInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102044
Falck DanmarkInvitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde24-05-20161605859102100
SundhedsstyrelsenBestilling til STPS: Fritagelse for arbejde af samvittighedsgrunde25-05-20161605898102791
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af borgerhenvendelse - permit for medical treatment in EU25-05-20161605901102949