Fra: 24-05-2016 til: 24-05-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Ehlers-Danlos ForeningenForespørgsel vedrørende patientrepræsentant til Forfremmelsesrådet24-05-20161600659100318
 Brev vedr. afbeskikkelse - Forfremmelsesrådet.23-05-2016160065999094
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 164 - svar på spm. 323-05-20161600771100226
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 164 - svar på spm. 223-05-20161600771100224
Danmarks Apotekerforening
Danske Patienter
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Finansministeriet
Forbrugerrådet Tænk
KL
Lægeforeningen
Lægemiddelstyrelsen
ÆldreForum
Ældre Sagen
Høring over 2 bekendtgørelser - bekendtgørelse om ikrafttræden af sundhedslovens § 157, stk. 7 og 8, samt ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.23-05-20161601069100025
 Afgørelse vedrørende indførsel af lægemidler24-05-2016160110457185
Faxe KommuneFaxe Kommune afslutning af projektnr. 62143 - genoptræningspuljen.24-05-20161601189100942
Tårnby KommuneTårnby Kommune afslutning af projektnr. 62115 - genoptræningspuljen.24-05-20161601294100800
Glostrup KommuneGlostrup Kommune afslutning af projektnr. 62107 - genoptræningspuljen.24-05-20161601297100536
Aalborg KommuneAalborg Kommune afslutning af projektnr. 62154 - genoptræningspuljen.24-05-20161601301100959
Jammerbugt KommuneJammerbugt Kommune afslutning af projekt 62153 - genoptræningspuljen.24-05-20161601303100955
Slagelse KommuneSlagelse Kommune afslutning af projekt 62142 - genoptræningspuljen.24-05-20161601306100932
Faaborg-Midtfyn KommuneFaaborg-Midtfyn Kommune afslutning af projektnr. 62163 - genoptræningspuljen.24-05-20161601311100982
Thisted KommuneThisted Kommune afslutning af projektnr. 62147 - genoptræningspuljen.24-05-20161601314100951
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune afslutning af projektnr. 62109 - genoptræningspuljen.24-05-20161601316100676
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune afslutning af projektnr. 62123 - genoptræningspuljen.24-05-20161601319100902
Egedal KommuneEgedal Kommune afslutning af projektnr 62124 - genoptræningspuljen.24-05-20161601322100909
Hvidovre KommuneHvidovre Kommune afslutning af projektnr. 62110 - genoptræningspuljen.24-05-20161601329100770
Lyngby-Taarbæk KommuneLyngby-Taarbæk Kommune afslutning af projektnr. 62112 - genoptræningspuljen.24-05-20161601330100776
Ishøj KommuneIshøj Kommune afslutning af projektnr. 62114 - genoptræningspuljen.24-05-20161601331100792
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune afslutning af projektnr. 62128 - genoptræningspuljen.24-05-20161601340100923
Kalundborg KommuneKalundborg Kommune afslutning af projektnr. 62134 - genoptræningspuljen.24-05-20161601345100928
Odsherred KommuneOdsherred Kommune afslutning af projektnr. 62145 - genoptræningspuljen.24-05-20161601346100945
Hjørring KommuneHjørring Kommune afslutning af projektnr. 62155 - genoptræningspuljen.24-05-20161601350100967
Aabenraa KommuneAabenraa Kommune afslutning af projektnr. 62157 - genoptræningspuljen.24-05-20161601351100971
Tønder KommuneTønder Kommune afslutning af projektnr. 62159 - genoptræningspuljen.24-05-20161601353100974
Haderslev KommuneHaderslev Kommune afslutning af projektnr. 65214 - styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.24-05-20161601532101011
Folketingets OmbudsmandOrientering om sagsgang24-05-20161602199100580
KLGodkendelse af afrapportering - Center for Forebyggelse i Praksis24-05-20161602417100811
Danmarks Apotekerforening
Danske Patienter
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Finansministeriet
Forbrugerrådet Tænk
KL
Lægeforeningen
Lægemiddelstyrelsen
ÆldreForum
Ældre Sagen
Høring over to bekendtgørelser - bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v.23-05-2016160274799956
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag til besvarelse af henvendelse om finansiering af gentests.23-05-20161603047100087
Forskningsklinikken for LudomaniTidsplan og afslutning af projekt om behandlingsmetoder.23-05-20161603953100196
Nationalt Videnscenter for DemensBudget for 2016.23-05-20161604063100000
BeskæftigelsesministerietOversendelse af borgerhenvendelse om arbejdsmarkedet og slidtage - med henvendelsen.23-05-2016160444799112
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 52724-05-20161605161101158
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 52224-05-20161605206101063
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 52424-05-20161605206101070
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 52124-05-20161605206101065
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 52324-05-20161605206101067
MatasSvar på henvendelse om apotekernes ulovlige salg af frihandelsvarer24-05-20161605207100893
LægemiddelstyrelsenVideresendelse af mail om apotekernes ulovlige salg af frihandelsvarer24-05-20161605207100938
SundhedsstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse med henvendelsen vedr. vejl. nr. 9194 af 11. april 2013.23-05-2016160521799107
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 53024-05-20161605230100821
 Svar på henvendelse vedr. dispensation ved brug af afhængighedsskabende lægemidler.23-05-20161605247100141
Region SyddanmarkOpfølgning på dagens møde om Internetpsykiatri.23-05-2016160526299742
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Jonas Dahl
SUU alm. del - svar på spm. 53224-05-20161605279101285
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Jonas Dahl
SUU alm. del - svar på spm 53324-05-20161605315101020
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 1721-05-2016160538298897
Folketingets OmbudsmandSvar som sendt til Folketingets Ombudsmand24-05-20161605428100691
British American TobaccoSvar på aktindsigtsanmodning24-05-20161605574100372
H. Lundbeck A/SHenvendelse vedr. offentliggørelse af SSC23-05-2016160566399266
Folketingets Lovsekretariat
MF Trine Torp
Svar på spm. S 112924-05-20161605695101120
Arla DanmarkVedr. infant nutrition23-05-20161605782101189
 Svar på henvendelse vedr. Import of Human Amniotic Fluid24-05-20161605793100540
FinansministerietBudgettering af kvalitetsfondsmidler på FL24-05-20161605797101156
SundhedsdatastyrelsenVideresendelse til Sundhedsdatastyrelsen af spørgeskemaundersøgelse vedrørende ministeriernes efterlevelse af tilsynskoncept24-05-20161605835100780
Miljø- og FødevareministerietVideresender henvendelse vedr. glyphosate24-05-20161605848101251