Fra: 23-05-2016 til: 23-05-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UNESCORegarding the invitation to the High level diner Sundday 22 may 18:30 - UNITAID at 10: Innovating for public health - how we can end AIDS, Tuberculosis and Malaria by 2030.20-05-2016160066098794
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBekræftelse vedr. overtagelse af borgerhenvendelse om. personalebesparelser på plejehjemmene23-05-20161600668100023
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. autisme og inklusion23-05-2016160066899191
BeskæftigelsesministerietAnmodning om besvarelse af henvendelse vedr. sygdom, beskæftigelse og økonomi23-05-2016160066899583
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Sundhedsstyrelsen
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Høring - bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandsk uddannelse - ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner20-05-2016160075797934
Roskilde KommuneEndeligt tilsagn Roskilde Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.20-05-2016160190798374
Danske RegionerRykker - Gennemgang af regler under Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på sikring af patienter i forhold til sundhedspersoner, der er dømt for overtrædelse af visse straffelovsbestemmelser23-05-2016160220599607
Region MidtjyllandDansk Center for Partikelterapi (DCPT) - syghusinvesteringer.20-05-2016160241297998
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedrørende klage over afgørelse vedr. positiv/negativlisten.19-05-2016160267797238
Esbjerg KommuneSvar vedr. FMK og håndkøbslægemidler23-05-2016160268299962
Skanderborg ApotekTidshorisont for svar på henvendelse af 18. november 2015 - apotekerkæder og magistrel produktion.20-05-2016160281798630
Region NordjyllandUdsættelse af regnskab - pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner.20-05-2016160313698684
Region HovedstadenRegion Hovedstaden, justering af budget23-05-20161603626100200
Erhvervs- og VækstministerietVedr. MIN besøg hos Healthcare Denmark23-05-2016160370999353
DR Danmarks RadioFremsendelse af 3. delafgørelse vedrørende anmodning om aktindsigt23-05-2016160371399375
 Svar på henvendelse vedr. morfin09-05-2016160419699463
BeskæftigelsesministerietOversendelse af borgerhenvendelse til BM - vedr. arbejdsmarkedet og slidtage.20-05-2016160444798061
 Svar på borgerhenvendelse vedr. slitage på arbejdsmarkedet.20-05-2016160444798055
 Svar på henvendele vedr. medicinhåndtering på bosteder.20-05-2016160479198048
Plejecenter BakkegårdenSvar - Puljemidler - Livskvalitet på plejecentre.20-05-2016160482797955
 Svar på henvendelse vedr. engelsk version af ”Bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler”.20-05-2016160521597993
SundhedsstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse vedr. vejledning nr. 9194 af 11/04/2013 til SST.20-05-2016160521798113
 Svar på henvendelse vedr. spørgsmål til VEJ nr 9194 af 11/04/2013.20-05-2016160521798098
Klassisk Homøopat Lone LützenSvar på henvendelse vedr. HPV-vaccine23-05-20161605252100112
 Svar på henvendelse vedr. overvægt23-05-2016160526599177
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU L 184 - svar på spm. 1520-05-2016160538299273
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 1821-05-2016160538298900
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om sundheds- og ældreministerens svar på spm. 1-22 (SUU L 184)23-05-2016160538299316
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 Ændringsforslag23-05-2016160538299059
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 2021-05-2016160538298903
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 1921-05-2016160538298909
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU L 184 - svar på spm. 1620-05-2016160538299277
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 820-05-2016160538299271
 Svar vedr. spørgsmål til e-cigaretlovgivningen20-05-2016160542498660
Folketingets RetsudvalgREU Svar på henvendelse om UNGASS23-05-2016160544499084
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Kopi af svar til REU på henvendelse om UNGASS23-05-2016160544499088
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm del spm. - svar på spm. 81923-05-2016160546299117
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm del spm. - svar på spm. 86823-05-2016160561099123
 Svar på henvendelse - masteropgave vedr. MRSA - afsendt med post.20-05-2016160562898040
 Svar på henvendelse vedr. livstestamente.20-05-2016160564197841
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Dansk Sygeplejeråd
Lægeforeningen
Danske Patienter
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Sygepleje Selskab
DASYS
Dansk Selskab for fysioterapi
Ergoterapeutforeningen
Danske Fysioterapeuter
Dagsorden til 5. møde i følgegruppen for initiativer vedr. kronisk sygdom (FIKS) den 27. maj20-05-2016160564798809
 Svar på henvendelse vedr. svartider fra Patientklagenævnet.20-05-2016160566197878
Danske RegionerRADS anmodet om bidrag til borgerhenvendelse vedr. hepatitis C.20-05-2016160576397964
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccine23-05-20161605765100116
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccine23-05-20161605770100125
Hillerød KommuneVedr. tilsagn til sanserum - demensboliger.20-05-2016160578198433
SundhedsstyrelsenHøring: direktivforslag om kræftfremkaldende stoffer23-05-2016160581499499
 Svar på henvendelse vedr. det blå EU-sygesikringkort i DK23-05-2016160582199882