Fra: 18-05-2016 til: 18-05-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SyddanmarkSvar på henvendelse vedr. invitation til Sundheds- og Ældreministeren.17-05-2016160066095265
EffectorVedr. invitation til ministeren til at deltage i sundhedsParlamentets events ifm. Folkemøde13-05-2016160066295660
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. sygdomme der kan give uarbejdsdygtighed18-05-2016160066895633
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse om sundhedsundersøgelse vedr. vindmøller18-05-2016160066895553
Region SyddanmarkRegnskabsinstruks18-05-2016160102896447
CONCEPTMAKINGSvar vedr. Ansøgnings spørgsmål - Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner.17-05-2016160121195251
CONCEPTMAKINGSvar på Ansøgnings spørgsmål - Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner.17-05-2016160121195240
Region NordjyllandSvar på henvendelse ift. deadline for afsendelse af projekter18-05-2016160121196109
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen SIND
Ny dagsorden møde 2. juni - Mødeindkaldelse fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende retspsykiatrien18-05-2016160121796483
KLAflysning myndigheder - Mødeindkaldelse fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende retspsykiatrien18-05-2016160121796476
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B7 - svar på spm. 1613-05-2016160140095594
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B7 - svar på spm. 1413-05-2016160140095589
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B7 - svar på spm. 1713-05-2016160140095596
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B7 - svar på spm. 1313-05-2016160140095586
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU B7 - svar på spm. 1513-05-2016160140095592
Herning KommuneEndeligt tilsagn Herning Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.17-05-2016160168794582
Hørsholm KommuneEndeligt tilsagn Hørsholm Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.17-05-2016160170894587
FinansministerietRapportering på effektiviseringskrav - dialog med Midt vedr. DNU18-05-2016160206496513
FinansministerietSUM kommentarer til notits vedr. effektiviseringer18-05-2016160206496543
DELTASpørger DELTA om forskel i opgørelser18-05-2016160232096330
Danske RegionerOrientering af Danske Regioner - Frivalgsreglerne og befordring.17-05-2016160272994722
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering af Styrelsen for Patientsikkerhed - Frivalgsreglerne og befordring.17-05-2016160272994731
Kræftens BekæmpelseBesvarelse af henvendelse vedr. frivalgsreglerne og befordring.17-05-2016160272994655
 Svar på henvendelse vedr. Orkambi18-05-2016160306995854
TrygfondenBrev - tilbagebetaling af overskydende midler fra Nordisk psykiatritopmøde18-05-2016160369796401
Erhvervs- og VækstministerietSUM'ens deltagelse i HCD bestyrelsesmøde18-05-2016160370995824
DR Danmarks RadioSvar på anmodnig om aktindsigt18-05-2016160371396560
SundhedsstyrelsenVedr. udnævnelse til formand for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse15-03-2016160374050328
KMDKursus i WorkZone 2016 R2 i august/september 2016. Opdateret liste over kursusdeltagere.18-05-2016160410695945
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks kvartalsrapporter, 4. kvartal 201518-05-2016160437896467
SundhedsstyrelsenReminder: Svar på oversendelse af henvendelse: Residency in dermatology18-05-2016160448195707
Region MidtjyllandLedelsesunderskrevet kvartalsrapport samt årlig rapportering - Sygehusinvesteringer.17-05-2016160460195173
MF Liselott Blixt
Folketingets Lovsekretariat
SUU alm. del svar på spm. 48412-05-2016160489095550
MF Liselott Blixt
Folketingets Lovsekretariat
SUU alm. svar på spm. 48312-05-2016160489095540
 Svar på henvendelse vedr. ansøgning til kønsskifteoperation18-05-2016160513196345
SundhedsstyrelsenReminder: Svar på oversendelse af borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn18-05-2016160515795705
Styrelsen for PatientsikkerhedTak for svar til STPS på borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn18-05-2016160515795995
Københavns UniversitetSUM godkender - Anmodning om forlængelse af projektperiode for SURVIVE projektet.17-05-2016160516594543
 Vedr. henvendelse om årsregnskaber - Børneydelse.17-05-2016160520994651
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52918-05-2016160523095917
LægemiddelstyrelsenAnmodning om bemærkninger til henvendelse fra de norske sundhedsmyndigheder - privates indførsel af lægemidler.17-05-2016160535494733
Helse- og OmsorgsdepartementetKvittering for modtagelse af henvendelse om udredning af privates indførsel af lægemidler.17-05-2016160535494703
 Svar på borgerhenvendelse vedr. blodprøvetagning på sygehus.17-05-2016160561994908
SundhedsdatastyrelsenData i KØS18-05-2016160562395932
 Svar: Besøg af studerende fra USA18-05-2016160567195790
Social- og IndenrigsministerietPl-udvikling for regionalt anlæg17-05-2016160569896468
LægemiddelstyrelsenRequest for Nomination of representatives in the Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) of the European Medicines Agency18-05-2016160570096438