Fra: 12-05-2016 til: 12-05-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Lyngby-Taarbæk KommuneVedr. Svar på invitation til ministeren til at besøge Epitalet i Kgs. Lyngby12-05-2016160066092059
Vallensbæk IFVedr. invitation til at deltage i Skoda Køge Cup 201612-05-2016160066092675
Børnerådet
VIOSS Videnscenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade
Vedr. invitation til gå-hjem-møde om selvskade og spiseforstyrrelser12-05-2016160066092506
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeSvar på invitation til LMS 15 års jubilæum12-05-2016160066092481
Mckinsey & CompanySvar på Invitation til at deltage i McKinsey's 2016 Geneva Forum for Health 23. maj i Geneve12-05-2016160066092597
Hjørring KommuneVedr. invitation - Danmarks første folkemøde om naturen12-05-2016160066092498
Forsikring & PensionVedr. indbydelse til Folkemødedebat fredag den 17. juni 201612-05-2016160066292020
EffectorVedr. invitation til ministeren til at deltage i debat om Patienternes Kræftplan på Folkemødet12-05-2016160066291997
Københavns KommuneVedr. invitation til Vi cykler til Folkemødet 201612-05-2016160066292670
FOA - Fag og ArbejdeVedr. invitation til FOAs debat på Folkemødet fredag 17/612-05-2016160066292012
SamuelsenVedr. invitation til deltagelse i arrangement med Pussy Riot fredag den 17. juni 201612-05-2016160066291977
Dansk Boldspil-UnionVedr. invitation skal ministeren dyrke idræt på Folkemødet12-05-2016160066292074
BørnerådetVedr. invitation til debat om selvskade og spiseforstyrrelser på Folkemødet12-05-2016160066292134
Alpha-LinguaVedr. invitation til at deltage i debatarrangement på Folkemødet12-05-2016160066292250
 Vedr. deltagelse i debatmøde under Folkemødet 201612-05-2016160066291985
 Orientering af borger om oversendelse af henvendele om sygemelding og bryllupsrejse12-05-2016160066891651
 Svar på henvendelse vedr. dansk sygesikring som udlandsboende pensionist12-05-2016160116391646
Region SyddanmarkRegion Syddanmark afslutning af projektnr. 65403 - Shared Care.12-05-2016160120391661
Region SyddanmarkSvar på henvendelse vedr. skabelonerne til antibiotika puljerne12-05-2016160121192102
Frivilligcenter SilkeborgSpørgsmål til udbetaling - projekt "Mænd i fokus i regionerne Midt- og Nordjylland".11-05-2016160144590396
PenSamStatus og udbetaling - projekt "Sundhedskompas - sender dig på rette kurs".11-05-2016160145790837
Region SyddanmarkSalg af ejendomme12-05-2016160240692607
Social- og IndenrigsministerietSalg af ejendomme11-05-2016160240691627
Region SjællandTidspunkt for slutstatus vedr. Sundheds- og akuthus Kalundborg12-05-2016160250991975
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
SUU L 115 - Svar på spm. 1010-05-2016160280290736
Region MidtjyllandTidspunkt for slutstatus for sundhedshuset i Grenaa12-05-2016160332591976
Region NordjyllandTidspunkt for slutstatus for Sundhedshus Brønderslev12-05-2016160333091978
Danske Regioner
KL
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
3F - Fagligt Fælles Forbund
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Optikerforening
Dansk Kiropraktor Forening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Psykoterapeutforening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Bandagister
Danske Bioanalytikere
Danske Fodterapeuter
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Embedslægeforeningen
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Jordemoderforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Pharmadanmark
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Psykolognævnet
Radiograf Rådet
Landsforeningen For Socialpædagoger
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Bedre Psykiatri
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Ældreråd
Det Centrale Handicapråd
Diabetesforeningen
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Høreforeningen
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Landsforeningen LEV
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Danske Seniorer
Forbrugerrådet Tænk
Forsikring & Pension
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Ankestyrelsen
Danske Universiteter
Datatilsynet
Den Nationale Videnskabsetiske Komité
Det Etiske Råd
Færøernes Landsstyre
Fødevarestyrelsen
Patienterstatningen
Rådet for Socialt Udsatte
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finansministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Høring over udkast til to bekendtgørelser om videregivelse af lægemiddeloplysninger - frist: 8/6-16.10-05-2016160382490608
Dansk Handicap ForbundDansk Handicap forbund - Høring over udkast til to bekendtgørelser om videregivelse af lægemiddeloplysninger - frist: 8/6-16.11-05-2016160382490865
Bedre PsykiatriBedre psykiatri - Høring over udkast til to bekendtgørelser om videregivelse af lægemiddeloplysninger - frist: 8/6-16.11-05-2016160382490660
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af borgerhenvendelse om insemination12-05-2016160400491909
 Svar på henvendelse vedr. klage over Thisted Sygehus12-05-2016160402591666
FlexeventSvar på henvendelse vedr. udlevering af smertestillende.11-05-2016160444690680
 Svar - udfordringer i psykiatrien.04-05-2016160486786488
OUH Odense universitetshospitalBesvarelse af henvendelse om befordringsgodtgørelse.11-05-2016160487890306
Region NordjyllandBesvarelse af henvendelse om reglerne om ledsager ifm befordring.11-05-2016160488590520
Sex og SamfundStatus og planlægning - Borgerrettet forebyggelse.11-05-2016160491690822
 Svar vedr. ambulanceberedskabet i Regon Syddanmark.11-05-2016160505391250
 Svar på henvendelse om behandlingsformer ifm. kræftsygdom.11-05-2016160508590818
 Svar - fejlmedicinering - overskredet forældelsesfrist til Patienterstatningen09-05-2016160512588190
 Forespørgsel om sundhedsvæsenets it28-04-2016160516892691
Printz AdvokatfirmaKvittering for supplerende materiale12-05-2016160525391930
 Svar vedr. forløb i forbindelse med hjerneskade12-05-2016160527391971
 Fremsendelsesmail med svar på henvendelse om udskrivelse fra psykiatrisk afdeling.11-05-2016160529590682
 Svar til borger - vedr. udskrivelse fra psykiatrisk afdeling.09-05-2016160529587881
Region MidtjyllandSvar på Region Midtjyllands henvendelse vedr. evt. kvalifikationer for en fungerende overlæge på psyk.afd.04-05-2016160537285995
 Svar på henvendelse vedr. klage over manglende mulighed for refusion af udgifter til HPV-vaccination12-05-2016160538791644
 Svar vedr. henvendelse om transplantation.11-05-2016160539090161
Region SyddanmarkSvar til Region Syddanmark vedr. børneattester09-05-2016160546388066
 Svar på henvendelse vedr. svar på § 20-spørgsmål12-05-2016160548791687
 Reply of enquiry to the Ministry of Health12-05-2016160549291979
Folketingets Lovsekretariat
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 56312-05-2016160552492261
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sygehusbehandling.11-05-2016160553890739
MF Karin Nødgaard
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 56112-05-2016160554592620