Fra: 31-05-2016 til: 31-05-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Den danske ambassade i WarszawaInvitation til sundhedsministeriet fra polske counterpart31-05-2016SJ-STD-DEPMAES107433
Den Mexicanske Ambassade i DanmarkKvittierning for svar på Anmodning om opfølgende møde fra Mexicos ambassadør i Danmark vedr. den Mexicanske præsitents besøg i april31-05-20161600660108029
Foreningen Roskilde FestivalSvar på invitation til Roskilde Festival 2016.30-05-20161600664106107
Finansministeriet
Fyserhverv ApS
Vedr. overtagelse af henvendelse vedr. sundhedsforsikringer30-05-20161600668106461
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Fødevarestyrelsen
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Den Danske Dyrlægeforening
Høring af DANMAP-arbejdsgruppen31-05-20161600881107106
Esbjerg KommuneEndeligt tilsagn Esbjerg Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.30-05-20161601594105621
Hedensted KommuneEndeligt tilsagn Hedensted Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.30-05-20161601682106306
Danske RegionerKommentar til overskrift: FINAL Samlet oversigt over kostkoncepterne i de 16 kvalitetsfondsbyggerier (katalog)31-05-20161602024108429
Region SyddanmarkJusteret budget - Svangreomsorgen.30-05-20161603626106785
Region SjællandJusteret budget - Svangreomsorgen.30-05-20161603626106774
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Godkendelse af regnskab31-05-20161603802107072
BenzoRådgivningenGodkendelse regnskab og statusrapport 2015 - Tilskud til indsatser - afhængighedsskabende lægemidler.30-05-20161603802106426
DR Danmarks RadioSvar på klage over delvist afslag på aktindsigt31-05-20161603843108216
Forskningsklinikken for LudomaniForskningsklinikken for Ludomanis endelige rapport ”Effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani”30-05-20161603953105910
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S
Retsinformation
Trykning og frigivelse i Lex Dania - Bekg. om elektroniske cigaretter m.v.30-05-20161604637106282
 Vedr. afslag på ansøgning om ydernummer.30-05-20161604692105763
Region SjællandStatus vedr. henvendelse om respirationsinsufficiens31-05-20161604715107390
Region SjællandSvar på henvendelse vedr. respirationsinsufficiens31-05-20161604715107920
EmbedslægeforeningenOpfølgende spm. til styrelsen vedr. indberetning - hvad menes der?31-05-20161605038107076
Helse- og OmsorgsdepartementetKommentarer fra Danmark til rapport vedrørende privatimport af lægemidler som forsendelse31-05-20161605354107880
 Svar på supplerende spørgsmål om definition på behandling31-05-20161605523107928
 Svar på henvendelse vedr. hjælp i forb. med sjælden sygdom.11-05-2016160552690304
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 57631-05-20161605632108287
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 57731-05-20161605632108285
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 57131-05-20161605652108299
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 57031-05-20161605652108301
Tele CallSvar på henvendelse om smartphone til hjælp for demente, hjerneskadede m.v.18-05-2016160569196512
OrdkløverenSvar på henvendelse vedr. tilbud om hjælp til patientbreve.30-05-20161605701106327
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 56931-05-20161605851106912
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 60031-05-20161605880108192
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 Ændringsforslag fra sundheds- og ældreministeren31-05-20161605956107527
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 3931-05-20161605995107780
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 4031-05-20161605996107785
Det Etiske Råd
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Orientering til direktionssekretariaterne: Kodex VII - syv centrale pligter i centraladministrationen er nu oversat til engelsk30-05-20161606001106279
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU L 184 - svar på spm. 3831-05-20161606009107790
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 4131-05-20161606012107761
Ældreråd StevnsÆldrerådenes økonomi31-05-20161606014106883
 Svar på henvendelse vedr. 1813 HE31-05-20161606025107149
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - Svar på spm. 4231-05-20161606049107961
Københavns KommuneSvar på henvendelse om stofindtagelsesrum31-05-20161606063108467