Fra: 26-05-2016 til: 26-05-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
EnergistyrelsenVideresender: RER1/016: Invitation - Halden, Norway from 15 to 29 August 201612-05-2016SJ-STD-DEPPKH93413
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 119426-05-2016SJ-STD-DEPSJE104145
Hele VejenHenvendelse vedr. kampagne om ægdonation25-05-2016SJ-STD-SUMAI101944
World Health Organization (WHO)WHO - Møde om udvikling og forskning i human reproduktion 23. - 24. juni i Geneve.29-04-2016SJ-STD-SUMMPE100247
MF Naser KhaderHenvendelse vedr. lægeerklæringer26-05-2016SJ-STD-SUMMPE103900
Nordisk MinisterrådÆndring i rammepapiret vedr. finansiering25-05-20161600650103161
Kræftens BekæmpelseTak til ministeren26-05-20161600651103818
UdenrigsministerietInvitation til Ministerbesøg i forbindelse med Leadership Forum 2016 samt besøg til Iran19-05-20161600660104483
ESPEN The Eurpean Society for Clinical Nutrition and MetabolismInvitation til ministeren til at holde tale ved ESPEN kongress 19. september i København26-05-20161600660103964
Foreningen Roskilde FestivalInvitation til Roskilde Festival 201619-05-2016160066497085
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. netværksplejefamilier26-05-20161600668103219
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. netværksplejefamilier25-05-20161600668102124
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. Frie Fagskoler25-05-20161600668102568
 Borgerhenvendelse - økonomisk hjælp til plejebørn23-05-2016160066899740
Danske RegionerDR tekstforslag om speciallægeuddannelse24-05-20161600807101612
Danske RegionerRegionernes bemærknnger til ENDELIG samlet FAM rapport 201624-05-20161600807101802
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 119326-05-20161600870104143
SundhedsstyrelsenEndeligt referat - 8. møde - Arbejdsgruppe patientrettede forebyggelsestilbud25-05-20161600928102244
Dansk Selskab for PatientsikkerhedOpdateret budget for udbredelse af ISH25-05-20161600950103582
Probody Medical ApSHenvendelse fra Probody vedr. sko og skoindlæg som er medicinsk udstyr.11-05-20161601096102698
SundhedsdatastyrelsenFra Sundhedsdatastyrelsen om diagnosekoder for rituel omskæring01-04-20161601191102345
Bedre PsykiatriDeltager Bedre Psykiatri - Mødeindkaldelse fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende psykiatrien23-05-20161601217103093
Komiteen for SundhedsoplysningVedr. anmodning om ændring af brug af midler26-05-20161601424104485
BørneulykkesfondenNy projektleder i Baby-sikker26-05-20161601441103625
Esbjerg KommuneRedegørelse Esbjerg Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.25-05-20161601594101932
Fredericia KommuneRedegørelse Fredericia Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.25-05-20161601602102227
 Borgerhenvendelse - Mobilstråler giver kræft - nyeste forskning25-05-20161601668103694
 Artikel om EHS i Fyens Stiftidende den 20. maj 2016 vedr. en person, som ikke tåler Det Trådløse Samfunds mikrobølgestråler22-05-2016160166898990
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af 2. møde i Arbejdsgruppen vedr. vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling - Frist d. 9/6-1626-05-20161601736104369
Tårnby KommuneNy redegørelse Tårnby Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.25-05-20161601931102566
World Health Organization (WHO)OEIGM FENSA text on screen as of 25.4.2016 at 19:1025-04-2016160214378041
Næstved KommuneKommentarer fra Videnscenter for Specialpædagogik til evaluering af L5924-05-20161602320104099
KLHøringssvar fra KL vedr. rapportudkast til evaluering af høreapparatområdet24-05-20161602320104111
World Health Organization (WHO)Draft European strategy and action plan for refugee and migrant health25-04-2016160245378032
UdenrigsministerietFristliste af 26. maj 201626-05-20161602492103991
Dansk Selskab for Almen Medicin
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Danske Regioner
KL
Følgegruppemøde vedr. honorering i almen praksis den 31. Maj26-05-20161602768104425
Region MidtjyllandDNV Gødstrup Rapport vedr. faseovergang 3. kvartal 201513-04-20161603020104310
Region MidtjyllandDNV Gødstrup Rapport vedr. faseovergang 3. kvartal 201510-05-20161603020104312
 Borgerbrev - Statsforvaltningen - klage.22-05-2016160345998992
World Health Organization (WHO)WHO - proposals for the election of Director General22-04-2016160346280373
 Angående rapporten 'Kortlægning af retspsykiatrien' fra dec. 201520-02-2016160369431560
Pharmakon A/STilføjelse vedr. projekt medicingennemgang.02-05-20161604497104221
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenOrientering vedr. afslag på ansøgning om ydernummer.29-04-2016160469299164
European Commission DG SANTEYderligere information vedr. spørgeskema25-05-20161605065103066
Klassisk HomøopatSvar på henvendelse vedr. HPV-vaccine24-05-20161605252101314
The National Human Rights Commission in Korea[NHRCK] Invitation to the 2016 ASEM Expert Forum on Human Rights of Older Persons.16-03-20161605263101719
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 2524-05-20161605382101220
Dansk PsykoterapeutforeningSpørgsmål om afgrænsning af patientbehandling25-05-20161605556102111
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPKTilbagemelding på 'den farveblinde specialeplan'20-05-20161605562101899
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. kontanthjælp.20-05-20161605615101440
Region HovedstadenAnsøgning fra Region Hovedstaden til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner20-05-20161605674104062
Region SyddanmarkAnsøgning fra Region Syddanmark til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner20-05-20161605674103210
Region HovedstadenAnsøgning fra Region Hovedstaden til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner20-05-20161605674104036
Region HovedstadenAnsøgning fra Region Hovedstaden til Pulje til forebyggeselse af sygehuserhvervede infektioner20-05-20161605674103226
Region SyddanmarkAnsøgning fra Region Syddanmark til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner20-05-20161605674104109
Region HovedstadenAnsøgning fra Region Hovedstaden til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner20-05-20161605674104011
Region SyddanmarkAnsøgning fra Region Syddanmark til ”Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelseaf infektioner i primær- og sekundærsektoren i 2016”20-05-20161605675103176
Region HovedstadenAnsøgning fra Region Hovedstaden til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201620-05-20161605675103150
Region SjællandAnsøgning fra Region Sjælland til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201620-05-20161605675103193
Danmarks Apotekerforening
Dansk Sygeplejeråd
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Tandlægeforeningen
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen LEV
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen SIND
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
ÆldreForum
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Dansk Farmaceutisk Industri
Mødrehjælpen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Datatilsynet
Finansministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Forbrugerrådet Tænk
Høring over udkast til bekendtgørelse om ekstraordinært tilskud til apotekere26-05-20161605732103940
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 2324-05-20161605831100475
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 2424-05-20161605831100857
UdenrigsministerietHenvendelse af 19. maj 2016 vedr. antibiotikaresistens24-05-20161605852101301
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 3024-05-20161605855101367
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 2924-05-20161605855101366
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 3124-05-20161605855101368
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 3224-05-20161605855101378
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 2624-05-20161605855101357
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 2824-05-20161605855101363
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 - spm. 2724-05-20161605855101362
MF Hans AndersenInvitation ”Løb med Løhde” – til dette års folkemøde23-05-20161605859103433
 Invitation ”Løb med Løhde” – til dette års folkemøde23-05-20161605859103391
 Invitation "Løb med Løhde" - til dette års folkemøde23-05-20161605859103353
MF Carl HolstInvitation ”Løb med Løhde” – til dette års folkemøde23-05-20161605859103413
MF Jacob JensenInvitation ”Løb med Løhde” – til dette års folkemøde23-05-20161605859103486
MF Jakob Ellemann JensenInvitation ”Løb med Løhde” – til dette års folkemøde23-05-20161605859103446
MF Britt BagerInvitation ”Løb med Løhde” – til dette års folkemøde23-05-20161605859103405
MF Erling BonnesenInvitation ”Løb med Løhde” – til dette års folkemøde23-05-20161605859103421
 Inspiration til kommende demenshandlingsplan23-05-2016160586599010
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på oversendelse af borgerhenvendelse - permit for medical treatment in EU26-05-20161605901103626
Vejle KommuneHenvendelse om stofindtagelsesrum25-05-20161605909103459
Generalkonsulatet i MünchenPræsentation hopitalsbyggeri/factsheet19-05-20161605910103505
Generalkonsulatet i MünchenTaleudkast24-05-20161605910103491
Aktiv Hele LivetBorgerbrev - Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg/Holbæk K. - psykiske syge beboer11-04-2016160591567452
KOSUAftale om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respiratorinsufficiens26-05-20161605927103989
 Borgerhenvendelse om ventetid på operation15-05-2016160593694779
 Borgerhenvendelse - klage over Hillerød Hospital og ventetid på behandling13-05-2016160593793456
BørnerådetBørnerådets årsberetning og visioner 2015/201624-05-20161605942100834
 Borgerhenvendelse - klage over manglende informeret om bivirkninger ved Tamoxifen-behandling19-05-2016160594396717
Region MidtjyllandLedelsesunderskrevet kvartalsrapport samt årlig rapportering06-04-20161605944104315
 Borgerhenvendelse - Generisk substitution24-05-20161605946101391
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 119026-05-20161605947103929
DELTADELTA-rapport vedrørende tilsyn og godkendelser af private høreklinikker 201527-04-20161605948104339
HøreforeningenFra Høreforeningen vedr. WHO-resolution på høreområdet25-05-20161605948104263