Fra: 20-05-2016 til: 22-05-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UK Pesticides CampaignLetter copied for the direct attention of all National Health Ministries in the EU12-05-2016SJ-STD-DEPLCT94112
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AL20-05-2016SJ-STD-DEPSJE98816
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60119-05-2016SJ-STD-DEPSJE98489
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AK20-05-2016SJ-STD-DEPSJE98815
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
§ 71-tilsynet alm. del - spm. 1620-05-2016SJ-STD-DEPSJE98638
 Borgerhenvendelse vedr. patientforløb03-05-2016SJ-STD-DEPMKDP85100
 Borgerhenvendelse om patientforløb06-05-2016SJ-STD-DEPMKDP86862
Copenhagen CapacityInvitation til at holde åbningstale ved Nordic Life Science Days 2016 14. september19-05-2016160066097705
Danmarks ApotekerforeningInvitation til møde om Apotekernes bidrag til en styrket indsats for den ældre medicinske patient.19-05-2016160066096719
UdenrigsministerietInvitation fra Mexicos sundshedsminiser til ministeren til at besøge Mexico19-05-2016160066097001
MF Torsten Gejl
MF Carolina Magdalene Maier
MF Karina Adsbøl
MF Liselott Blixt
MF Jens Henrik Thulesen Dahl
MF Susanne Eilersen
MF Marlene Harpsøe
MF Jeppe Jakobsen
MF Karin Nødgaard
MF Mette Abildgaard
MF Naser Khader
MF Stine Brix
MF Peder Hvelplund
MF Christian Juhl
MF Pernille Skipper
MF Jakob Sølvhøj
MF Finn Sørensen
MF May-Britt Kattrup
MF Laura Lindahl
MF Lotte Rod
MF Andreas Steenberg
MF Yildiz Akdogan
MF Christine Antorini
MF Trine Bramsen
MF Jeppe Bruus
MF Erik Christensen
MF Mette Gjerskov
MF Karin Gaardsted
MF Astrid Krag
MF Flemming Møller Mortensen
MF Julie Skovsby
MF Mattias Tesfaye
MF Lea Wermelin
MF Trine Torp
MF Hans Andersen
MF Britt Bager
MF Thomas Danielsen
MF Jane Heitmann
MF Preben Bang Henriksen
MF Jacob Jensen
Justitsministeriet
Statsministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Invitation fra Sydslesvigudvalget til besøg hos den danske mindretal 22.- 23. august 2016.13-05-2016160066094127
Landbrug & FødevarerInvitation til Folkemødearrangement lørdag den 18. juni kl. 14.30-15.15 om mad, sundhed og livsstil07-04-2016160066265355
Aarhus UniversitetInvitation til Aarhus Universitets årsfest den 9. september 201610-05-2016160066497717
BeskæftigelsesministerietSvar på Anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. sygdomme der kan give uarbejdsdygtighed20-05-2016160066898503
 Studerende ønsker interview vedr mindreårige i psykiatriloven20-05-2016160071098077
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del spm. 59919-05-2016160087098593
Folketinget ChristiansborgSUU alm del spm 59719-05-2016160087098582
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del spm. 59819-05-2016160087098588
SundhedsstyrelsenStatus vedr. nudging17-05-2016160097898678
Miljø- og FødevareministerietHøring i EU-miljøspecialudvalget vedr. miljø - Rammenotater om godkendelse af 11 aktivstoffer – biocidholdige produkter19-05-2016160107796715
Miljø- og FødevareministerietIndkaldelse til EU-miljøspecialudvalgs møde18-05-2016160107796040
KabinetssekretariatetForestilling om stadfæstelse af vedtaget forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.18-05-2016160107998053
ArbejdsmiljørådetLynhøring: Udkast til svar på henvendelse vedr. udeståender i BFA-strukturen - FRIST fredag d. 20. maj kl. 1218-05-2016160114796950
ArbejdsmiljørådetLynhøring: Udkast til svar på henvendelse vedr. udeståender i BFA-strukturen - FRIST fredag d. 20. maj kl. 1219-05-2016160114798059
SKATMail vedr. afrapportering/evaluering20-05-2016160126598182
SKATSpørgsmål til evaluering af partnerskab13-05-2016160126598131
CSC Danmark A/SStatus på opgradering til WorkZone 2016 R2 samt tidsplan20-05-2016160128798064
Bornholms RegionskommuneFremsendelse af status20-05-2016160144098231
Forum for Mænds SundhedUdbetalingsanmodning.14-05-2016160144396405
Styrelsen for PatientsikkerhedSvarbidrag fra STPS vedr. Finansministeriets bestilling af kort status på udflytning19-05-2016160178897720
Tårnby KommuneRedegørelse Tårnby Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.19-05-2016160193197523
HøreforeningenOpfølgende materiale fra Høreforeningen efter møde20-05-2016160232098640
MedComBudget, projektbeskrivelser og tidsplaner for it-projekter20-05-2016160241997977
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 156 af 2. maj 201603-05-2016160249285588
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein20-05-2016160249297747
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 22, 23 og 24)20-05-2016160249297750
UdenrigsministerietFristliste af 19. maj 201619-05-2016160249297744
 Rykker for svar på henvendelse af 11. januar 2016 vedr. tolkning af psykiatriloven.15-02-2016160281427424
Erhvervs- og VækstministerietHøring (frist 1. juni): EU-Kommissionen vedr. start-up initiativer10-05-2016160284489788
Erhvervs- og VækstministerietTil EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål10-05-2016160284489405
UdenrigsministerietEx-post Evaluation of the 2nd Health Programme 2008-201311-05-2016160330598093
UdenrigsministerietRapport om sundhedsprogrammet 2008-201312-05-2016160330598109
UdenrigsministerietEx-post evaluation of the 2nd Health Programme 2008-201311-05-2016160330598100
UdenrigsministerietEfterfølgende evaluering af det andet handlingsprogram for sundhed 2008-201311-05-2016160330598082
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus19-05-2016160339398521
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus18-05-2016160339398525
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus19-05-2016160339398522
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus19-05-2016160339398520
 Supplerende oplysninger til henvendelse af 25. marts 2016 vedr. klage over afslag på behandling29-03-2016160340455743
Folketinget ChristiansborgSUU L 166 spm. 320-05-2016160345298574
Landbrug & FødevarerTakker for møde vedr. styrket indsats mod underernæring04-05-2016160353586796
Region SyddanmarkProgram for ministerbesøg på Sygehus Lillebælt den 11. marts01-03-2016160357038809
Furesø KommuneForespørger til ansøgningsfrist vedr. "Kultur på recept"01-03-2016160395739135
Rigshospitalet - BlegdamsvejAcceptskrivelse - vedr. hormonforstyrrende stoffer og reproduktion.19-05-2016160435797680
 Borgerhenvendelse om hjemmesygeplejerskers administrative byrder (oversendt fra STM)29-03-2016160439756080
LægemiddelstyrelsenStatus vedr. ikrafttræden af DLS-bek.20-05-2016160450198689
LægemiddelstyrelsenUdtalelse vedrørende klage over fastsættelse af årsgebyr.18-05-2016160489796674
 Borgerhenvendelse - Patientbehandling/-livskvalitet frem for dyr kunst22-03-2016160490955047
Danske RegionerBidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. svangreomsorgen SUU 532 og 53612-05-2016160527996756
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOpfølgning på bestyrelsesmøde om indberetning af data til kliniske kvalitetsdatabaser19-05-2016160529096948
Folketinget ChristiansborgLovtekniske bem. til L 184 fra FT19-05-2016160538297690
Danske RegionerLaboratorieundersøgelser almen praksis19-05-2016160550697504
Region SyddanmarkAnsøgning fra Region Syddanmark til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner20-05-2016160567498352
Bispebjerg HospitalAnsøgning fra Bispebjerg Hospital til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner19-05-2016160567498265
Region SyddanmarkAnsøgning fra Region Syddanmark til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner20-05-2016160567498340
Syddansk UniversitetAnsøgning fra Forskningsenheden for Almen Praksis til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201619-05-2016160567598233
Region NordjyllandAnsøgning fra Region Nordjylland til ”Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 2016”20-05-2016160567598370
Amager Hospital
Hvidovre Hospital
Ansøgning fra Amager og Hvidovre Hospital til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201620-05-2016160567598284
Region SyddanmarkAnsøgning fra Region Syddanmark til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201620-05-2016160567598291
Region SyddanmarkAnsøgning fra Region Syddanmark til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201620-05-2016160567598357
Region HovedstadenAnsøgning fra Region Hovedstaden til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektor i 201619-05-2016160567598248
PsykiatriFondenVedr. udpegning til følgegruppe til Mind My Mind - rykker for svar29-02-2016160570538232
 Borgerhenvendelse vedr. ændring af tidsbestemt kørekort for personer der får trafikfarlig medicin13-05-2016160570694497
Transport og BygningsministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. ændring af tidsbestemt kørekort for personer der får trafikfarlig medicin19-05-2016160570696881
 Borgerhenvendelse (mail) - vil gerne sætte fokus på dementes velbefindende10-05-2016160570790416
 Borgerhenvendelse - Tilføjelse til brev om pårørende.18-05-2016160571896054
Region HovedstadenRegionsrådsformanden orienterer om borgerbrev vedr. Øfeldt04-05-2016160572496977
Struer KommuneSpørgsmål om medicinhåndtering sker efter sundhedslov eller lov om social service.31-03-2016160572558512
 Rykker for svar vedr. henvendelse vedr. testet positiv for hepatitis C11-05-2016160576392439
 Kommentar til svar på henvendelse vedr. testet positiv for hepatitis C.05-04-2016160576362933
 Spørgsmål vedr. medicinadministration02-05-2016160576484198
 Borgerhenvendelse - Stor besparelse ved udskrivelse af kronikermedicin16-05-2016160576994801
 Borgerhenvendelse om hpv-vaccine17-05-2016160577095567
 Borgerhenvendelse - Legalisering af medicinsk cannabis og om livsfarlig medicin18-05-2016160577195692
 Borgerhenvendelse - har nu ventet næsten 1 år på opfølgning18-05-2016160577295921
AnkestyrelsenForespørgsel vedr. regionernes forpligtelse til at udlevere tasker, holdere o.lign. til børn med insulinpumpe10-05-2016160577489400
AnkestyrelsenForespørgsel vedr. regionernes forpligtelse til at udlevere tasker, holdere o.lign. til børn med insulinpumpe09-05-2016160577489394
 Hevendelse vedr. KRAM logo til hjemmeside17-05-2016160578395486
MF Mette AbildgaardSUU alm. del - spm. 59220-05-2016160578798478
 Henvendelse vedr. Import of Human Amniotic Fluid20-05-2016160579398545
Region HovedstadenSpørgsmål om psykologer i sundhedsvæsenet12-05-2016160579698707
Region HovedstadenSpørgsmål om psykologer i sundhedsvæsenet20-05-2016160579698703