Fra: 19-05-2016 til: 19-05-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SjællandBegrænsninger i indkøb for Sikringsafdelingens patienter18-03-2016SJ-STD-CAPTIASYS153632
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AG13-05-2016SJ-STD-DEPCRV96308
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 59518-05-2016SJ-STD-DEPCRV97063
Social- og IndenrigsministerietAnmodning om bidrag til besvarelse af spørgsmål 2014 om støtte til Headspace18-03-2016SJ-STD-DEPPESK53270
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AJ17-05-2016SJ-STD-DEPSJE96317
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AI17-05-2016SJ-STD-DEPSJE96315
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 111917-05-2016SJ-STD-DEPSJE97069
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 112017-05-2016SJ-STD-DEPSJE97074
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 59619-05-2016SJ-STD-DEPSJE97590
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AH13-05-2016SJ-STD-DEPSJE96309
 Møde med ministeren08-04-2016SJ-STD-SUMBGB65582
 Borgerhenvendelse vedr. loven om E-cigaretter16-05-2016SJ-STD-SUMLLU94806
 Ønsker afgørelse vedr tandbehandling (protese)12-05-2016SJ-STD-SUMLLU94106
 Studerende - Enquiry on Danish public health issue caused by smoking and drinking12-05-2016SJ-STD-SUMLLU94114
 Kopi af artikel - Nordjyske onsdag den 11. maj 201614-05-2016SJ-STD-SUMLLU94641
 Borgerhenvendelse vedr. befordring18-04-2016SJ-STD-DEPMKDP72253
 Borgerhenvendelse vedr. sygehusbehandling af færøske patienter21-04-2016SJ-STD-DEPMKDP76411
 Borgerhenvendelse vedr. Herlev Hospital02-05-2016SJ-STD-DEPMKDP83960
 Borgerhenvendelse vedr. ros til Herlev Hospital29-04-2016SJ-STD-DEPMKDP83374
 Borgerhenvendelse vedr. patientforløb30-04-2016SJ-STD-DEPMKDP83494
 Borgerhenvendelse vedr. befordring27-04-2016SJ-STD-DEPMKDP80407
 Invitation til debat på Folkemøde Møn den 27. august 201619-05-2016160066097005
Danmarks NaturfredningsforeningInvitation til Naturpolitisk Morgenløb under Folkemøde den 17. juni 201619-05-2016160066297003
Teater VCPH STAGE-invitation18-05-2016160066496071
AIDS-FondetInvitation til AIDS-Fondets årlige prisuddeling tirsdag den 7. juni 201619-05-2016160066497076
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietSvar på Anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. green card til læge19-05-2016160066897130
 Borgerhenvendelse - Hvor længe skal vi slås med ekstra udgifter og store gener fordi vi er gamle og har diabetes?18-05-2016160066896612
 Fremsender kommentarer til svar på henvendelse vedr. klage over behandling på sygehus.30-03-2016160069957853
Advokatfirma Ledet og WilladsenErindringsskrivelse - pulje til støtte til NSF-patienter.08-04-2016160079565496
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS vedr- SHAK-koder19-05-2016160080796896
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 59718-05-2016160087097065
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 1118 - omtrykt17-05-2016160087097068
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 59818-05-2016160087097066
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 59918-05-2016160087097067
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 59618-05-2016160087097064
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 111818-05-2016160087097088
Region SyddanmarkRegnskabsinstruks19-05-2016160102896731
Region MidtjyllandRegionshospitalet Viborg - kvartalsrapport for 3. kvt. 201519-05-2016160116997428
Rigshospitalet - BlegdamsvejHenvendelse Vedr Puljeansøgning 1 + 2 Antibiotika og sygehusinfektioner19-05-2016160121197055
Hvidovre HospitalHenvendelse Vedrørende ansøgning af midler til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner19-05-2016160121196882
SundhedsdatastyrelsenStatus for Windows10 og test ifm. opgradering til WorkZone 2016 R219-05-2016160128796805
Center for Biosikring og BioberedskabUS Nordic statement.17-05-2016160129095630
Gentofte KommuneGentofte Kommune fremsender budget til godkendelse til projektnr. 62105 - genoptræningspuljen.18-05-2016160131896783
 Borgerbrev - klage div.14-03-2016160133648888
Ikast-Brande KommuneIkast-Brande Kommune fremsender regnskab til projektnr. 62182 - genoptræningspuljen.18-05-2016160133896742
 Borgerbrev - Ytringsfrihed15-05-2016160134194775
 Borgerbrev - Retsplejelovens § 469, stk. 2.14-05-2016160134194768
Region SjællandRegion Sjælland fremsender regnskab til projektnr. 65102 - flere sengepladser i psykiatrien.19-05-2016160137897449
Kræftens BekæmpelseVedr. planlægning af afslutningskonference19-05-2016160144797479
PenSamUpdateret udbetaling - Sundhedskompas - sender dig på rette kurs.13-05-2016160145796363
Haderslev KommuneHaderslev Kommune fremsender slutrapport til projektnr. 65214 - styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.18-05-2016160153296155
Det Psykiatriske PatientklagenævnPKN Årsberetning 201528-04-2016160170181060
Danske RegionerMånedsstatistikken marts 2016 - Aktivitetstal for psykologordningen.17-05-2016160172695094
Danske RegionerMånedsstatistikken marts 2016 - Aktivitetstal for psykologordningen - bemærkning.17-05-2016160172695097
FinansministerietBestilling. Kort status på udflytning. Frist 20/518-05-2016160178897332
Kræftforeningen TidslerneVedr. Aktivitetspuljen 2014-15 – indberetninger.05-05-2016160200886840
FinansministerietNotits effektiviseringer - sygehusinvesteringer.18-05-2016160206496165
FinansministerietNotits effektiviseringer - sygehusinvesteringer.18-05-2016160206496166
FinansministerietNotits effektiviseringer - sygehusinvesteringer.18-05-2016160206496162
FinansministerietNotits effektiviseringer - sygehusinvesteringer.18-05-2016160206496160
FinansministerietNotits effektiviseringer - sygehusinvesteringer.18-05-2016160206496164
 Borgerhenvendelse - forlængelse af sygedagpenge16-05-2016SJ-STD-DEPASL94077
AdipositasforeningenGodkendt regnskab for 2015.04-05-2016160216588645
Linde og Altschuler AdvokataktieselskabRykker for afgørelse.17-05-2016160219995493
Lægemiddelindustriforeningen - LIFUdkast til direktøren for Lifs oplæg til Børsens Life Science-konference.18-05-2016160225196351
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 018-2016 - Månedslønnen for farmakonomelever fra den 1. april 201610-05-2016160225589841
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 018-16 - Ændring af honorar for specialet ørelægehjælp10-05-2016160225590404
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 019-2016 - Frigivelse af Aftale om Kompetencefond19-05-2016160225596814
BogføringsserviceRegnskab for 2015 - Dansk Myelomatoseforening.05-05-2016160227888643
ÆldreForumÆldreforum har ikke bemærkninger til rapportudkast (afgiver normalt ikke høringssvar)19-05-2016160232097280
Landsforeningen for Marfan SyndromFremsender årsrapport for 2015.29-04-2016160234083006
MedComBudget, projektbeskrivelser og tidsplaner for it-projekter19-05-2016160241996875
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-627/15, Gavrilescu et Gavrilescu19-05-2016160249297574
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-191/16, Pisciotti (udsættelse af sagen)19-05-2016160249296956
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-193/16, Vannucci19-05-2016160249296959
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-200/16, Securitas - Fremskyndet procedure19-05-2016160249296965
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om afvisning af de forenede præjudicielle sager C-692/15 - C-694/15, Security Service m.fl.19-05-2016160249297488
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-201/16, Shiri19-05-2016160249296962
Lægemiddelstyrelsen
Nyborg & Rørdam Advokatfirma
Klage over Lægemiddelstyrelsens offentliggørelse af afgrænsninger vedr. positiv/negativlisten.18-05-2016160267796011
Statens Institut for FolkesundhedStatusnotat - evaluering af partnerskaber19-05-2016160287497431
Collective ImpactDagsorden Styregruppemøde Collective Impact Rummelighed for alle d. 10. maj 2016 13.30-16.0004-05-2016160290796509
 Borgerbrev - fastholder klage over Statsforvaltningen.14-05-2016160345994639
JustitsministerietAnmoder om eventuelle bemærkninger vedrørende anvendelse af tvang i psykiatrien i Chapter 8: Convention on the rights of persons with disabilities16-02-2016160369629366
Healthcare DenmarkProgram - delegation fra Sverige - e-health.20-04-2016160371095829
Healthcare DenmarkDeltagerliste - delegation fra Sverige - e-health.20-04-2016160371095834
Folketingets OmbudsmandBekræftelse på underretning vedr. sundhedslovens § 87, stk. 4.10-03-2016160388147130
Folketingets OmbudsmandVedr. Sikringsafdelingens begrænsninger for visse patienters indkøb af sukker og fedtholdige fødevarer07-03-2016160394743223
Landsforeningen LandboSenior.dk
Landsforeningen LandboSenior.dk
Ansøgningsskema - Landbo Senior.dk19-05-2016160413397319
Healthcare DenmarkVedr. oplægsholdere - besøg af finsk delegation.20-04-2016160428195827
 Supplerende materiale til brev af 21.3. 2016 vedr. helbredsrisiko ifb.m. vindmøller.24-03-2016160437355618
Folketingets OmbudsmandVideresender klagerskema vedr. afgørelse om aktindsigt.21-03-2016160439353961
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse - pertaining to the Mental Health Act08-03-2016160451844565
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse - pertaining to the Mental Health Act08-03-2016160451844567
Styrelsen for PatientsikkerhedKlage. Afgørelse af 17. marts 2016 om aktindsigt.20-04-2016160471195872
Styrelsen for PatientsikkerhedKlagesag. Afgørelse af 14. marts 2016 om aktindsigt.20-04-2016160471195862
 Borgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse01-04-2016160478159814
 Borgerhenvendelse - Is surrogacy legal in your country?04-04-2016160489264800
 Borgerhenvendelse om ny tandlægeordning13-04-2016160499369968
Landsforeningen LEVAnmodning om aktindsigt19-04-2016160509873495
Transport og BygningsministerietAnmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. kørselsforbud og epilepsi27-04-2016160527780349
 Borgerhenvendelse vedr. minisygehuse på plejecentre27-04-2016160527880421
 Rykker for svar vedr. input til at sikre bedre resource-prioritering i sundhedssystemet18-05-2016160530596057
BeskæftigelsesministerietVedr. overtagelse af henvendelse vedr. penion/Udbetaling Danmark.03-05-2016160531794491
Fertilitetsklinikken TrianglenBorgerhenvendelse vedr. donation af æg.02-05-2016160533584550
 Borgerhenvendelse vedr. Aarhus Universitetshospital.02-05-2016160535983957
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 spm. 2217-05-2016160538295385
Folketinget ChristiansborgSUU L 184 spm. 2117-05-2016160538295379
FrivilligCenter LollandVedr. forlængelse af periode for kurser/uddannelse til udløb i 201621-04-2016160541876382
 Borgerhenvendelse - takker for svar og stiller yderligere spørgsmål27-04-2016160542280371
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 1122 til mundtlig besvarelse 25. maj 201617-05-2016160557697075
FormpipeOpsætning af miljø - anskaffelse af tilskudssystem.17-05-2016160559095435
Den danske ambassade i MexicoStatus fra Mexico13-05-2016160566395601
Social- og IndenrigsministerietOrientering fra SIM om afsendelse af svar på invitation fra bosted19-05-2016160566697650
Region MidtjyllandAnsøgning fra Region Midtjylland til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner19-05-2016160567496926
Region SjællandAnsøgning fra Region Sjælland til Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner17-05-2016160567496799
Region HovedstadenAnsøgning fra Region Hovedstaden til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektor i 201619-05-2016160567596821
Region SjællandAnsøgning fra Region Sjælland til Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201617-05-2016160567596780
Norddjurs KommuneAnsøgning fra Norddjurs Kommune til "Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær og sekundærsektoren i 2016"18-05-2016160567596774
StatsministerietBorgerhenvendelse oversendt fra STM - børnehjertekirurgi.09-03-2016160568845432
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTOm regeringen vil følge den svenske regerings initiativ og give mulighed for kompensation til transpersoner, der blev kastreret i forbindelse med deres kønsskifte.02-05-2016160569283961
FinansministerietPl - sygehusinvesteringer.10-05-2016160569896452
UdenrigsministerietRequest for Nomination of representatives in the Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) of the European Medicines Agency17-05-2016160570096403
 Henvendelse vedr. dansk sygesikring ved flytning til udlandet19-05-2016160570896673
 Borgerhenvendelse - vedr. forholdende på et af Københavns Kommunes plejecentre10-05-2016160570989799
 Borgerhenvendelse - søger om dispensation til ansættelse af hjælper10-05-2016160571090434
 Borgerhenvendelse - Nødkald på plejehjem i Haderslev17-05-2016160571295571
 Borgerhenvendelse om ægdonation24-04-2016160571577208
 Borgerhenvendelse om ægdonation23-04-2016160571677182
 Borgerhenvendelse om dispensation i forbindelse med ægdonation29-04-2016160571782585
 Henvendelse vedr. præsentation af MedNot IT-system.19-04-2016160572873487
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationFremsendelse af håndbøger19-05-2016160573197138
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationHøring over håndbøger der henviser til sundhedsloven10-05-2016160573190776
Cheminova A/SHenvendelse om dispensation til besiddelse mv. af GBL13-04-2016160573397153
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 114218-05-2016160573696451
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 114118-05-2016160573696450
Global Health & PharmaNomination Received18-05-2016160573896851
FinansministerietNøgletal om sundhedsvæsenet19-05-2016160575597578
JustitsministerietHøring over udkast til resolution ved samling i FN's Kriminalitetskommission - organhandel05-05-2016160575786827
Socialpsykiatri Center AmagerHenvendelse vedr. vold på bosteder13-05-2016160576197658