Fra: 03-05-2016 til: 03-05-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Haderslev KommuneSundhedsundersøgelse vedr. vindmøller27-04-2016SJ-STD-DEPKHK79778
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 56202-05-2016SJ-STD-DEPSJE84275
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 55529-04-2016SJ-STD-DEPSJE83604
Foreningen af Speciallæger - FASAnmoder om et møde med ministeren vedr. den patientansvarlige læge03-05-2016SJ-STD-SUMAI85096
Rådet for Socialt UdsatteInvitation til et møde med Rådet for Socialt Udsatte02-05-2016SJ-STD-SUMLLU83959
 Borgerhenvendelse - Nabo til Minkfarm på "frihjul" i Hedensted Kommune27-04-2016160065180401
International Federation on AgeingIFA Copenhagen Summit, Reablement and Older People26-04-2016160066079425
OUH Odense universitetshospitalInvitation til oplæg på temadag om nye kulturer til nye huse - den 1. november 201603-05-2016160066084565
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeForespørger til svar på invitation til 15 års jubilæum den 13. maj 201602-05-2016160066084510
SamuelsenReminder vedr. invitation til arrangement med Pussy Riot på Folkemødet den 17. juni 201603-05-2016160066284580
Aarhus UniversitetshospitalAnmodning om evaluering vedr. puljen til styrkelse af infrastruktur i klinisk kræftforskning 2007-2009.08-04-2016160070984156
Region SjællandAnmodning of revisorpåtegnet regnskab vedr. puljen til fremme af gennemførslen af tilbud til landsdækkende brystkræftscreening.19-04-2016160073284129
UdenrigsministerietReferat af møde i den Internationale Operative Stab tirsdag den 3. maj 2016 om Tyrkiet og Egypten03-05-2016160091685461
Danske RegionerRegionernes bemærkninger til udkast til regnskabsinstruks03-05-2016160102885491
Region MidtjyllandFaserapporteringsskemaer Region Midtjylland03-05-2016160116985495
Region MidtjyllandFaserapporteringsskemaer Region Midtjylland21-04-2016160116984666
Region NordjyllandHenvendelse vedr. ansøgning om puljemidler vedr. målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201603-05-2016160121185242
Statens Institut for FolkesundhedKommentar til referat af dialogmøde med SIF d. 13. april 201603-05-2016160126785125
Region HovedstadenRegion Hovedstaden tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 46101 - genoptræningsindsats til fysisk sårede veteraner.03-05-2016160128285076
 Borgerbrev - Smerteklinikken - har aldrig modtaget brev vedr. klage16-04-2016160134172117
Region SjællandRegion Sjælland fremsender bilag til regnskab til projektnr. 65602 - oprustning af indsatsen over for børn og unge.03-05-2016160137884483
Vejle KommuneVejle Kommune fremsender regnskab til projektnr. 22310 - opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte.03-05-2016160150584712
Herning KommuneHerning Kommune redegørelse 2016 - En værdig ældrepleje.02-05-2016160168783402
Folketingets OmbudsmandKopi af brev fra advokat Finn Altschuler25-04-2016160219977607
Danske SeniorerDanske Seniorer ønsker også at modtage evaluering af høreapparatområdet i høring.29-04-2016160232083383
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 156 af 2. maj 201603-05-2016160249285467
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-172/16, Kammerer03-05-2016160249285463
Aalborg KommuneTilmelding til møde den 9. maj på Marienborg - Aalborg Kommune03-05-2016160306285527
Næstved KommuneVedr. Marienborgmødet den 9 maj 2016 - tilmelding Næstved Kommune02-05-2016160306284576
Aarhus KommuneInvitation til Marienborgmøde om demens - afbud fra Aarhus Kommune03-05-2016160306285103
FOA - Fag og ArbejdeDeltagelse i Marienborgmødet vedr. demens - tilmelding FOA03-05-2016160306285275
Danske RegionerMarienborgmøde om demens 9. maj - tilmelding Danske Regioner03-05-2016160306285184
TandlægeforeningenSpecialtandlægers virksomhedsområde25-04-2016160311577407
DSF - Dansk Solarie ForeningReaktion på svar på klage vedr. lovpligtig informationsplakat ved solarier03-05-2016160312385483
Danmarks Faste Mission ved FN i GeneveKontaktperson WHO i Geneve.02-05-2016160321683387
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus02-05-2016160339184737
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus03-05-2016160339184724
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus02-05-2016160339184732
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus02-05-2016160339184734
Region SyddanmarkAnsøgning om midler fra pulje vedr. akuthjælperordninger29-04-2016160343285455
TDC A/SVedr. Sundheds- og Ældreministerens møde med TDC 9. maj 2016.15-04-2016160367183470
Region MidtjyllandFremsender orientering vedr. brev til pårørende til afdøde i sagen om psykiateren fra Vestjylland27-04-2016160375480168
Region SyddanmarkAnsøgning om midler fra pulje til styrket akutindsats29-04-2016160407085457
Social- og IndenrigsministerietBemærkninger fra SIM til udkast til svar til Hjørring Kommune29-04-2016160408085466
 Ny henvendelse vedr. skimmelsvamp28-04-2016160435080455
Kalundborg KommuneSvar fra Kalundborg Kommune på henvendelse vedr. skimmelsvamp03-05-2016160435084948
SundhedsstyrelsenDagsorden for 2. møde om indsatsen for patienter med multipel sklerose i Sundhedsvæsenet d. 9/5-1602-05-2016160502184827
Molecule Consultancy A/SOrientering om debatmøde vedr. prostatakræft26-04-2016160507785509
 Takker for svar vedr, henvendelse om donation af organer29-04-2016160515885447
 Borgerhenvendelse - registrering vedr. organdonation.28-04-2016160525981202
 Borgerbrev - datter selvskadende - behandling efter psykiatrisk indlæggelse14-04-2016160529171585
 Borgerhenvendelse - forslag vedr. livstestamente19-04-2016160530574791
 Borgerhenvendelse - ønsker at afmelde sit livstestamente24-04-2016160530677206
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 55829-04-2016160530783616
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 55729-04-2016160530783614
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 55629-04-2016160530783606
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 55929-04-2016160530783619
 Ny henvendelse - klage over Faxe Kommune28-04-2016160531181207
 Hvor kan jeg se mine data?30-04-2016160531283488
 Borgerhenvendelse om den 64-årige hjertelæge fra Rigshospitalet01-05-2016160531383645
Plejehjemmet DagmarsmindeInput vedr. demensomsorg30-04-2016160531483430
 Borgerhenvendelse - der bør stilles større krav til borgere, der får hjælp.30-04-2016160531683495
 Borgerhenvendelse - ønsker at der bliver kigget på hans sag01-05-2016160531883290
 Borgerhenvendelse - donation af hele kroppen02-05-2016160532684523
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-05-2016160533285071
Vejle KommuneVejle Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-05-2016160533385116
Odense KommuneOdense Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-05-2016160533685164
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-05-2016160533785175
Viborg KommuneViborg Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-05-2016160533985215
HjerneSagenDebatindlæg om mere støtte til pårørende til mennesker, der er ramt af en hjerneskade15-04-2016160534471561
Folketingets OmbudsmandAfrapportering af tema for Børnekontorets tilsynsbesøg i 201521-04-2016160534776395
Region SjællandFra Region Sjælland: Status på Spg. vedr. tilskud til remedier til indtagelse af ernæringspræparater og betaling af ernæringspræparater03-05-2016160535085419
 Borgerhenvendelse - vedr. organdonation28-04-2016160535182253