Fra: 29-04-2016 til: 01-05-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske RegionerOrientering fra Danske Regioner - Ny institutionstype28-04-2016SJ-STD-DEPSJE82041
 Tilføjelse til henvendelse vedr. indsats på demensområdet29-04-2016SJ-STD-SUMAI82576
TrygfondenOpfølgende invitation til debatmødet ’Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne' den 10. juni 2016, Berlingske Media - Pilestrædet29-04-2016SJ-STD-SUMAI82581
Rud Pedersen Public Affairs CompanyInvitation til arrangement på verdenskonferencen Women Deliver i Bella Center den 16. - 19. maj 201628-04-2016160066082239
Mckinsey & CompanyInvitation to attend McKinsey's 2016 Geneva Forum for Health 23. maj i Geneve29-04-2016160066082583
POLITICOInvtitation til konference om Bæredygtig sygepleje for alle i 2030 16. juni i Bruxelles28-04-2016160066080859
POLITICOInvitation til at tale ved ved POLITICO's "Connected Citizenst" topmøde 21. juni28-04-2016160066080960
Crans Montana ForumInvitation til forum om håndtering af krisesiturationer 29. juni - 1. juli i Wien28-04-2016160066080964
 Borgerhenvendelse - takker for indsats på demensområdet og ser frem til præsentationen af en national demensplan29-04-2016160066182401
Københavns KommuneReminder om invitationen til "Vi cykler til Folkemødet 2016"27-04-2016160066279780
Danske RegionerBidrag fra DR - Tema 4 til akutrapport27-04-2016160080782074
Danske RegionerDR Bidrag til tema 2: Triage27-04-2016160080780542
Folketinget ChristiansborgS 104729-04-2016160087083183
Folketingets LovsekretariatS 104429-04-2016160087083184
Folketingets LovsekretariatS 103329-04-2016160087083181
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 104729-04-2016160087082854
Folketingets LovsekretariatSpm. S 1044 til mundtlig besvarelse 4. maj 201629-04-2016160087082852
Folketingets LovsekretariatSpm. S 1053 til mundtlig besvarelse 4. maj 201629-04-2016160087082855
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune forlængelse af projektnr. 22312 - Opfølgende tandpleje til særligt socialt udsatte.27-04-2016160119680742
3F - Fagligt Fælles ForbundUdbetalingsanmodning vedr. projekt - Sammen står vi stærkt19-04-2016160126080765
Dansk MetalAccept, status og udbetalningsanmodning vedr. projekt - Sundhed i gear - fokus på mænd i metal- og maskinindustrien.19-04-2016160126180832
Svendborg KommuneAcceptskrivelse vedr. projekt - Jeg føler mig da sund nok!19-04-2016160126280718
Svendborg KommuneUdbetalingsanmodning vedr. projekt - Jeg følger mig da sund nok!19-04-2016160126280729
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune fremsender regnskab til projektnr. 62189 - Styrket genoptræning og rehabilitering.28-04-2016160130481728
Odsherred KommuneOdsherred Kommune fremsender regnskab til projektnr. 62145 - Styrket genoptræning og rehabilitering.28-04-2016160134681756
UdenrigsministerietBevilling SSC Mexico29-04-2016160140382693
BryggeriforeningenAccept og udbetaling vedr. projekt - For en ansvarlig alkoholkultur.25-04-2016160142582076
Lemvig KommuneAccept, udbetaling og status vedr. projekt - Livsstilsguide i praksis25-04-2016160143482112
Region SyddanmarkAccept og udbetalingsanmodning vedr. projekt - Livsstilsguide i praksis.19-04-2016160143480570
Københavns KommuneFremsendelse af uddybende status for projekt - Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder.27-04-2016160144680599
Thisted KommuneStatus og økonomi partnerskabsprojektet - Bæredygtigt fokus på sundhed i yderområder.26-04-2016160145282098
Danmarks Idræts-ForbundNy status fremsendt vedr. projekt - Bedre byer, mere sundhed.26-04-2016160146180521
Greve KommuneRedegørelse tilskud Greve Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.28-04-2016160167581101
Silkeborg KommuneRedegørelse tilskud Silkeborg Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.26-04-2016160191281223
WHO´s Regionalkontor for EuropaJoint meeting of National TB Programme Managers and EU/EEA TB Surveillance Network, Bratislava, Slovakia, 21-22 June 2016.17-04-2016160214281902
WHO´s Regionalkontor for EuropaJoint meeting of National TB Programme Managers and EU/EEA TB Surveillance Network, Bratislava, Slovakia, 21-22 June 2016.17-04-2016160214281906
World Health Organization (WHO)OEIGM FENSA message from the chair28-04-2016160214382348
UdenrigsministerietOpsamling fra evalueringsmøde for KSA fremstød i UM27-04-2016160224282903
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 016-16 - Opdateret moderniseringsrapport vedr. det gynækologiske speciale21-04-2016160225576017
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 016-2016 - Frigivelse af Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension27-04-2016160225579742
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 017-16 - Endelig moderniseringsrapport for specialet intern medicin21-04-2016160225576024
Region SyddanmarkAccept og udbetalingsanmodning vedr. projekt - Behandling til svært overvægtige børn.19-04-2016160247782062
UdenrigsministerietFristliste af 28. april 201628-04-2016160249282379
UdenrigsministerietAnmodning om foreløbige forholdsregler i sag T-136/16 R, Royaume Belgique contre Commission européenne28-04-2016160249282402
Danske RegionerFra Danske Regioner: Eksempel på afgrænsningsproblematik29-04-2016160253983118
Herlev HospitalÅrlig status på projekt om børn som pårørende til alvorligt syge forældre18-04-2016160266581852
Region MidtjyllandDNV Gødstrup Rapport vedr. faseovergang 3. kvartal 201513-04-2016160302083237
Praktiserende Lægers Organisation - PLOMarienborgmøde om demens d. 9. maj 2016 - tilmelding PLO29-04-2016160306283048
 Endnu en tilføjelse til henvendelse af 14. februar 2016 vedr. klage over Holstebro Sygehus15-02-2016160358026822
BeskæftigelsesministerietRykker for bidrag til besvarelse af norsk henvendelse om fritagelse af samvittighedsgrunde i arbejdslivet19-04-2016160430374808
OUH Odense universitetshospitalRegnskab for 201519-04-2016160434981958
Folketingets LovsekretariatS 105329-04-2016160463383193
 Borgerhenvendelse - Et sundhedsproblem der er samfundsskabt15-03-2016160464250007
Region SjællandRykker for svar vedr. spørgsmål om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens15-04-2016160471571539
TV 2 NyhederneKvittering for modtagelse af akter i sag om aktindsigt.28-04-2016160493181087
TV 2 NyhederneAktindsigt, sending 85-93 - Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering28-04-2016160493181802
SundhedsstyrelsenÅrsrapport 2014 - Børnevaccinationsprogrammet28-04-2016160496980772
SundhedsstyrelsenÅrsrapport 2015 - Børnevaccinationsprogrammet28-04-2016160496980771
 Tak for svar på henvendelse om patientinddragelse og manglende sammenhæng.27-04-2016160505280590
Sundhedsstyrelsen
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Ansøgning om dispensation fra § 2 a i bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 - dyrkning af hamp.01-04-2016160515160717
 Vedr. manglende kommunikation - psykiatrisk visitation18-04-2016160515372263
Region HovedstadenSUM svar vedr. Region Hovedstaden spørgsmål om budget 65301 - delprojekt 1: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne.28-04-2016160516980797
Fredstedlund.dk
Sundhedsstyrelsen
Ansøgning om dispensation fra bekendtgørelse nr. 557 af 31/5 2011 - dyrkning af hamp.01-04-2016160518060704
 Kopi af henvendele vedr. Vantasstav 50 mg25-04-2016160518777493
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsel om bekendtgørelser28-04-2016160519281939
Styrelsen for PatientsikkerhedForespørgsel om bekendtgørelser27-04-2016160519281932
 Borgerhenvendelse - er dagbladsannoncen lovlig?25-04-2016160520878019
Vesthimmerlands KommuneVesthimmerlands Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-04-2016160521082579
Tønder KommuneTønder Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-04-2016160521182405
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.27-04-2016160521282377
Fredericia KommuneFredericia Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til alkoholbehandling af dobbeltbelastede.25-04-2016160521382374
 Engelsk version af "Bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler"21-04-2016160521577050
IMS Health Technology Solutions Denmark A/SOplysninger afgivet i henhold til Lov om behandling af personoplysninger07-04-2016160521667408
Folketingets LovsekretariatS 104129-04-2016160521883182
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 52926-04-2016160523080092
Randers KommuneRanders Kommune ansøgning til satspuljen 2016-2019 til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.29-04-2016160523282860
Folketingets LovsekretariatSpm. S 1055 til mundtlig besvarelse 4. maj 201629-04-2016160524482856
 Borgerhenvendelse - blisterpakninger24-04-2016160525177207
Klassisk Homøopat Lone LützenVedr. bivirkninger ved HPV vaccinen29-04-2016160525282577