Fra: 28-06-2016 til: 28-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. seniorer og beskæftigelse.27-06-20161600668130406
StatsministerietTil videre foranstaltning i Sundheds- og Ældreministeriet henvendelse om investeringer og udbygning af det danske sundhedsvæsen24-06-20161600668129198
 Orientering om afsendelse af svar på borgerhenvendelse vedr. Øfeldt centrene24-06-20161600771131031
SundhedsstyrelsenVedr. vejledning om MRSA28-06-20161600823130943
Danske RegionerTil DR - Vedr. igangsættelse af arbejde om etablering af klinisk kvalitetsdtabase27-06-20161600880130761
KL
Danske Regioner
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Finansministeriet
Sundhedsstyrelsens faglige oplæg om demens28-06-20161601035131696
LVS Kristianiagade 12Vedr. møderække om personlig medicin27-06-20161601156130528
 Svar på henvendelse vedr. demens.27-06-20161601174130040
SundhedsdatastyrelsenAnmodning til SDS om genoptagelse af arbejdet med den tekniske løsning.24-06-20161601191129415
SundhedsdatastyrelsenAnmodning til SDS om genoptagelse af arbejdet med den tekniske løsning vedr. registrering af omskæringer27-06-20161601191130533
CSC Danmark A/S
KMD
Status på opgradering til WorkZone 2016 R2 og opdatering af echange28-06-20161601287131317
Langeland KommuneEndeligt tilsagn Langeland Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.27-06-20161601887130503
Danske RegionerMadanalyse28-06-20161602024131934
 Svar på henvendelse vedr. demenshandlingsplanen27-06-20161603001130014
 Svar på henvendelse vedr. Orkambi28-06-20161603069130918
Fyens StiftstidendeUdenlandske sundhedsautorisationer15-02-2016160318230014
Dansk SundhedsteamSvar til Dansk Sundhedsteam på spørgsmålet om forsikringspligt16-06-20161603329131107
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til lægemiddelbehandling28-06-20161603404130896
SundhedsdatastyrelsenIdeoplæg - Kræftpatientoverblik.27-06-20161603596129869
Rigshospitalet - BlegdamsvejGodkendelse af ændring til budget - EDMaRC.27-06-20161604357130818
SundhedsstyrelsenVedr. bemærkninger til den irske notifikation om alkohollovgivning.27-06-20161604894130678
SundhedsstyrelsenSUM's bemærkninger til den irske notifikation vedr. alkohollovgivning.27-06-20161604894130778
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 4. korrektur - befordringsbekendtgørelsen.27-06-20161605582130034
 Nyt svar på borgerhenvendelse vedr. pilotprojekt i Esbjerg Kommune27-06-20161605621130397
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af kommissionen - udnævnelse til HMPC28-06-20161605700131949
 Svar på henvendelse vedr. ordination af medicin til kronikere28-06-20161605769130899
AnkestyrelsenKvittering og forventet svar vedr. Ankestyrelsens henvendelse om forpligtelse til udlevering af holdere o. lign. til insulinpumpe.27-06-20161605774130738
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 60428-06-20161605805131459
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 60328-06-20161605805131457
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 60228-06-20161605805131455
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 60628-06-20161605805131461
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 60728-06-20161605805131463
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 60828-06-20161605805131465
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S
Retsinformation
Anmodning om 1. korrektur - bekg. om valg og skift af læge.27-06-20161605871130651
 Svar på henvendelse vedr. Tamoxifen-behandling28-06-20161605943130888
Alzheimerforeningen
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Patienter
Danske Regioner
Danske Seniorer
Danske Ældreråd
Demensalliancen
DemensKoordinatorer i Danmark
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
KL
Lægeforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
OK-Fonden
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Selveje Danmark
Socialpædagogerne
SUFO
Sundhedsstyrelsen
Ældre Sagen
ÆldreForum
Sundhedsstyrelsens faglige oplæg om demens28-06-20161606064131697
 Svar på henvendelse vedr. kontaktperson28-06-20161606135131907
PsykolognævnetPsykolognævnets høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge17-06-20161606175129823
Region MidtjyllandBesvarelse af henvendelse vedr. udpegning af nyt medlem til Patientankenævnet.27-06-20161606300115514
Region MidtjyllandBesvarelse af henvendelse vedr. udpegning af nyt medlem til Ankenævnet for Patienterstatningen27-06-20161606300130720
 Besvarelse af henvendelse af 22. juni 2016 om erstatning.27-06-20161606371130493
 Besvarelse af din henvendelse vedrørende sundhedsvæsenet indefra28-06-20161606426131490
SundhedsdatastyrelsenRykker for udtalelse fra SDS vedr. afgørelse om aktindsigt.27-06-20161606449130080
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af kommissionen - udnævnelse til CHMP28-06-20161606588131781
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af Kommissionen - udnævnelse til CHMP28-06-20161606588131396
Paustian A/SBestilling af mødebord- og stole til mødelokale28-06-20161606624132010
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 125828-06-20161606684131987
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 125928-06-20161606684131990
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karin Nødgaard
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 68228-06-20161606771130865
 Svar på henvendelse vedr. transkønnede27-06-20161606787129890
 Svar på forespørgsel om hvad der erstatter kontaktpersonordningen.27-06-20161606788130036
 Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt28-06-20161606904131249
SundhedsstyrelsenAnmodning om bistand fra Koncern-Regnskab vedr. besvarelse af aktindsigt i ministeriets udgifter til receptioner og konsulenter28-06-20161606912131992