Fra: 27-06-2016 til: 27-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SjællandSpørgsmål om tidspunkt for materiale vedr. Køge - sygehusinvesteringer.22-06-20161600850129690
Dansk Psykolog Forening
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Opfølgning på 1. møde i arbejdsgruppe til forarbejde for etablering af klinisk kvalitetsdatabase den 23. juni 201627-06-20161600880130762
SundhedsdatastyrelsenForslag til SDS om nye områder - vedr. PRO.21-06-20161600959129676
Danske RegionerForslag til DR til dagsorden for møde den 28. juni - PRO.22-06-20161600959129609
SundhedsdatastyrelsenKort update - vedr. PRO.21-06-20161600959129675
SundhedsdatastyrelsenKøreplan for PRO - aug-dec 2016.23-06-20161600959129677
SundhedsdatastyrelsenDagsorden og materiale til 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni 201615-06-20161601117129653
MedComFormandskabets underskrifter - MedCom styregruppe24-06-20161601117129687
SundhedsdatastyrelsenDagsorden og materiale til 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni 201615-06-20161601117129635
Samsø KommuneEndeligt tilsagn Samsø Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.24-06-20161601911129488
 Svar på henvendelse vedrørende personer med demens05-02-2016160213118041
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsendelse til SST af pjecen "En værdig afslutning på livet " og FAQ om genoplivning med SUM's rettelser24-06-20161602227129344
KLOrientering til KL om udsendelse til kommuner vedr. pulje til nedbringelse af ventetid på genoptræning.24-06-20161602528129125
 Svar på henvendelse vedr. medicinlister27-06-20161602679129920
JustitsministerietVideresendelse af borgerhenvendelse vedr. retspsykiatrien til JM.24-06-20161602695129365
 Svar på henvendelse vedr. værdighedspolitik27-06-20161602787129971
MiljøstyrelsenAnmodning om bidrag til besvarelse af henvendelse vedr. retningslinjer for faciliteter - udførelse af gentests.24-06-20161603047129520
Region NordjyllandGodkendelse af opdateret budget - udbredelse af akuthjælpeordninger.24-06-20161603432129698
Region MidtjyllandRegion Midtjylland: Godkendelse af justeret budget - udbredelse af akuthjælpeordninger.24-06-20161603432129710
SundhedsdatastyrelsenIdeoplæg - Kræftpatientoverblik.24-06-20161603596129212
 Svar på henvendelse vedr. demens27-06-20161604168129929
ForfatterforedragMulighed for et foredrag af Søs Marie Serup fredag den 16. september?27-06-20161604459130681
SundhedsstyrelsenSkema vedr. udbetaling af tilskud - sygehusinvesteringer.16-06-20161604464129671
 Svar på henvendelse vedr. MRSA27-06-20161604642129969
 Svar på henvendelse vedr. fejlmedicinering27-06-20161604787129936
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 1. korrektur til to bekendtgørelser vedr. bivirkningsovervågning mv.24-06-20161604911129217
 Svar på henvendelse vedr. FMT-behandling24-06-20161605246128850
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. demens27-06-20161605314129904
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 3. korrektur - befordringsbekendtgørelsen.24-06-20161605582129600
Region SyddanmarkRealiseret forbrug på Aabenraa - sygehusinvesteringer.24-06-20161605693129168
 Svar på henvendelse vedr. førtidspension til demente27-06-20161605696129855
SundhedsstyrelsenSUM har ingen bemærkninger til styrelsens brev til Kommissionen - vedr. islandske specialer - udenlandske uddannelser.22-06-20161606036128262
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om tilsendelse af yderligere dokument i sag om klage over afgørelse om aktindsigt27-06-20161606084130030
LægemiddelstyrelsenVideresendelse til orientering: Svar til Skanderborg Kommune vedr. spørgsmål om tilskud til ernæringspræparater og remedier.24-06-20161606196129444
Region HovedstadenFristudsættelse til borger/RH27-06-20161606199130209
Køge KommuneVedr. spørgsmål om særligt sundhedskort24-06-20161606271129040
SundhedsdatastyrelsenErindring om anmodning om udtalelse vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret.24-06-20161606292129482
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Orientering til Ankenævnet for Patienterstatningen om besvarelsen til Region Midtjylland27-06-20161606300130730
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 68426-06-20161606415129902
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 68326-06-20161606415129887
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringTilsyn med Udbetaling Danmark24-06-20161606498129235
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringSvar på udkast til tilsynsbrev 2015 Udbetaling Danmark24-06-20161606498129123
SundhedsdatastyrelsenForespørgsel vedr. tilgængelige data om ernæring til belysning af verdensmål27-06-20161606570130740
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU B25 - svar på spm. 1626-06-20161606678129881
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71524-06-20161606709128892
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71424-06-20161606709128890
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71124-06-20161606709128884
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71224-06-20161606709128886
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 70924-06-20161606709128880
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71024-06-20161606709128882
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 71324-06-20161606709128888
LægemiddelstyrelsenUnderretning til LMS om besvarelse af henvendelse vedr. udredningsretten.24-06-20161606766129141
 Svar på henvendelse vedr. mammografi27-06-20161606779129958
BørnerådetSvar til Børnerådet om invitation til møde om rettigheder for børn27-06-20161606783129846
 Svar på henvendelse vedr. transkønnede27-06-20161606787130387