Fra: 24-06-2016 til: 26-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Novo Nordisk A/SMøde mellem Novo Nordisk og sundheds- og ældreministeren23-06-2016SJ-STD-DEPGST128761
AlerisSvar på invitation til seminar og paneldebat i Almedalen 5. juli24-06-20161600660129594
 Orientering af borgeren om oversendelsen af henvendelse vedr. Thisted Kommune og førtidspenstion til Beskæftigelsesministeriet.23-06-20161600668128524
 Svar på henvendelse vedr. fibromyalgi24-06-20161600668129267
Region SjællandSvar vedr. oplæg til beskrivelse af 3.øje funktion14-06-20161600850129610
Region SjællandSvar på rapportering om effektiviseringsgevinster i USK24-06-20161600850129608
 Meddeler at oplysningerne tilrettes - ad. udpegning som medlem.23-06-20161601039128137
KL
Danske Regioner
MedCom
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhed.dk
Københavns Kommune
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Region Hovedstaden
Digitaliseringsstyrelsen
Region Syddanmark
Dagsorden og materiale til 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni 201615-06-20161601117129617
DR Danmarks RadioTidsplan - ad. anmodning om aktindsigt.23-06-20161601193128293
Mariagerfjord KommuneEndeligt tilsagn Mariagerfjord Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.23-06-20161601893128001
Samsø KommuneTilbagemelding redegørelse Samsø Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.23-06-20161601911128130
Solrød KommuneTilbagemelding redegørelse Solrød Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.23-06-20161601918128523
Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Assens Kommune
Ballerup Kommune
Billund Kommune
Bornholms Regionskommune
Brøndby Kommune
Brønderslev Kommune
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Hjørring Kommune
Favrskov Kommune
Faxe Kommune
Fredensborg Kommune
Fredericia Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Haderslev Kommune
Halsnæs Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Herning Kommune
Hillerød Kommune
Holbæk Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
Ikast-Brande Kommune
Ishøj Kommune
Jammerbugt Kommune
Kalundborg Kommune
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune
Køge Kommune
Til samtlige kommuner: Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning (1. udsendelse)24-06-20161602528129048
Langeland Kommune
Lejre Kommune
Lemvig Kommune
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Morsø Kommune
Norddjurs Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Næstved Kommune
Odder Kommune
Odense Kommune
Odsherred Kommune
Rebild Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Samsø Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skive Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Struer Kommune
Svendborg Kommune
Syddjurs Kommune
Sønderborg Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Viborg Kommune
Vordingborg Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Til samtlige kommuner: Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning (2. udsendelse)24-06-20161602528129079
Statens Institut for StrålebeskyttelseAnmodning om udtalelse til behandling af klagesag vedr. afslag på håndtering og opbevaring af NORM.23-06-20161603084128282
Statens Institut for StrålebeskyttelseAnmodning om udtalelse til behandling af klagesag - håndtering og opbevaring af NORM.23-06-20161603126128277
 Svar borgerhenvendelse vedr. manglende tilbud til unge under 18 år i psykiatrien24-06-20161603442129380
Danske BioanalytikereBesvarelse af opfølgende henvendelse vedr. blodprøvetagning af spritbilister.23-06-20161604111128507
LægeforeningenGenbeskikkelse MM24-06-20161604318129137
Region MidtjyllandLukkede punkter fra regionsrådsmøde - DNU.23-06-20161605059128380
 Svar på henvendelse vedr. ordination og håndtering af lægemidler23-06-20161605249128153
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 2. korrektur - bekg. om befordring.23-06-20161605582128815
FinansministerietKvalitetsfondsmidler på FFL17 (16.91.60) - sygehusinvesteringer.23-06-20161605797128012
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Dansk Selskab for Almen Medicin
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Socialrådgiverforening
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Socialpædagogerne
Yngre Læger
Landsforeningen SIND
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Forbrugerrådet Tænk
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Alzheimerforeningen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Nationalt Videnscenter for Demens
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Rigsombudsmanden på Færøerne
Rigsombudsmanden i Grønland
Socialstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Finansministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Statsministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Socialstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Finansministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Statsministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer, tilbageholdelse og tilbageførsel på sygehuse og bekendtgørelse om personlige alarm- og pejlesystemer23-06-20161605799128987
Nationalt Videnscenter for Demens
Justitsministeriet
Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer, tilbageholdelse og tilbageførsel på sygehuse og bekendtgørelse om personlige alarm- og pejlesystemer24-06-20161605799128993
Healthcare DenmarkVedr. Taiwan delegationsbesøg22-06-20161605968128813
Dansk Psykiatrisk SelskabBrev til Dansk Psykiatrisk Selskab vedr. indstilling af kandidater til Abortankenævnet24-06-20161606054129224
Dansk Selskab for Obstetrik og GynækologiBrev til Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi vedr. indstilling af kandidater til Abortankenævnet24-06-20161606054129230
Skanderborg KommuneSvar til Skanderborg Kommune vedr. spørgsmål om tilskud til ernæringspræparater og remedier24-06-20161606196129442
 Svar opfølgning på telefonsamtale vedr. aktindsigtsanmodning.23-06-20161606368128786
 Forespørgsel om telefonsamtale vedr. anmodning om aktindsigt.23-06-20161606368128687
MF Mette Gjerskov
Folketingets Udenrigsudvalg
URU alm. del - svar på spm. 31224-06-20161606689129479
Region MidtjyllandKvittering for Kvartalsrapport Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 31 marts 2016 - DNU.23-06-20161606750128394
 Fremsendelse mailadresse23-06-20161606766129124