Fra: 23-06-2016 til: 23-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Novo Nordisk A/SVedr. møde mellem Novo Nordisk og sundheds- og ældreministeren23-06-20161600660128760
VerdensballettenSvar på invitation til premiere på årets Verdensballet 2016.22-06-20161600664127086
Dansk Psykolog ForeningTil DP - vedr. muligheden for udbetaling af særskilt vederlag for arbejdsgruppemedlemmer22-06-20161600880126642
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetInput til møde d. 20. juni - PRO.16-06-20161600959126397
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på input til møde d. 20. juni - PRO.16-06-20161600959126405
 Udpegning som medlem af Farmaciudvalget23-06-20161601039128074
 Udpegning som medlem af Kemiudvalget23-06-20161601039127925
 Udpegning som medlem af Farmakopénævnet og Farmakognosiudvalget23-06-20161601039127875
 Udpegning som medlem af Farmaciudvalget23-06-20161601039128082
 Udpegning som medlem af Kemiudvalget23-06-20161601039127929
 Udpegning som medlem af Kemiudvalget23-06-20161601039127927
 Udpegning som medlem af Farmaciudvalget23-06-20161601039128072
 Udpegning som medlem af Farmakopénævnet og Farmaciudvalget23-06-20161601039128067
LægemiddelstyrelsenKopi af udpegningsbreve til orientering23-06-20161601039128158
 Udpegning som medlem af Farmaciudvalget23-06-20161601039128080
 Udpegning som medlem af Kemiudvalget23-06-20161601039127933
 Udpegning som medlem af Kemiudvalget23-06-20161601039127931
 Udpegning som medlem af Farmaciudvalget23-06-20161601039128087
 Udpegning som medlem af Farmakopénævnet og Kemiudvalget23-06-20161601039127922
 Udpegning som medlem af Farmakognosiudvalget23-06-20161601039127884
 Udpegning som medlem af Farmakognosiudvalget23-06-20161601039127882
 Udpegning som medlem af Farmaciudvalget23-06-20161601039128085
 Udpegning som medlem af Kemiudvalget23-06-20161601039128103
 Udpegning som medlem af Farmaciudvalget23-06-20161601039128070
Horten AdvokatpartnerselskabFremsendelse af afgørelse vedr. klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse - substitution af lægemidler.21-06-20161601125125867
DR Danmarks RadioRegionsråd vedr. tidsplan DNU23-06-20161601193128423
DR Danmarks RadioReviderede færdiggørelsestidsplaner DNU23-06-20161601193128314
DR Danmarks RadioTidsplaner DNU23-06-20161601193128167
Statens Serum InstitutAnmodning om vurdering af materiale vedr. Toxoplasma gondii22-06-20161601274126596
Guldborgsund KommuneLyn-tilbagemelding redegørelse Guldborgsund Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.22-06-20161601678127150
Langeland KommuneTilbagemelding redegørelse Langeland Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.21-06-20161601887126566
Rebild KommuneEndeligt tilsagn Rebild Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.22-06-20161601904127447
Thisted KommuneTilbagemelding redegørelse Thisted Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.21-06-20161601928126561
Cryos International DenmarkSvar på erindringsmail fra sædbank vedr. opfølgende spørgsmål om forståelsen af bestemmelser i lov om assisteret reproduktion.22-06-20161602409127517
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM spørger til STPS udtalelse vedr. AL § 8 stk 2 - sagsbehandling i tilsynssag.22-06-20161602544127288
Bruun & HjejleVedr. høringssvar til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek mv.23-06-20161602747128459
RigsrevisionenSUM svar Dato for fremlæggelse af lovforslag om omfordeling af effektiviseringsgevinster via bloktilskuddet <8088>23-06-20161603608127920
 Svar på henvendelse vedr. prioriteringsprincipper23-06-20161604784128105
 Svar på anmodning om aktindsigt i sundhedslovens § 57 c22-06-20161604835126684
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. levering af lægemidler til Syddansk Universitet til undervisningsbrug.22-06-20161604974126470
Region HovedstadenSpørgsmål til kvartalsrapport for Rigshospitalet 4. kvartal.16-06-20161605222127482
Helse- og OmsorgsdepartementetKommentar til aktindsigtsanmodning23-06-20161605354128055
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danmarks Apotekerforening om apotekernes vagttjeneste23-06-20161605514128611
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 1. korrektur - bekg. om befordring.22-06-20161605582127407
Lægemiddelstyrelsen
Erhvervs- og Vækstministeriet
Svar på anmodning om godkendelse af forslag i Kommissionens REFIT-platform - vedr. traditionelle plantelægemidler.22-06-20161605847126672
SundhedsstyrelsenBlanket udbetaling til DNU 3. kv. 201623-06-20161605944128348
 Orientering til klager om rykker til Styrelsen for Patientsikkerhed samt forventet sagsbehandlingstid23-06-20161606084128139
 Svar på borgerhenvendelse vedr. børn og rygning23-06-20161606229127790
University College NordjyllandSvar på henvendelse om paramedicineruddannelsen.22-06-20161606316127350
 Besvarelse af henvendelse vedr. erstatning.22-06-20161606371126588
 Svar på borgerhenvendelse om dokumentarserien "En syg forskel" mv.22-06-20161606419126856
 Svar på borgerhenvendelse om dokumentarserien "En syg forskel".22-06-20161606422126832
Folketingets LovsekretariatSUU alm. del - svar på spm. 66422-06-20161606467127009
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67323-06-20161606467128375
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67223-06-20161606467128373
 Svar vedr. henvendelse om akutberedskabet.22-06-20161606504127356
 Link til lovgivning - lægemiddelloven mv.21-06-20161606529125962
ForsvarsministerietSvar vedr. høring. Beslutningsoplæg - maritimt SAR CoE.22-06-20161606610127343
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 125323-06-20161606623128395
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 125423-06-20161606623128400
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 125223-06-20161606623128398
Folketingets Lovsekretariat
MF Mette Abildgaard
Svar på spm. S 124623-06-20161606642128421
Folketingets Lovsekretariat
MF Trine Torp
Svar på spm. S 124823-06-20161606646128405
Region MidtjyllandSvar vedr. Estisk ønske om at besøge Danmark og høre om HEMS.22-06-20161606724127040