Fra: 22-06-2016 til: 22-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. tilskud til fødevarer22-06-20161600668127476
StatsministerietVedr. status for oversendelse af bidrag til besvarelse af henvendelse fra praktiserende læge.21-06-20161600668125929
Statens Serum InstitutMRSA-rådgivningstjenesten - anmodning om indsendelse af statusrapport.21-06-20161600851125810
Dansk Psykolog Forening
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Indkaldelse til 1. møde i arbejdsgruppen til forarbejde for etablering af en klinisk kvalitetsdatabase på psykologområde - eftersendelse af dokument.20-06-20161600880124886
Dansk Psykolog Forening
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Dagsorden for 1. møde i arbejdsgruppe til forarbejde for etablering af klinisk kvalitetsdatabase den 23. juni 201621-06-20161600880125617
Dansk Selskab for PatientsikkerhedFremsendelse - Tilsagn om tilskud til udbredelse af "I sikre hænder".21-06-20161600950125632
SundhedsdatastyrelsenSvar på bemærkninger til PRO sag til bestyrelsen16-06-20161600959126420
SundhedsdatastyrelsenSUM svar vedr. oplæg til PRO-møde torsdag15-06-20161600959126379
Forskningsklinikken for LudomaniLIV - accept at beskrivelse af budget - forebyggelse og behandling af ludomani.21-06-20161601074126330
Dansk Ludomani BehandlingDLB - accept af beskrivelse af budget - forebyggelse og behandling af ludomani.21-06-20161601074126327
Forskningsklinikken for LudomaniFKL - accept at beskrivelse af budget - forebyggelse og behandling af ludomani.21-06-20161601074126324
LægemiddelstyrelsenOrientering om fremsendelse af afgørelse vedr. klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse - substitution af lægemidler.21-06-20161601125125870
PenSamBudgetspørgsmål - "Omsorgspiloten".20-06-20161601264126333
PenSamBudget - "Omsorgspiloten".21-06-20161601264126337
LægemiddelstyrelsenKopi af afgørelse til orientering - indførsel af lægemiddel.21-06-20161601280125519
 Svar til NVS vedr. aktindsigt i sag behandlet i Det Psykiatriske Patientklagenævn.21-06-20161601341125950
 Materiale til 4. møde i arbejsgruppen om jura og etik den 17. juni 2016, kl. 13-1521-06-20161601389125578
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. sletning af diagnosekoden DF65.1 for transvestisk fetichisme22-06-20161601400127258
Region HovedstadenDokumenter vedr. effektivisering22-06-20161601767127486
LægemiddelstyrelsenKopi af afgørelse til orientering - indførsel af lægemiddel.21-06-20161602063125545
SundhedsstyrelsenSUM hjemviser sagen til fornyet behandling i STPS - vedr. aktindsigt.21-06-20161602238125769
Advokatfirma Ledet og Willadsen
Advokatfirmaet Keld Parsberg
Brev vedr. advokatens aktindsigtsanmodning.20-06-20161602238124061
Social- og IndenrigsministerietRevideret finansieringsprofiler til udbetaling af KF-midler til 3. kvartal 201622-06-20161602418126704
 Svar på henvendelse vedr. medicinalindustrien22-06-20161603445127175
 Svar på henvendelse - administrative opgaver i hjemmesygeplejen.21-06-20161604397125588
Region HovedstadenProjekt om Soiolance - tilskud 2016.21-06-20161604590125836
Statens Serum InstitutSupplerende oplysninger vedr. indberetning til EIS for Holbergsgade 6 - oplysninger for 2015 el, varme og vand22-06-20161605476126768
LægemiddelstyrelsenTilbagemelding vedrørende henvendelse om procedure ved tildeling af apotekerbevilling.21-06-20161605838125510
 Svar på henvendelse vedr. personalebesparelser22-06-20161605863127132
 Svar på henvendelse vedr. generisk substitution22-06-20161605946126527
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 62922-06-20161606003127224
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 63022-06-20161606003127233
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 58122-06-20161606007127168
 Svar på henvendelse vedr. behandling af borrelia22-06-20161606211127464
FødevarestyrelsenHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål22-06-20161606220126630
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til briller mm.22-06-20161606232126882
 Svar på henvendelse om ulighed i sundhed22-06-20161606417126800
 Svar på henvendelse om social ulighed og dokumentaren "En syg forskel"22-06-20161606420126816
 Svar på henvendelse vedr. ulighed i sundhed og dokumentarserien "En syg forskel"22-06-20161606421126842
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 65922-06-20161606467126994
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67422-06-20161606467127023
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 61922-06-20161606467126924
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 62022-06-20161606467126926
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 62122-06-20161606467126928
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 62422-06-20161606467126939
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 62722-06-20161606467126947
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 63222-06-20161606467126954
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 63322-06-20161606467126957
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 63422-06-20161606467126960
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 63622-06-20161606467126966
MF Flemming Møller MortensenSUU alm. del - svar på spm. 67722-06-20161606467127026
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 69122-06-20161606467127029
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 62222-06-20161606467126933
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 62322-06-20161606467126936
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 62522-06-20161606467126942
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 64422-06-20161606467126970
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 65422-06-20161606467126979
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 65522-06-20161606467126982
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 65622-06-20161606467126985
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 66022-06-20161606467126997
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 66122-06-20161606467127000
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 66222-06-20161606467127003
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 66322-06-20161606467127006
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 66522-06-20161606467127012
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 66922-06-20161606467127014
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67022-06-20161606467127017
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67122-06-20161606467127020
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 65822-06-20161606467126991
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 65722-06-20161606467126988
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 65222-06-20161606467126975
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 64522-06-20161606467126973
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 61822-06-20161606467126921
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 62822-06-20161606467126951
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 62622-06-20161606467126944
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 63522-06-20161606467126963
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis22-06-20161606518126564
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis22-06-20161606519126544
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om afgørelse af aktindsigtsanmodning21-06-20161606532125548
 Besvarelse af borgerhenvendelse om forhold på fødegangene22-06-20161606535127335
Folketingets Lovsekretariat
MF Pernille Skipper
Svar på spm. nr. S 125122-06-20161606611127081
Region SyddanmarkVedr. henvendelse fra EORTC22-06-20161606664127278
 Svar på henvendelse vedr. sygehus i Region Syddanmark.21-06-20161606694125980