Fra: 21-06-2016 til: 21-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Lægeforeningen
Danske Regioner
KL
Sundhedsstyrelsen
Finansministeriet
Materiale til 2. møde i udvalget om lægedækning, mandag den 27. juni 2016 kl. 15:00-18:0017-06-2016SJ-STD-DEPKNI124151
Social- og IndenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. tilskud til fødevarer i forhold til allergi21-06-20161600668125513
 Orientering om oversendelse af henvendelse om Neonatal afsnit i DK/tidligt hjemmeophold21-06-20161600668126126
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. barselsregler21-06-20161600668125931
BeskæftigelsesministerietPåmindelse om overtagelse af henvendele vedr. førtidspension og fleksjob21-06-20161600668125521
Dansk Selskab for PatientsikkerhedSUM ingen bemærkninger til udkast til ISH Styregruppereferat21-06-20161600948126241
LægemiddelstyrelsenKopi af afgørelse om indførsel af lægemiddel til orientering.20-06-20161601109124114
 Afgørelse vedrørende klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse vedr. indførsel af lægemiddel.20-06-20161601109124089
 Afgørelse vedrørende klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse vedr. indførsel af lægemiddel.20-06-20161601278124138
LægemiddelstyrelsenKopi af afgørelse om indførsel af lægemiddel til orientering.20-06-20161601278124140
LægemiddelstyrelsenKopi af afgørelse vedr. indførsel af lægemiddel til orientering.20-06-20161601279124161
 Afgørelse vedrørende klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse om indførsel af lægemiddel.20-06-20161601279124159
 Afgørelse vedrørende din klage over Lægemiddelstyrelsens afgørlse om indførsel af lægemidler21-06-20161601280125517
Tønder KommuneEndeligt tilsagn Tønder Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.20-06-20161601929124514
Vejen KommuneEndeligt tilsagn Vejen Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.20-06-20161601936124661
 Svar på henvendelse om journalnote d. 21. juni 201621-06-20161602017125319
 Afgørelse vedrørende din klage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse om indførsel af lægemidler21-06-20161602063125531
Advokatfirma Ledet og Willadsen
Advokatfirmaet Keld Parsberg
Nyt udkast til afgørelse vedr. klage over SST's afgørelse om aktindsigt21-06-20161602238125265
LægemiddelstyrelsenAnmodning om supplerende udtalelse vedr. positiv/negativlisten - salg på apoteker.20-06-20161602677124258
 Korrespondance med advokat vedr. tilsynssag.20-06-20161603471124228
 Rapport om effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani - til netværk om spilafhængighed20-06-20161603953124875
 PDCO - mail til genudnævnt medlem MO.20-06-20161604268124650
 PDCO - mail til udnævnt medlem MG.20-06-20161604268124652
European Medicines AgencySigned letter to EMA - appointment to PDCO20-06-20161604268124880
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af Kommissionen om genudnævnelse af medlem af PDCO.20-06-20161604268124656
Region MidtjyllandSpm. til RM vedr. færdiggørelsestidsplaner - sygehusinvesteringer.20-06-20161605059125032
Intact DenmarkSvar på anmodning om aktindsigt vedr. behandlingen af UPR anbefaling nr. 121.14321-06-20161605119125555
Printz AdvokatfirmaOrientering om forventet sagsbehandlingstid21-06-20161605253125905
Odense KommuneSvar på Odense Kommunes supplerende henvendelse af 26. maj og 3. juni 2016 vedr. respitationsinsufficiens.20-06-20161605400124893
Statens Serum InstitutIndberetning til EIS for Holbergsgade 6 - oplysninger for forbruget af el, varme og vand i 201521-06-20161605476126046
ATP KoncernenSiden "Husk det Blå"21-06-20161605494125298
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 56320-06-20161605524124579
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 61720-06-20161605883124361
Region MidtjyllandSpecifikation af IT-ramme i årsrapportering21-06-20161605944125841
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 63121-06-20161606046125511
JustitsministerietHenvendelse om Københavns Politis og Københavns Kommunes partnerskabsaftale om stofindtagelsesrum21-06-20161606063126071
 Fremsendelse af afgørelse af aktindsigtsanmodning21-06-20161606532125537
Folketingets Lovsekretariat
MF Trine Torp
Svar på spm. S 123720-06-20161606545125149
Folketingets Lovsekretariat
MF Rasmus Prehn
Svar på spm. S 124420-06-20161606558125170
 Svar på anmodning om altindsigt21-06-20161606612125659
 Svar på henvendelse om det blå EU-m sygesikringskort21-06-20161606695125985