Fra: 20-06-2016 til: 20-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LægeforeningenSvar på anmodning om bekræftelse for modtaget invitation til ministeren til at holde et oplæg for de praktiserende læger i Hovedstaden den 7. november 201620-06-20161600660124925
Retten til Forskellighed - CircuminfoKvittering for modtagelse af henvendelse vedr. Anerkendelse af regeringens støtte til religionsfrihed20-06-20161600661124741
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. arbejdsskadesag og henvendelse om tekniske problemer hos ASK20-06-20161600668124610
Statens Serum InstitutSvar vedr. rådgivningstjenesten20-06-20161600851125068
KL
Danske Regioner
Anmodning om bidrag til vurdering af omfanget af sundhedsfaglig behandling imod patientens vilje20-06-20161601180125015
Region MidtjyllandSvar på spørgsmål vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebygggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201620-06-20161601211124832
Region NordjyllandSvar på spørgsmål vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren i 201620-06-20161601211124852
Social- og IndenrigsministerietUdkast til BEK om regional medfinansiering af kvalitetsfondsbyggeri20-06-20161602418124613
Region SjællandVedr. tidspunkt for slutstatus og revisorpåtegnet regnskab - Sundheds- og akuthus i Kalundborg.17-06-20161602509123775
LægeforeningenStatus på sagen om STPS sagsbehabdling i tilsynssag17-06-20161603698123778
SundhedsstyrelsenMinisteriet orienterer STPS om afgørelse om hjemvisning til styrelsen - vedr. aktindsigt.17-06-20161603736123308
Aumento AdvokatfirmaMinisteriets afgørelse - Hjemvisning til fornyet behandling i STPS - vedr. aktindsigt.17-06-20161603736123303
 Orientering om forskningsprojekt om behandlingsmetoder for ludomani17-06-20161603953123485
SundhedsstyrelsenRapporten om "Effekten af behandlingsmetoder indenfor ludomani”17-06-20161603953123474
SundhedsdatastyrelsenOrientering til SDS om afgørelse af aktindsigtsanmodning17-06-20161604569123969
Region MidtjyllandSUM svar til RM kommentar til referatudkast og varslet dagsorden til 17. august20-06-20161605059124678
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 52020-06-20161605205124615
LundbeckfondenTilmelding af ministeren og ledsager til middag i forbindelse med uddeling af Brain Prize 1. juli17-06-20161605227124545
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 61220-06-20161605845125162
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 61420-06-20161605845125128
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 61320-06-20161605845125130
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 61520-06-20161605845125133
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 61620-06-20161605845125136
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm 61020-06-20161605932124242
Region HovedstadenPartshøring - Region Hovedstaden - vedr. afgørelse om aktindsigt.17-06-20161606199123799
SøfartsstyrelsenSpm. til proces vedr. nabotjek af regler på det maritime område20-06-20161606204124890
 Svar på henvendelse - vedr. sygdom.16-06-20161606282122942
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 63720-06-20161606335124177
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 63820-06-20161606335124182
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 63920-06-20161606335124184
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 123620-06-20161606466124231
Folketingets Social- og IndenrigsudvalgSOU alm del – foreløbigt svar på spm. 30220-06-20161606492124581
 Svar på henvendelse om frit sygehusvalg.16-06-20161606515123038
 Svar på henvendelse om forsendelse af medicin fra udlandet20-06-20161606529124918
 Aftale om møde om diverse.15-06-20161606581122080
FjordstjernenSvar på henvendelse om vejledning i forhold til lovgivning om friplejeboliger17-06-20161606634123864