Fra: 17-06-2016 til: 19-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. moms på fertilitetsbehandling17-06-20161600668123566
Dansk FertilitetsselskabOrientering af borger om henvendelse om moms på fertilitetsbehandling17-06-20161600668123691
Dansk Psykolog Forening
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Indkaldelse til 1. møde i arbejdsgruppen til forarbejde for etablering af en klinisk kvalitetsdatabase på psykologområde17-06-20161600880123994
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Foreløbigt svar på rykker om tilskud17-06-20161600958123334
Social- og IndenrigsministerietOpdateret regnskabs- og revisionsinstruks samt administrationsgrundlag til behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, juni 2016.16-06-20161601028123050
FinansministerietOpdateret regnskabs- og revisionsinstruks samt administrationsgrundlag til behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, juni 2016.16-06-20161601028123043
 Nyt udkast til svar vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling12-02-2016160316225905
Region MidtjyllandGodkendelse af regnskab og slutstatus for sundhedshuset i Grenaa17-06-20161603325123540
Kræftens BekæmpelseMateriale møde om Kræftpatientoverblik17-06-20161603596123790
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering vedr. glukosebehandling af diabetespatienter17-06-20161603640123599
Region SyddanmarkSvar på forespørgsel om personsammenfald ved revisionsopgave og DTØ-rapportering16-06-20161603896122654
 Svar på anden henvendelse vedr. fibromyalgi17-06-20161603906123846
MF Jane Heitmann
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
MF Mette Abildgaard
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Jonas Dahl
ORIENTERING TIL ORDFØRERNE vedr. forskningsprojekt om behandlingsmetoder for ludomani17-06-20161603953123402
MF Jane Heitmann
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
MF Mette Abildgaard
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Jonas Dahl
TIL ORDFØRERNE: Orientering fra skatteministeren om ludomaniundersøgelsen17-06-20161603953123408
 Svar på henvendelse vedr. tilbud til kræftpatienter17-06-20161604538123924
 Afsendelse af afgørelse af aktindsigtsanmodning17-06-20161604569123966
 Svar på anmodning om aktindsigt - anmodningen er under behandling16-06-20161604835122914
Danske Patienter
Dansk Sygepleje Selskab
DASYS
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Lægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Danske Regioner
KL
Materiale til mødet i STARS* den 21. juni 2016 - DEL II17-06-20161605585123727
Dansk Selskab for PatientsikkerhedSvar på invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde16-06-20161605859122502
Danske Patienter
Alzheimerforeningen
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Patienter
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
KL
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Socialpædagogerne
Sundhedsstyrelsen
Ældre Sagen
ÆldreForum
Dagsorden til følgegruppemøde den 23. juni17-06-20161606064123929
 Svar på borgerhenvendelse om patienterstatningsforløb17-06-20161606125123347
Danske HandicaporganisationerSvar Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.16-06-20161606175122980
 Svar på henvendelse om forholdene på Aalborg Sygehus.16-06-20161606275123204
 Svar på anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedsloven.17-06-20161606341123571
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Pernille Rosenkrantz-Theil
Svar på spm. nr. S 123316-06-20161606365123288
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Pernille Rosenkrantz-Theil
Svar på spm. nr. S 123416-06-20161606365123290
 Besvarelse af henvendelse vedr. patientskade.16-06-20161606369122872
 Svar på henvendelse om klage over telefonomstillingen17-06-20161606468123885
 Svar på borgerhenvendelse vedr. kommunikation i Region Sjælland17-06-20161606502123842
Vejle SygehusSvar på henvendelse vedr. patienters ønsker for "den sidste tid".14-06-20161606536120453
 Svar på henvendelse vedr. patienters ønsker for "den sidste tid".16-06-20161606536122416
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringILO - Part III - Maternity benefit - bidrag fra SUM16-06-20161606602122572