Fra: 15-06-2016 til: 15-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Arla DanmarkVedr. invitation til ministeren15-06-20161600660121878
DARE DenmarkSvar på invitation til ministeren til at deltage i DARE's folkemødedebat15-06-20161600662121112
Business Region AarhusVedr. invitation til VIP arrangement med House of Cards forfatter Lord Michael Dobbs torsdag d. 16. juni kl. 18-1915-06-20161600662121227
Københavns KommuneSvar på invitation til frokost på Folkemødet fredag d. 17. juni15-06-20161600662121214
TDC A/SVedr. invitation til debat om telemedicin på Folkemødet15-06-20161600662121193
LVS Kristianiagade 12Svar på invitation til ministeren til at deltage i debat i Det fælles Sundhedstelt15-06-20161600662121165
Danske SOSU-skolerSvar på invitation til at deltage i 'Tør du dyste mod en SOSU?'15-06-20161600662121147
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelser vedr. arbejdsskadesag15-06-20161600668121224
 Orientering af borgern om oversendelse af henvendelse vedr. beskæftigelse og sygdom15-06-20161600668122223
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Opdateret regnskabs- og revisionsinstruks samt administrationsgrundlag til behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, juni 201615-06-20161601028122113
 Svar på henvendelse vedr. vaccination af flygtninge og migranter15-06-20161601235121263
 Svar på henvendelse vedr. udredningsret15-06-20161601369121629
PAO Pharma ScandinaviaBemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse - Klage vedr. tilskudsstatus.14-06-20161601396119982
Egedal KommuneEndeligt tilsagn Egedal Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.14-06-20161601590120308
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHealth Committee Draft Programme of Work and Budget for 2017-1815-06-20161601765122219
Furesø KommuneEndeligt tilsagn Furesø Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.14-06-20161601804120322
 Svar på henvendelse vedr. sagsbehandlingstid i Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen15-06-20161602088121198
 Svar på henvendelse vedr. klage over klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet15-06-20161602090121137
Region MidtjyllandKvartalsrapport vedr. 3. kvartal 2015 for DNV15-06-20161603020122182
SundhedsstyrelsenCancerpatientoverblikket (materiale til SST)15-06-20161603596121119
RigsrevisionenOpdateret regnskabs- og revisionsinstruks samt administrationsgrundlag til behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, juni 201615-06-20161603608122138
 Svar på henvendelse om bekæmpelse af antibiotikaresistens.14-06-20161603840120415
Brugernes Akademi
Gadejuristen
AIDS-Fondet
Brugerforeningen
Dansk Socialrådgiverforening
Institut for Menneskerettigheder
Viva
Students for Sensible Drug Policy
Henvendelse om mulighed for at søge UNODC om tilskud til forebyggelsesaktiviteter blandt unge i lav- og mellemindkomstlande15-06-20161604057122110
SundhedsdatastyrelsenVedr. aktindsigt - anmeldelse af omskæring af drenge.14-06-20161604569120689
 Svar på henvendelse vedr. klage over Styrelsens for Patientsikkerheds sagsbehandling15-06-20161604759121066
Københavns KommuneKK-regnskab for 2015 - Statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum.14-06-20161605122120909
 Svar på henvendelse vedr. behandling af hepatitis C.14-06-20161605763119854
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 60915-06-20161605960121463
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigspolitiet
SKAT
Henvendelse om ny lovbekendtgørelse om euforiserende stoffer15-06-20161606075121479
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 61115-06-20161606097121456
TandlægeforeningenSvar på henvendelse vedr. præcisering af NKR15-06-20161606102121491
Danmarks ApotekerforeningSvar på henvendelse fra Apotekerforeningen vedr. lægernes pligt til indberetning til FMK.14-06-20161606164119831
Danske HandicaporganisationerKorrespondance: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.14-06-20161606175119922
 Kvittering for modtagelse af klage over afgørelse vedr. indførsel af lægemiddel.14-06-20161606193120344
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedrørende klage om indførsel af lægemiddel.14-06-20161606193120352
 Svar på borgerhenvendelse vedr. mistet livstestamentekort15-06-20161606305121033
 Svar på henvendelse vedr. klage over Slagelse sygehus15-06-20161606318121047
 Svar på henvendelse vedr. boganbefaling15-06-20161606321120992
 Svar på henvendelse vedr. klage over alment praktiserende læge15-06-20161606330121044
 Svar på henvendelse vedr. klage over klagesystemet inkl. UTH-ordningen15-06-20161606332121053
Folketingets Lovsekretariat
MF Karin Nødgaard
Svar på spm. S 122715-06-20161606339121373
Folketingets Lovsekretariat
MF Karin Nødgaard
Svar på spm. S 122815-06-20161606339121388
 Besvarelse af opfølgende spørgsmål vedr. direktiv.14-06-20161606368119776
 Svar på henvendelse vedr. oplevelse i forb. m. persontransport.13-06-20161606486119293
 Svar på henvendelse vedr. oplevelse i forb. m. persontransport.14-06-20161606486120428
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. adgang til akut behandling i DK for 3. landsborgere.14-06-20161606511119962
Miljø- og FødevareministerietVidersender henvendelse: Request for access to documents - minor use of pesticides15-06-20161606568121258