Fra: 14-06-2016 til: 14-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietVedr. Invitation fra Udenrigsministeren til Sundheds- og Ældreministeren14-06-20161600660120919
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSvar på invtiation til reception 22. juni forud for U.S.As uafhængigsdag i ambassadør boligen, Rydhave14-06-20161600664120284
Dansk ArbejdsgiverforeningSvar på invitation til reception i anledning af udtræden af direktion og 60 års fødselsdag14-06-20161600664119998
DR Danmarks RadioSvar på invitation til fodbold på Bryggen 6. juli14-06-20161600664120266
BeskæftigelsesministerietAnmodning om besvarelse af henvendelse vedr. sygdom og beskæftigelse14-06-20161600668120884
Miljø- og FødevareministerietVedr. overtagelse af henvendelse vedr. Proposed Medical Devices Regulation14-06-20161600687120495
 Svar på skoleelevers henvendelse om projektopgave om "Den Overvægtige Krop"14-06-20161600710120473
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination14-06-20161601399119863
Fanø KommuneFanø Kommune afslutning af projektnr. 65213 - puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.14-06-20161601531120040
Region NordjyllandRegion Nordjylland Godkender det reviderede budget til projektnr. 49804 - Styrket indsats for unge med hjerneskade.14-06-20161601548120566
Københavns KommuneSvar spørgsmål og notat Københavns Kommune - regnskab - En værdig ældrepleje.13-06-20161601723119131
Furesø KommuneTilbagemelding redegørelse Furesø Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.13-06-20161601804119528
Statens Institut for FolkesundhedProjektbeskrivelser til partnerskaber14-06-20161602874119846
MF Flemming Møller Mortensen
MF Jonas Dahl
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Carolina Magdalene Maier
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
ORIENTERING TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Fordeling af puljemidler vedr. udbredelse af akuthjælperordningen13-06-20161603432119803
RigsrevisionenAnmodning om opringning - sygehusinvesteringer.13-06-20161603608119325
RigsrevisionenTIl RR: Faserapportering Ny Retspsykiatri Sct. Hans14-06-20161603608120450
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 39111-03-2016160390948165
Rigshospitalet - BlegdamsvejBudget og projektbeksrivelse for 2016 - Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health.13-06-20161604357118745
KriminalforsorgenSvar vedr. organisering af sundhedsvæsenet i forhold til indsatte i fængsler.13-06-20161604539119470
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om konkret eksempel på personhenførbare oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen.13-06-20161604569119498
Region MidtjyllandÅrlig rapportering opdateret skema 4 RHV samt færdiggørelsesnotat14-06-20161604601119771
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Sundhedsdatastyrelsen
Produktivitet: Endeligt referat af 1. møde samt endelig tidsplan10-06-20161604623118081
 Svar på henvendelse vedr. hjemløse på plejehjem14-06-20161604766120524
KLBesvarelse opfølgende spørgsmål - befordringsgodtgørelse til ledsagere til børn fra Bornholm.13-06-20161604780119382
 Svar på henvendelse vedr. kønsskifte13-06-20161605143119591
 Svar på henvendelse vedr. dyrkning af hampeplanter14-06-20161605250120435
 Svar på henvendelse vedr. lægemiddelemballage14-06-20161605251120628
Region MidtjyllandMøde 17. august vedr. DNV14-06-20161605266120168
Quickseal InternationalReply to enquiry regarding reimbursement for Micro INR-analyzer14-06-20161605558119787
Danske Patienter
Dansk Sygepleje Selskab
DASYS
Danske Regioner
KL
Kræftens Bekæmpelse
Lægeforeningen
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Materiale til mødet i STARS* den 21. juni 2016 - DEL I14-06-20161605585120643
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietHøring WHO strategiplan14-06-20161605703120263
 Svar på henvendelse vedr. medicinadministration14-06-20161605764119810
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis og medicinsikkerhed14-06-20161605771120005
 Vedr. henvendelse om påmindelse om børnevaccination.13-06-20161605899119378
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis14-06-20161606022119798
 Svar på henvendelse vedr. "Ni måneder - Miraklet i maven"14-06-20161606024120413
 Svar på henvendelse vedr. "historien om Margrete".13-06-20161606056118491
 Svar på henvendelse om sagsbehandlingstider i Patientklagesystemet14-06-20161606058119785
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Henvendelse om stofindtagelsesrum på Halmtorvet 17, København14-06-20161606063120084
 Svar på henvendelse vedr. antidepressiv medicin til demente14-06-20161606079120809
 Intern analyse af risikovurderinger i kvalitetsfondsprojekterne - sygehusinvesteringer.13-06-20161606209118704
Region MidtjyllandTværregional Styregruppe Dansk Center for Partikelterapi - DCPT.13-06-20161606286119505
 Svar på henvendelse vedr. rygning/KOL og dødelig lungecencer.13-06-20161606407119301
 Svar på henvendelse om rygning/KOL og dødelig lungecancer.09-06-20161606407117107
Kræftens BekæmpelseStatus og godkendelse af samlet regnskab i 2017 - undersøgelse af vindmøllestøj og helbredseffekter.13-06-20161606411118911
 Fristudsættelse til klager - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449117865
 Svar på klagers henv. om fristudsættelsen - vedr. aktindsigt.10-06-20161606449118595
Social- og IndenrigsministerietSUM spørger Social- og Indenrigsministeriet, om henvendelsen hører under deres område - Spørgsmål til VEJ nr. 10338 af 24/8-2015.10-06-20161606454118308
 Svar på henvendelse vedr. allergi14-06-20161606471120383
Region SyddanmarkBekræftelse på modtagelse af henvendelse vedr. afslag på overnatningsgodtgørelse til ledsager.13-06-20161606499119497
LægemiddelstyrelsenVideresendelse af henvendelse vedr. retningslinjer for anvendelse af antibiotika14-06-20161606521120176
Copenhagen CapacitySvar på henvendelse vedr. retningslinjer for anvendelse af antibiotika14-06-20161606521120158
 Foreløbig svar på henvendelse om indførsel af B17 vitamin14-06-20161606529120321