Fra: 13-06-2016 til: 13-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FormpipeVedr. installation af TAS.04-05-2016SJ-STD-DEPKDA117255
 Svar på henvendelse vedr. informationsvideo, der kan mindske ulighed i sundhed13-06-20161600661119305
PsoriasisforeningenSvar på invitation til ministeren til at deltage i debatter på Folkemødet13-06-20161600662119515
Region HovedstadenSvar vedr. spm. til bkg 431 af 18. maj 2016 om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.13-06-20161600757118577
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 15213-06-20161600930119271
Danske RegionerEvalueringsrapport og regnskabsinstruks - sygehusinvesteringer.10-06-20161601028117797
Forskningsklinikken for LudomaniFKL-LIV, spørgsmål til budget13-06-20161601074119730
Forskningsklinikken for LudomaniFKL - LIV, spørgsmål til budget14-05-20161601074119725
Langeland KommuneLangeland Kommune afslutning af projektnr. 62167 - genoptræningspuljen.13-06-20161601222118894
Holstebro KommuneHolstebro Kommune afslutning af projektnr. 62181 - genoptæningspuljen.13-06-20161601292119265
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune afslutning af projektnr. 62170 - genoptræningspuljen.13-06-20161601324118931
Ærø KommuneÆrø Kommune afslutning af projektnr. 62166 - genoptræningspuljen.13-06-20161601325118875
Ballerup KommuneBallerup Kommune afslutning af projektnr. 62103 - genoptræningspuljen.13-06-20161601327119306
Varde KommuneVarde Kommune afslutning af projektnr. 62164 - genoptræningspuljen.13-06-20161601354118850
Svendborg KommuneSvendborg Kommune afslutning af projektnr. 62168 - genoptræningspuljen.13-06-20161601355118906
Haderslev KommuneHaderslev Kommune afslutning af projektnr. 62171 - genoptræningspuljen.13-06-20161601358118947
Nordfyns KommuneNordfyns Kommune afslutning af projekt 62175 - genoptræningspuljen.13-06-20161601359119107
Region HovedstadenTil regionerne vedrørende Shared care-projektet - satspuljen for 2012-2015.10-06-20161601375117295
Københavns KommuneOrganisatorisk ændring - "Motions- og sansesti".09-06-20161601419116239
Læsø KommuneEndeligt tilsagn Læsø Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.10-06-20161601892118177
MedComOpfølgning: Monitorering på projekterne PRO i almen praksis og opfølgning på parakliniske undersøgelser.10-06-20161602419118092
Region MidtjyllandFaserapportering DNV pr. 3. kvartal 201513-06-20161603020119316
RigsrevisionenSvar på anmodning om opringning <8088>10-06-20161603608117917
RigsrevisionenSupplerende bilag vedr. effektiviseringsarbejdet i Region H15-04-20161603608119041
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar vedr spørgsmål om ambulance bemandet med ambulanceassistent og læge kan deltage som ambulancepersonale ved motorløb13-06-20161603712119313
Landsforeningen LandboSenior.dkLandsforeningen landboSenior.dk tilsagn - Puljen til landsdækkende ældreorganisationer.10-06-20161604133118188
Faglige SeniorerFaglige Seniorer tilsagn - Puljen til landsdækkende ældreorganisationer.10-06-20161604133118227
Ældre SagenÆldre Sagen tilsagn - Puljen til landsdækkende ældreorganisationer.10-06-20161604133118039
Region SjællandRegion Sjælland: Finanslovmidler 2015 til fødegangene13-06-20161604257118614
FlexeventSvar på anden henvendelse vedr. tilladelse til udlevering af smertestillende.10-06-20161604446118240
 Svar på henvendelse vedr. kønsskifte13-06-20161605143119596
Medborgernes MenneskerettighedskommissionSvar på henvendelse om ordination af depressionsmedicin til børn.10-06-20161605155117791
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 55913-06-20161605307118956
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 55613-06-20161605307118954
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 55813-06-20161605307118958
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 55713-06-20161605307118952
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 6410-06-20161605382118216
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU L184-svar på spm. 5001-06-20161605382118738
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU L 184 - svar på spm. 4901-06-20161605382118749
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 4501-06-20161605382118764
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 4601-06-20161605382118754
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 55313-06-20161605403118886
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 55213-06-20161605403118889
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 55413-06-20161605403118891
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karin Nødgaard
SUU alm. del - svar på spm. 56113-06-20161605545118973
FormpipeOpfølgning på testinstallation10-06-20161605590117256
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm 58413-06-20161605713118803
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 59113-06-20161605786119466
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 59013-06-20161605786119461
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 58913-06-20161605786119464
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59313-06-20161605787119225
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 59213-06-20161605787119228
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 58613-06-20161605808118835
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 59513-06-20161605989119096
Københavns KommuneSvar på henvendelse om stofindtagelsesrum på Halmtorvet 1710-06-20161606063118790
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. S 120408-06-20161606073108792
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU vedr. offentliggørelse af monitoreringstal for udredningsret for 1. kvartal 201613-06-20161606101119299
 Kvartalsrapporter m.m. - aktindsigtsanmodning.10-06-20161606209118363
 Answer on enquiry on danish publich health issue.10-06-20161606226117704
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på spm. 68113-06-20161606251119169
KulturministerietVedr. manglende fuldmagt for at kunne give adgang til LISA!09-06-20161606253117026
 Svar på henvendelse om lange sagsbehandlingstider i Styrelsen for Patientsikkerhed13-06-20161606304119396
 Svar på ny henvendelse vedr. bioanalytikeres autorisation13-06-20161606340118601
 Svar på henvendelse vedr. hjælp til syg ven.09-06-20161606402117079
 Svar på henvendelse af 20. maj 2016 vedr. ønske om hjælp til syg ven.10-06-20161606402117594
SundhedsdatastyrelsenOpfølgende svar vedr. juraafsnit om PRO.10-06-20161606405118108
 Svar på henvendelse om penicillinforbrug10-06-20161606414118202
Region HovedstadenSvar på henvendelse vedr. akutberedskab10-06-20161606429117562
 Besvarelse af henvendelse om lang ventetid på scanning på Herlev Hospital.10-06-20161606431117739
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om sagens akter og Sundhedsdatastyrelsens udtalelse - aktindsigtsanmodning.10-06-20161606449117858
 Svar på mail vedr. fristoverskridelse13-06-20161606449118674
Social- og IndenrigsministerietSvar på henvendelse vedr. takstoplysninger på ældreområdet for 2016.09-06-20161606450118166
Danske RegionerAnmodning om bidrag om anvendelse af kugle- og kædedyner som behandlingsredskab13-06-20161606453118657
Region HovedstadenVedr. patientinddragelse13-06-20161606475118979