Fra: 10-06-2016 til: 12-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UngdomsbureauetSvar på invitation til Samtalesalon med Folketinget på Roskilde Festival09-06-20161600660116740
BeskæftigelsesministerietFornyet andmodning om overtagelse af henvenelse vedr. sygdom og beskæftigelse.09-06-20161600668117089
Region SjællandKvittering for modtagelse: Afrapportering vedr. Effektiviseringsgevinster ved USK- projektet10-06-20161600850118123
Statens Serum InstitutSvar vedr. rådgivningstjenesten10-06-20161600851118153
MF Flemming Møller Mortensen
MF Jonas Dahl
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Carolina Magdalene Maier
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
ORIENTERING TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Udbredelse af erfaringerne fra "I sikre hænder"08-06-20161600950117567
KL
Danske Regioner
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Udkast: Kriterier og proces for pulje til PRO08-06-20161600961118109
 Svar på borgerhenvendelse vedr. indhold af vaccine.09-06-20161602293117142
FinansministerietRevideret finansieringsprofiler til udbetaling af KF-midler til 3. kvartal 201610-06-20161602418117501
Danmarks Tekniske UniversitetVedr. deltagelse i følgegruppe til forskningsprojekt om MRSA.09-06-20161603164116615
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM efterspørger status for fremsendelse af STPS' afgørelse10-06-20161603736117750
Faglige SeniorerFaglige Seniorer - tilsagn - Udlodningsmidler til landsdækkende ældreorganisationer.09-06-20161604133117048
Region MidtjyllandMøde 17. august vedr. DNV10-06-20161605266118349
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 6209-06-20161605382117517
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 6309-06-20161605382117519
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 - svar på spm. 6109-06-20161605382117515
 Svar på henvendelse om tavshedspligt10-06-20161605441117266
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietHøring resolutionsudkast vedr. flygtninge og migranters sundhed.09-06-20161605703116288
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietNy frist høring resolutionsudkast vedr. flygtninge og migranters sundhed.09-06-20161605703117123
 Orientering om at henvendelse er sendt til Beskæftigelsesministeriet - vedr. ansættelse af hjælper.09-06-20161605710116954
Region MidtjyllandFaserapportering DNV pr. 3. kvartal 201510-06-20161605945118193
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 58209-06-20161606019117272
ME ForeningenSvar på henvendelse fra ME-foreningen (funktionelle lidelser).03-06-20161606162111307
ME ForeningenSvar på henvendelse vedr. diagnosticering af ME.09-06-20161606162116868
 Besvarelse af henvendelse vedr. færøske patienters adgang til sygehusbehandling i Danmark.09-06-20161606218116617
SundhedsdatastyrelsenErindring til SDS om anmodning om udtalelse vedr. borgerbrev om registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret.09-06-20161606292117194
 Vedr. oversendelse af henvendelse om bioanalytikeres autorisation til Styrelsen for Patientsikkerhed.09-06-20161606340116937
Alzheimer EuropeSvar på henvendelse om engelsk oversættelse af lov10-06-20161606350117261
Social- og IndenrigsministerietVedr. efterregulering og varsling af den mellemkommunale refusion af plejeboliger.09-06-20161606373116320
 Svar på henvendelse vedr. Flex-trafik09-06-20161606398116949
SundhedsdatastyrelsenSpørgsmål vedr. et juraafsnit om PRO09-06-20161606405118102
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
§71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 1610-06-20161606438117923
LægemiddelstyrelsenOpfølgning på møde d. 7. juni om kliniske lægemiddelforsøg10-06-20161606442117807