Fra: 09-06-2016 til: 09-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenBorgerhenvendelse - "Min sundhed".08-06-2016SJ-STD-DEPMACH115803
Migræne og HovedpineforeningenVedr. ansøgningsskema - Driftspuljen 2016.08-06-2016SJ-STD-SUMAMA115808
 Svar på henvendelse om vagtapoteker09-06-20161600649116148
Miljø- og FødevareministerietKopi af svar på henvendelse om vagtapoteker til orientering09-06-20161600649116154
Alliance of Liberals and Democrats for Europe PartyVedr. invitation til middagsmøde forud for rådsmøde i Luxembourg09-06-20161600660116625
Aalborg UniversitetSvar på invitation til at åbne konference om sundhed i byrummet09-06-20161600660116771
Netværksgruppen Sundhedspolitik
Samuelsen
Svar på invitation til ministeren til at holde oplæg for netværksgruppen Sundhedspolitik09-06-20161600660116767
 Vedr. mødeanmodning til ministeren09-06-20161600660116631
Herlev HospitalSvar på invitation til at tale til Europæisk antibiotikadag 18. november09-06-20161600660116779
Fagligt Selskab for SundhedsplejerskerSvar på invitation til at tale til konference i public health nursing september 201609-06-20161600660116802
FinansministerietOvertagelse af borgerhenvendelse vedr. sundhedsvæsenets travlhed09-06-20161600668116442
FinansministerietVedr. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. behov for fedmekirurgi09-06-20161600668116416
 Svar på borgerhenvendelse undergødskning tager overskuddet09-06-20161600668116797
Region MidtjyllandAnmodning om evaluering vedr. puljen til styrkelse af infrastruktur i klinisk kræftforskning 2007-2009.08-06-20161600707115837
 Svar på skoleelevers henvendelse vedr. ulighed i sundhed09-06-20161600710117021
 Svar på henvendelse ang. bachelor projekt09-06-20161600710117033
 Svar på skoleeleves henvendelse med spørgsmål om organdonation09-06-20161600710117013
Region MidtjyllandAnmodning om slutrraport vedr. projektet "Biologisk tilpasset behandling af ikke-småcellet lungecancer.08-06-20161600729115845
 Svar vedr. aktindsigt i ansøgninger om tilskud fra udlodningsmidler (tidligere tips- og lottomidlerne)07-06-20161600832115966
NATOAnswers to questionnaire - Public Health and Food/Water Group.08-06-20161600852115443
Danske RegionerEvalueringsrapport og regnskabsinstruks - sygehusinvesteringer.08-06-20161601028116018
Probody Medical ApSSvar på uddybende spørgsmål om apotekernes forhandling af medicinsk udstyr07-06-20161601096113591
Probody Medical ApSSvar på henvendelse om reglerne for markedsføring af medicinsk udstyr07-06-20161601096113677
Probody Medical ApSSvar på henvendelse om apotekernes forhandling af medicinsk udstyr08-06-20161601096115561
Probody Medical ApSSvar på henvendelse om apotekernes forhandling af medicinsk udstyr07-06-20161601096113639
Region NordjyllandSvar på henvendelse vedr. tidsplan for pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner.08-06-20161601211115143
Statens Institut for FolkesundhedStatus for 2014 og 2015 - Act-Belong-Commit.08-06-20161601444115974
Skive KommuneSkive Kommune afslutning af projektnr. 65209 - alkoholbehandling af dobbeltbelastede.07-06-20161601525113599
Aabenraa KommuneEndeligt tilsagn Aabenraa Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.08-06-20161601572115782
Hillerød KommuneSpørgsmål vedr. redegørelse Hillerød Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.08-06-20161601593115526
JustitsministerietBidrag til JM Borgerhenvendelse vedr. sindsyge i fængsler09-06-20161601757117200
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed af afgørelse om tilbagegivelse af autorisation08-06-20161602199114139
Folketingets OmbudsmandFremsendelse til Folketingets Ombudsmand af afgørelse om tilbagegivelse af autorisation08-06-20161602199114084
Linde og Altschuler AdvokataktieselskabAfgørelse om tilbagegivelse af autorisation08-06-20161602199114039
Advokatfirmaet Keld ParsbergBrev til advokat med anmodning om at bekræfte, at han fortsat repræsenterer MFK08-06-20161602238115055
De Samvirkende KøbmændSvar på henvendelse om vederlag til bestyrere af håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder09-06-20161602241116146
Nordfyns KommuneSvar til kommune vedr. forventet tidspunkt for udsendelse af information om puljemidler09-06-20161602528116582
 Svar på borgerens kommentarer til ministeriets brev af 7. juni 2016 vedr. klage over POB´s afgørelse.08-06-20161603160114984
 Svar på henvendelse vedr. plejehjem09-06-20161603990116932
 Svar på henvendelse - Regarding dispension og medicines in a EU country.08-06-20161604445115811
 Svar vedr. anerkendelse af alkoholisme som sygdom09-06-20161604995116199
 Svar på borgerhenvendelse om bevilling af hjælpemidler08-06-20161605087116016
 Svar på henvendelse vedr. ældre uden pårørende09-06-20161605118116940
 Svar på borgerbrev om tavshedspligt09-06-20161605440116164
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationForslag til mødetidspunkt09-06-20161605731116570
Region HovedstadenSvar på faserapportering Ny Retspsykiatri Sct. Hans09-06-20161605810117096
 Vedr. henvendelser til sundheds- og ældreministeren ang. efterlevelseshjælp09-06-20161605862117000
 Svar på henvendelse vedr. ventetid09-06-20161605934116809
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på operation09-06-20161605936116947
JustitsministerietAnmodning om vurdering af model for behandling af data til kvalitetsudvikling.08-06-20161605974115506
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på din henvendelse af 8. maj 2016 om børns brug af sovepiller m.v.09-06-20161605990116539
 Svar på henvendelse med kopi af læserbrev til den korte avis09-06-20161606214117189
 Svar på henvendelse om henvisning til speciallæge.08-06-20161606217115919
 Svar vedr. MaybeBaby09-06-20161606230116246
 Svar vedr. ventetid ved lægen09-06-20161606231116227
 Svar vedr. arbejdspladser og e-cigaretter09-06-20161606233116269
 Svar vedr. e-cigaretter og reklamer09-06-20161606234116224
SundhedsdatastyrelsenAnmodning til SDS om udtalelse ifbm. borgerbrev om sygesikringsregisteret21-04-20161606292114661
 Svar på henvendelse om import af medicin09-06-20161606299116361
Iron Mountain A/S Stamholmen 165Forespørgsel om opbevaring af sager for perioden 1983-87 og 1988-92.08-06-20161606308115461
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Finansministeriet
Dagsorden til følgegruppe kræftplan 4 d. 13. juni09-06-20161606319116334
 Orientering af borgeren om oversendelse til STPS - om autorisation af bioanalytikere.08-06-20161606340115739
SundhedsstyrelsenBorgerhenvendelse om bioanalytikers autorisation - oversendelse til SST.08-06-20161606340115771
 Svar på henvendelse om begravelseshjælp08-06-20161606352115843
 Besvarelse af aktindsigtsanmodning09-06-20161606368116521
 Vedr. babylancer09-06-20161606376116403
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetSvar vedr. Jura - Program PRO09-06-20161606405117073