Fra: 07-06-2016 til: 08-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ESPEN The Eurpean Society for Clinical Nutrition and MetabolismSvar på invitation til ministeren til at deltage i ernæringskongressen ESPEN 201608-06-20161600660116075
Dansk ErhvervSvar på invitation til ministeren til at deltage i Velfærdens Årsdag den 21. september 201608-06-20161600660116025
Bedre Psykiatri KalundborgSvar på invitation til ministeren til at deltage i kommunalt, regionalt topmøde omkring psykiatrien08-06-20161600660116052
Vordingborg KommuneSvar på invitation til ministeren: Årsmøde 2016 i Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)08-06-20161600660116058
Holstebro KommuneSvar på invitation til ministeren til at deltage i åbningen af en konference den 29. september08-06-20161600660116081
 Svar på invitation til ministeren til at holde oplæg hos Ældre Sagen i Gundsø08-06-20161600660116047
KLSvar på forespørgsel om afholdelse af åbningstale den 3. november 201608-06-20161600660116039
Danske SeniorerSvar på invitation til ministeren fra Danske Seniorer, Fyn08-06-20161600660116044
Social- og IndenrigsministerietOversendelse af henvendelse vedr. nødkald på elscooter07-06-20161600668114567
 Orientering af borgeren om videresendelse af hvendelse om elscooter.07-06-20161600668114620
 Svar på skoleelevers henvendelse om projektuge om træning07-06-20161600710113885
 Rykker for habilitetserklæring06-06-20161600820112703
 Aktindsigt i ansøgninger om tilskud fra udlodningsmidler (tidligere tips- og lottomidlerne)07-06-20161600832115960
Region SjællandVedr. regnskab for projekt om 112 hjælpere08-06-20161600846114991
Region MidtjyllandRykker for - Anmodning om udtalelse fra regionsrådene til Statsrevisorernes beretning nr. 15/201507-06-20161600894113992
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 15002-06-20161600930114882
MF Flemming Møller Mortensen
MF Jonas Dahl
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Carolina Magdalene Maier
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
Orientering til satspuljepartierne om udbredelse af erfaringerne fra "I sikre hænder"08-06-20161600950116083
DigitaliseringsstyrelsenUdkast til Digitaliseringsstyrelsen forståelsespapir PRO27-05-20161600959113113
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetKvittering for oplæg om PRO06-06-20161600959113123
Danske RegionerOpdateret udkast til DR Forståelsespapir om PRO30-05-20161600959113115
Region SyddanmarkEvalueringsrapport og regnskabsinstruks - sygehusinvesteringer.06-06-20161601028113400
Danske RegionerEvalueringsrapport og regnskabsinstruks - sygehusinvesteringer.06-06-20161601028113402
Probody Medical ApSSvar på henvendelse om apotekernes forhandling af medicinsk udstyr07-06-20161601096113470
Dansk Børne Astma CenterDBAC - budget 2015 - tilskud.06-06-20161601148112354
SukkersheriffenStatus - Hvis din krop var en Farrari.07-06-20161601253114587
Lægeforeningen
Statens Serum Institut
Danske Regioner
Danmarks Apotekerforening
Endeligt referat af møde den 31. maj 2016 om planlægning af antibiotikakampagne08-06-20161601435115924
HjerteforeningenGodkendelse af nyt budget - Sundhed for kortuddannede på arbejdspladser.06-06-20161601439113240
Region SyddanmarkGodkendelse af justeret budget - Det Digitale Sundhedscenter.07-06-20161601449114603
 Nyt svar på henvendelse om cancer og retfærdighed.07-06-20161601480114035
Egedal KommuneTilbagemelding redegørelse Egedal Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.07-06-20161601590114692
Fredericia KommuneEndeligt tilsagn Fredericia Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.06-06-20161601602112546
Frederikssund KommuneEndeligt tilsagn Frederikssund Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.06-06-20161601605112516
SundhedsdatastyrelsenVedr. rejse til Brasilien07-06-20161601618113493
SundhedsdatastyrelsenStatus for Brasilientur06-06-20161601618112213
Tønder KommuneTilbagemelding redegørelse Tønder Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.07-06-20161601929113926
Danske RegionerVedr. Pressemeddelelse - sygehusmad.07-06-20161602024114008
Danske RegionerVedr. Pressemeddelelse - sygehusmad.07-06-20161602024114630
Advokatfirmaet Keld ParsbergSUM ønsker skriftlig bekræftelse på, at advokaten fortsat repræsenterer MFK06-06-20161602238113118
LægemiddelstyrelsenAnmodning om LMS bidrag til anden borgerhenvendelse vedr. indhold af Twinrix-vaccine.06-06-20161602293113570
DeloitteRegnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, juni 201608-06-20161602405115791
 Svar på henvendelse vedr. erstatning for behandling v. psykiater.02-06-20161602641110112
 Afsendt svar vedr POBs afgørelse på forkert grundlag07-06-20161603160114043
SundhedsstyrelsenKvittering for modtagelse af klage over afgørelse om videregivelse af oplysninger til forskningsprojekt.06-05-20151603173111164
 Svar på henvendelse vedr. opsporing af sygdom07-06-20161603679114721
TrygfondenTrygFonden godkender - Brev - tilbagebetaling af overskydende midler fra Nordisk psykiatritopmøde, TrygFonden06-06-20161603697112285
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietBorgerhenvendelse - ældrebolig i Hørsholm08-06-20161603773115344
Danske Regioner
KL
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
3F - Fagligt Fælles Forbund
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Optikerforening
Dansk Kiropraktor Forening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Psykoterapeutforening
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Bandagister
Danske Bioanalytikere
Danske Fodterapeuter
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Embedslægeforeningen
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Jordemoderforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Pharmadanmark
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Psykolognævnet
Radiograf Rådet
Landsforeningen For Socialpædagoger
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Bedre Psykiatri
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Ældreråd
Det Centrale Handicapråd
Diabetesforeningen
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Høreforeningen
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Danske Seniorer
Forbrugerrådet Tænk
Forsikring & Pension
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Ankestyrelsen
Danske Universiteter
Datatilsynet
Den Nationale Videnskabsetiske Komité
Det Etiske Råd
Færøernes Landsstyre
Fødevarestyrelsen
Grønlands Selvstyre
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Patienterstatningen
Rådet for Socialt Udsatte
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Finansministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Vedr. høring over udkast til to bekendtgørelser om videregivelse af lægemiddeloplysninger.06-06-20161603824112606
Miljø- og FødevareministerietTil MFVM vedr. høring over udkast til to bekendtgørelser om videregivelse af lægemiddeloplysninger.06-06-20161603824112613
LægemiddelstyrelsenAnmodning om bidrag - Borgerhenvendelse vedr. psykofarmaka som løsning på resistens problematikken.07-06-20161603840114576
 Mail med Svar på klage over mangelfuld behandling og undersøgelse07-06-20161604254114063
 Afsendt Svar på klage over mangelfuld behandling og undersøgelse07-06-20161604254114066
OUH Odense universitetshospitalRykker for plan og budget - Videncenter for Rehabilitering og Palliation.06-06-20161604349113189
Rigshospitalet - BlegdamsvejTilsagn for 2016 - Training in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health.04-05-20161604357112384
SundhedsstyrelsenEDMaRC rapportering 201608-06-20161604357115068
Region HovedstadenAnmodning om status vedr. sociolanceprojektet.06-06-20161604590112899
Region MidtjyllandSvar til SUM: Kvartalsrapport pr. 31. december 2015 for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter07-06-20161604601114228
Odense KommuneSvar - Odense Kommune - hjemmesygepleje på privat plejecenter.06-06-20161604696112635
 Svar på borgerens anden henvendelse vedr. bortkommen journal.07-06-20161604804114093
J.K. Medico ElectronicsAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. fastsættelse af årsgebyr.06-06-20161604897113041
 Svar på henvendelse vedr. behandling i Flensborg07-06-20161604910114679
 Svar på borgerbrev om private klinikkers indberetning af omskæring af drenge.06-06-20161605038112400
Glostrup Hospital (Rigshospitalet)Svar på henvendelse vedr. genoptræningsplaner08-06-20161605276116010
 Svar på henvendelse vedr. livstestamenteordningen08-06-20161605305115504
 Ministeriet bekræfter at borgerens henvendelse er besvaret07-06-20161605406113483
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Mail til DR - STARS* - mødeplan og udkast til eksempelsamling07-06-20161605585114051
 Svar på henvendelse vedr. brug at KRAM-logo08-06-20161605783115434
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 57207-06-20161605795114028
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 57307-06-20161605795114026
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 57407-06-20161605795114030
 Kvittering for modtagelse af henvendelse om tildeling af apotekerbevilling.06-06-20161605838112205
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. henvendelse om procedure ved tildeling af apotekerbevilling.06-06-20161605838112217
 Kvittering for modtagelse af henvendelse - tildeling af apotekerbevilling.06-06-20161605838112201
 Svar på henvendelse vedr. transport07-06-20161605928113682
 Svar på henvendelse vedr. patientforløb på Rigshospitalet07-06-20161605930113910
 Svar på henvendelse vedr. rengøring på Herlev Hospital07-06-20161605933114817
 Svar på henvendelse vedr. patientforløb på Nordsjællands Hospital07-06-20161605937114014
 Svar på henvendelse vedr. ventetid i forbindelse med sygehusbehandling07-06-20161605940114813
DatatilsynetTil orientering: Anmodning om vurdering af model for behandling af data til kvalitetsudvikling08-06-20161605974115510
Danske RegionerBorgerhenvendelse vedr. tal i psykiatrien08-06-20161606055115051
 Svar på henvendelse vedr. spørgsmål til tal i psykiatrien08-06-20161606055115013
 Svar på henvendelse vedr. Holbæk Sygehus07-06-20161606070114537
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 120408-06-20161606073115668
Folketingets Lovsekretariat
MF Trine Bramsen
Svar på spm. S 120308-06-20161606080115374
Folketingets Lovsekretariat
MF Trine Bramsen
Svar på spm. S 120208-06-20161606080115377
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 120508-06-20161606089115654
 Besvarelse af henvendelse om indlæggelser07-06-20161606129114702
 Besvarelse af henvendelse vedrørende Næstved Sygehus.07-06-20161606139114668
 Svar på henvendelse vedr. indlæggelse på Herlev Sygehus.07-06-20161606145114539
 Svar på henvendelse vedr. indlæggelse på Herlev Sygehus.07-06-20161606145114672
 Svar på henvendelse vedr. indlæggelse på Herlev Sygehus.07-06-20161606146114637
 Svar på anmodning om aktindsigt03-06-20161606176111915
 Svar på henvendelse vedr. behandling af lymfødem.07-06-20161606185113851
 Svar på henvendelse vedr. behandling af lymfødem.06-06-20161606185112314
 Kvittering for modtagelse af klage over afgørelse om indførsel af lægemiddel.06-06-20161606189112345
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedrørende klage over afgørelse - indførsel af lægemiddel.06-06-20161606189112418
Østsjællands BeredskabVedr. fælleskommunale redningsberedskaber og ambulancekørsel.06-06-20161606197112477
 Møde om risikostyring i kvalitetsfondsprojekterne07-06-20161606209114597
 Vedr. anmodning om aktindsigt i controllerenhedens arbejde.06-06-20161606209112988
European Healthcare Fraud & Corruption NetworkRegarding your meeting proposal06-06-20161606224113305
Thisted KommuneAng. spørgsmål til puljen 'Udvikling af rammer for det gode måltid for ældre'.07-06-20161606247113700
A-Consult Group
Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Anmodning om udtalelse fra Lægemiddelstyrelsen vedr. ændring af bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 201107-06-20161606248113898
Vejle KommuneInvitation til møde i følgegruppen om stofindtagelsesrum07-06-20161606255114413
Rigspolitiet
Social- og Indenrigsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Københavns Kommune
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Mændenes Hjem
Kirkens Korshær, Aarhus
Kirkens Korshær, Odense
Brugernes Akademi
Invitation til møde i følgegruppen om stofindtagelsesrum07-06-20161606255114297
 Besvarelse af din henvendelse vedr. omskæring08-06-20161606268115191
Køge KommuneTil KM: Spørgsmål vedrørende særligt sundhedskort07-06-20161606271114367
 Svar på anmodning om aktindsigt08-06-20161606307115168
SundhedsstyrelsenOversendelse til SST af borgerhenvendelse - penisforlængende kosmetiske operationer08-06-20161606324115519
 Vedr. henvendelse om penisforlængende kosmetiske operationer08-06-20161606324115524
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietOrientering om WHO konference om sundhed og klima d. 7.-8. juli08-06-20161606338115638
SundhedsstyrelsenOrientering om WHO konference om sundhed og klima d. 7.-8. juli08-06-20161606338115628
Copenhagen Business SchoolSvar vedr. forskning i organdonation08-06-20161606354115891