Fra: 06-06-2016 til: 06-06-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsdatastyrelsenSvar til SDS på input til RSI projektgrundlag om PRO18-05-2016SJ-STD-DEPSZB113104
Aarhus KommuneSvar på invitation til Folkemøde 2016-debat. Det lykkelige plejehjem i den kærlige kommune06-06-20161600662113135
BerlingskeSvar på invitation til at deltage i BT-sangdyst på Folkemødet06-06-20161600662113071
djbfa Komponister og SangskrivereSvar på invitation til ministeren til at deltage i debat om musikken som en mulig medicin i sundhedsvæsenet06-06-20161600662112972
Dansk Selskab for PatientsikkerhedSvar på invitation til ministeren til at deltage i pårørendedebat på Folkemødet06-06-20161600662112966
Danmarks Almene BoligerSvar på invitation til at deltage i debat på Folkemødet om psykisk syge i almene boligområder06-06-20161600662112953
AmCham DenmarkSvar på invitation til American Barbecue på Folkemødet06-06-20161600662112942
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på invitation til ministeren til at deltage i event på Folkemødet06-06-20161600662113093
Rud Pedersen Public Affairs CompanySvar på invitation til Ministeren med følge 16/6 aften03-06-20161600662113218
Danmarks NaturfredningsforeningSvar på invitation til at deltage i Naturpolitisk Morgenløb under Folkemøde 201606-06-20161600662113124
Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15Svar på invitation til ministeren til at deltage i arrangement på Folkemødet06-06-20161600662113110
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Erhverv
Selveje Danmark
Vedr. invitation til ministeren til at deltage i arrangementet "10 års sundhed- og ældrepolitisk samtale tilsat et krydderi af anekdoter"06-06-20161600662112918
Danmarks Almene BoligerSvar op invitation til ministeren til at deltage i Folkemødedebat om ældre06-06-20161600662112962
Københavns KommuneSvar på forespørgsel vedr. deltagelse i cykelevent ifbm. Folkemødet06-06-20161600662112873
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. resurseforløb.03-06-20161600668111326
 Svar på rykker for svar vedr. Kontaktpersonordningen03-06-20161600710111587
Danske Regioner
KL
DUT - høring vedr. Principper og retningslinjer for indsats ved biologisk hændelse06-06-20161600793112590
Region SjællandOpfølgende spm vedr. rapportering om effektiviseringsgevinster i USK-projektet01-06-20161600850112165
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til svar på Nato spørgsekema om mangel på personale03-06-20161600852111023
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Sundhedsdatastyrelsen
Udpegningsbrev - Nedsættelse af arbejdsgruppe til forarbejde for etablering af en klinisk kvalitetsdatabase på psykologområde03-06-20161600880112047
Komiteen for SundhedsoplysningTilsagn til Komiteen for Sundhedsoplysning - Rådighedspuljen 2016.03-06-20161600903111225
Danske RegionerSvar til DR Forståelsespapir om PRO30-05-20161600959113117
Danske RegionerRevideret udkast til Aftaletekst og Forståelsespapir om PRO26-05-20161600959113107
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetSvar på oplæg om PRO11-05-20161600959113101
SundhedsdatastyrelsenPRO økonomi til SDS02-06-20161600959112197
SundhedsdatastyrelsenSvar til SDS på udkast om infrastruktur13-05-20161600959113102
Danske RegionerSvar til DR: Forståelsespapir om PRO30-05-20161600959113121
Statens Institut for FolkesundhedVedr. projekter for 2016 vedr. psykisk trivsel og folkesundhedsundersøgelser06-06-20161601267113048
Holstebro KommuneQuick-tilbagemeling redegørelse Holstebro Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.03-06-20161601700111107
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Pulje til (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsudnyttelse (akutpakke mod overbelægning)06-06-20161602414113247
Nyborg & Rørdam AdvokatfirmaAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelser vedrørende klage over positiv/negativlisten.03-06-20161602677111310
 Svar på henvendelse om aktindsigt i flere afdelingers journaler06-06-20161602678112573
Sundhed.dkSide om aktindsigt på sundhed.dk ikke ajourført06-06-20161602700112993
 Svar Borgerhenvendelse vedr. veteran med psykiske eftervirkninger06-06-20161603004112349
 Svar til borgeren på tilbagemelding om, at afgørelse vedr. autorisation som tandlæge er truffet.03-06-20161603167111553
Region MidtjyllandTilbagemelding ansøgning Region Midtjylland - Udbredelse af akuthjælpeordninger.03-06-20161603432111605
Region SjællandTilbagemelding ansøgninger Region Sjælland - Udbredelse af akuthjælpeordninger.03-06-20161603432111612
Region HovedstadenTilbagemelding ansøgning Region Hovedstaden - Udbredelse af akuthjælpeordninger.03-06-20161603432111600
Region NordjyllandTilbagemelding ansøgning Region Nordjylland - Udbredelse af akuthjælpeordninger.03-06-20161603432111593
Region SyddanmarkTilbagemelding ansøgninger Region Syddanmark - Udbredelse af akuthjælpeordninger.03-06-20161603432111621
Nordisk MinisterrådGodkendelse af Nordisk Ministerråd Brev - tilbagebetaling af overskydende midler fra Nordisk psykiatritopmøde, TrygFonden06-06-20161603697112278
Styrelsen for PatientsikkerhedOpklarende spørgsmål til styrelsens udtalelse vedr. delvist afslag på aktindsigt.02-06-20161603736110689
Social- og IndenrigsministerietSvar på henvendelse om følgegruppemøde om stofmisbrugsundersøgelse06-06-20161603946112923
Region NordjyllandTilbagemelding ansøgning Region Nordjylland - Styrket akutindsats.03-06-20161604070111499
Region SjællandTilbagemelding ansøgning Region Sjælland - Styrket akutindsats.03-06-20161604070111501
Region HovedstadenTilbagemelding ansøgning Region Hovedstaden - Styrket akutindsats.03-06-20161604070111497
Region SyddanmarkTilbagemelding ansøgninger Region Syddanmark - Styrket akutindsats.03-06-20161604070111527
Region MidtjyllandTilbagemelding ansøgninger Region Midtjylland - Styrket akutindsats.03-06-20161604070111506
Uddannelses- og ForskningsministerietHigh-level conference on working together for better health and well-being, Paris, France, 7-8 December 2016.03-06-20161604114111154
Social- og IndenrigsministerietHigh-level conference on working together for better health and well-being, Paris, France, 7-8 December 2016.03-06-20161604114111261
 Svar på borgerhenvendelse om fravalg af livsforlængende behandling06-06-20161604125112431
Faglige Seniorer
Faglige Seniorer
Faglige Seniorer - Tilsagn - Puljen til landsdækkende ældreorganisationer.03-06-20161604133111505
 Svar vedr. klage over læge06-06-20161604350112658
Odense KommuneSvar om hjemmesygepleje på privat plejecenter06-06-20161604696113320
 Svar på henvendelse vedr fejlagtig optegnelse i journal06-06-20161604806112895
 Svar til borgeren om kones behandlingsforløb samt brev fra sygehuset06-06-20161604809112637
Region MidtjyllandMøde i august vedr. særlig kvartalsrapport for DNU og DNV06-06-20161605059113212
 Opfølgende svar vedr. salg af tobak06-06-20161605113112621
 Mail med svar til borgeren om manglende behandling i DK06-06-20161605406112712
NyreforeningenSvar på Invitation ”Løb med Løhde” –til dette års folkemøde.03-06-20161605859111324
Danmarks ApotekerforeningKvittering for modtagelse af henvendelse om forordningsforslaget om veterinærlægemidler06-06-20161606091113011
 Svar på borgerhenvendelse om L 14206-06-20161606118113078
 Spørgsmål til Dagens Medicin vedr. kræftdebat på Folkemødet06-06-20161606138112666
Roskilde SygehusSvar på spørgsmål om udredningsgaranti for en speciel gruppe03-06-20161606154111096
Erhvervs- og VækstministerietSvar fra SUM på høring fra EVM vedr. Kommissionens beslutning af 28/11-2005 om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse03-06-20161606156111186
Beskæftigelsesministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Finansministeriet
Justitsministeriet
Forsvarsministeriet
Kirkeministeriet
Kulturministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Skatteministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Transport og Bygningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Høring: ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge.02-06-20161606175111882
Advokatrådet
Ankestyrelsen
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Sygeplejeråd
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Tandlægeforeningen
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Det Centrale Handicapråd
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Forbrugerrådet Tænk
Foreningen af Kliniske Diætister
Ældre Sagen
Foreningen af Speciallæger - FAS
Yngre Læger
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.02-06-20161606175111876
Forum for Mænds SundhedIndkaldelse af status - "Er du klar over det, mand".03-06-20161606178112028
Skanderborg KommuneSvar: Forespørgsel vedrørende tilskud til remedier til ernæringspræparater06-06-20161606196112464
SundhedsstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. behandling af en klage over afgørelse om aktindsigt06-06-20161606199113160
Miljø- og FødevareministerietOrientering om WHO møde d. 7-16. juni om tilsætningsstoffer i fødevarer06-06-20161606205112609
 Svar på henvendelse om borrelia06-06-20161606211113091