Fra: 28-06-2016 til: 28-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Silkeborg KommuneVedr. projekt Måltidsvenner. Har modtaget to beløb men er i tvivl om, hvilke projekt de vedrører02-03-2016SJ-STD-DEPPKS39390
Haderslev KommuneAnmoder om overførsel af uforbrugte midler til 2015 til 2016 i puljen til løft af ældreområdet03-03-2016SJ-STD-DEPPKS40980
Arresø PlejecenterUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger16-03-2016SJ-STD-DEPPKS51146
Frederiksberg KommuneAnsøgning om overførelse af uforbrugte midler vedr. ældremilliarden fra 2015 til 201616-03-2016SJ-STD-DEPPKS51378
Assens KommuneSøger oplysninger til brug for regnskabsaflæggelse m.m. vedr. "Klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere"16-03-2016SJ-STD-DEPPKS51380
Holstebro KommuneProjekt løft af ældreområdet 2015 - mangler skema til regnskab for 201515-03-2016SJ-STD-DEPPKS50006
Herlev KommuneKlippekort 2015 - 2016. Mangler regnskabsskema for 201515-03-2016SJ-STD-DEPPKS50144
Kolding KommuneSpørgsmål til sagsnummer31-03-2016SJ-STD-DEPPKS58428
Vesthimmerlands KommuneSpørger til regnskabsskema for projekt Løft af ældreområdet 201531-03-2016SJ-STD-DEPPKS59357
Silkeborg KommuneSpørger til regnskabskemaer for puljemidler på ældreområdet 201531-03-2016SJ-STD-DEPPKS59358
Faaborg-Midtfyn KommuneAnsøgning om overførsel af restbeløb til 2016 - klippekortmodellen31-03-2016SJ-STD-DEPPKS59433
Middelfart KommuneVedr. aflæggelse af regnskab/regneark på pulje til løft af ældreområdet 201518-04-2016SJ-STD-DEPPKS72605
SocialstyrelsenRykker vedr. faktura anvisning 2015077215-04-2016SJ-STD-DEPPKS71174
Ringsted KommuneForespørger til afrapporteringsskema vedr. ældrepuljen/løft af ældreområdet15-04-2016SJ-STD-DEPPKS71543
Svendborg KommuneUdbetalingsblanket for projekt: Uddannelse af demensnøglepersoner14-04-2016SJ-STD-DEPPKS70545
Københavns KommuneEvaluering og regnskabsaflæggelse af tilskudsmidler fra Ældrepakken 2014 og 201521-04-2016SJ-STD-DEPPKS77138
Odsherred KommuneSpørgsmål til brug for regnskab for løft af ældrepuljen 201525-04-2016SJ-STD-DEPPKS77231
Frederikshavn KommuneSpørgsmål til revisionspåtegnet puljeregnskab vedr. midler i 2016 til puljen om Klippekortmodellen10-03-2016SJ-STD-DEPPKS46441
Lyngby-Taarbæk KommuneAnsøgning om overførsel af midler fra Ældremilliarden fra 2015 til 201622-03-2016SJ-STD-DEPPKS55061
Ærø KommuneAnmoder om et regnskabsark til brug for ældrepuljen 201530-03-2016SJ-STD-DEPPKS57156
Aabenraa KommuneAfrapportering på projekt "Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ”Klippekortmodellen"07-03-2016SJ-STD-DEPPKS43222
Egedal KommuneØnsker kopi af projektansøgning og budget for ansøgningen "Aktive Ældre"18-03-2016SJ-STD-DEPPKS53020
Syddjurs KommuneProjekt Sanserum til demensboliger - ønsker udbetalingsblanket m.v.05-04-2016SJ-STD-DEPPKS62392
Odder KommuneSpørgsmål vedr. regnskab for løft af ældreområdet 201513-04-2016SJ-STD-DEPPKS69316
Svendborg KommuneEfterlyser regnskabsskema vedr. løft af ældreområdet i Svendborg Kommune 201513-04-2016SJ-STD-DEPPKS69329
Hørsholm KommuneForespørger til regnskabsskemaer for ’Pulje til Løft af ældreområdet’ og ’Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere’19-04-2016SJ-STD-DEPPKS74831
Rebild KommuneEfterspørger skabelon til regnskab og afrapportering for klippekortspuljen for 201520-04-2016SJ-STD-DEPPKS74887
Nordfyns KommuneEfterlyser et skriftligt tilsagn til brug for revisionen vedr. overførsler af ikke forbrugte midler fra ældrepakken 2014 til 201520-04-2016SJ-STD-DEPPKS75377
Syddjurs KommuneUdbetalingsblanket - Uddannelse af demensnøglepersoner19-04-2016SJ-STD-DEPPKS74783
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73628-06-2016SJ-STD-DEPSJE131891
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73728-06-2016SJ-STD-DEPSJE131892
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73828-06-2016SJ-STD-DEPSJE131893
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73928-06-2016SJ-STD-DEPSJE131894
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73528-06-2016SJ-STD-DEPSJE131890
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73228-06-2016SJ-STD-DEPSJE131882
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73428-06-2016SJ-STD-DEPSJE131889
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73328-06-2016SJ-STD-DEPSJE131888
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73128-06-2016SJ-STD-DEPSJE131881
 Anmoder om en udtalelse i forbindelse med kritik fra 3F og BUPL over manglende stresspolitik i Venstre12-05-2016SJ-STD-DEPTBW93412
Videnskab.dkSpørgsmål til ministeren om EU-forordningen fra 2014 om klinisk data02-06-2016SJ-STD-DEPTBW110461
Vejle KommuneAnmodning om udbetaling af tilskud (pulje til demensboliger)08-04-2016SJ-STD-SUMAMA65494
UdenrigsministerietDansk-britisk overenskomst 1959.27-06-2016SJ-STD-SUMIHO130464
Iran-Europe Healthcare SummitInvitation til at tale ved Iransk-europæisk sundhedstopmøde 17. - 18. oktober i Berlin27-06-20161600660131004
Copenhagen CapacityForespørger til svar vedr. invitation til at holde åbningstale vedr. Nordic Life Science Days 201628-06-20161600660131211
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietOversender borgerhenvendelse - vedr. utilfredshed med pension28-06-20161600668131222
StatsministerietTil videre foranstaltning i Sundheds- og Ældreministeriet - Henvendelse om investeringer og udbygning af det danske sundhedsvæsen.23-06-20161600668129129
Danske RegionerDUT høring vedr. Principper og retningslinjer for indsats ved biologisk hændelse27-06-20161600793130890
SundhedsstyrelsenSvar vedr. vejledning om MRSA28-06-20161600823131253
KMDStatus på opsætning af WZP imod office 365 exchange28-06-20161601287131777
Bornholms RegionskommuneRevideret status og tidsplan fra 2015 - ’Vi hopper fra smøgerne - et rygestop-motions-hold’22-06-20161601440131381
Brøndby KommuneRedegørelse Brøndby Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.27-06-20161601587130461
Faaborg-Midtfyn KommuneRedegørelse Faaborg-Midtfyn Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.27-06-20161601595130317
Herlev KommuneRedegørelse Herlev kommune 2016 - En værdig ældrepleje.27-06-20161601686130356
Herlev KommuneNy redegørelse Herlev Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.27-06-20161601686130702
Nyborg KommuneRedegørelse Nyborg Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.27-06-20161601898130044
Solrød KommuneNy redegørelse Solrød Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.27-06-20161601918130698
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 021-2016 - Befordringsgodtgørelse i overenskomsten for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør22-06-20161602255127397
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 022-2016 - Indbetaling af bidrag til AKUT22-06-20161602255127871
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 023-201627-06-20161602255130452
SivantosKommentarer fra Sivantos til evaluering - høreapparatområdet.24-06-20161602320130103
Dansk HørecenterDansk HøreCenters kommentarer til evaluering - høreapparatområdet.24-06-20161602320130098
HØPAHØPA's kommentarer til evaluering - høreapparatområdet.26-06-20161602320130112
MSLGROUPArbejdsgruppes kommentarer til evalueringsudkast - høreapparatområdet.24-06-20161602320129585
PatientforeningenPatientforeningens kommentarer til evaluering - høreapparatområdet.24-06-20161602320130106
Leverandørforeningen for HøreapparaterLeverandørforeningen for Høreapparaters kommentar til evaluering - høreapparatområdet.24-06-20161602320130095
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/EURO Informal meeting in connection with the RC 66th session of the WHO for Europe 11 September, 2016, Copenhagen, Denmark24-06-20161602453130372
Herning IdrætsrådStatus for afslutningsrapport og regnskab - sundhedsfremmepuljen 2014.27-06-20161602475130773
MiljøstyrelsenAnmodning om bidrag vedr. spm. om etableringsfaciliteter videresendes til Arbejdstilsynet.27-06-20161603047130432
Herning KommuneErfaringsopsamling og regnskabsaflæggelse - løft af ældreområdet26-04-2016160317779410
Uddannelses- og ForskningsministerietOversigt over IMI-advarsler.27-06-20161603251130425
Glostrup KommuneFremsender revideret regnskab og afrapportering vedr. ældremilliarden for 201528-04-2016160329082232
Glostrup KommuneVedr. regnskab "Styrket rekruttering og samarbejde med frivillige på plejehjem"29-04-2016160329083050
Sorø KommuneAfrapportering og regnskab vedrørende projekt Løft af ældreområdet 201525-04-2016160333777222
Kerteminde KommuneFremsender revideret regnskab og afrapportering vedr. Løft af ældreområdet 201529-04-2016160334682791
Faaborg-Midtfyn KommuneLøft af ældreområdet - afrapporteringsskema m.v.26-04-2016160334778903
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringOrienteringsskrivelse om vedtagelse af Lov om ændring af lov om udbetaling Danmark14-06-20161603360120631
 Vedr. "Evaluering ..."08-06-20161603459115038
 Vedr. "Konflikt...."07-06-20161603459113781
 Vedr. "Region Sjælland, evaluering ...."05-06-20161603459112804
 Vedr. "Åbent brev til Region Sjælland"14-06-20161603459119886
Helsingør KommuneAfrapportering vedr. puljen til løft af ældreområdet for 201528-04-2016160356281041
Skive KommuneForsinket regnskab vedr. Ældrepuljen 201502-05-2016160356383955
Frederikssund KommuneUdbetalingsblanket til udbetaling af tilskud - vedr. demensboliger.12-02-2016160360326080
Vesthimmerlands KommuneUdbetalingsanmodning - vedr. demensboliger.22-02-2016160360432416
Vesthimmerlands KommuneUdbetalingsanmodning - vedr. demensboliger.22-02-2016160360432418
Læsø KommuneRegnskab mm. for puljen til løft af ældreområdet 201528-04-2016160396681922
Holbæk KommuneAfrapporteringsskema og regnskab for ældrepuljen02-05-2016160397283885
Viborg KommuneRegnskab vedr. løft til ældreområdet 201528-04-2016160397580423
Jammerbugt KommuneEfterlyser excel-skabelon til regnskabsaflæggelse for Ældrepulje 201510-03-2016160405046433
Kalundborg KommuneErfaringsopsamling - løft af ældreområdet21-04-2016160405276386
Kalundborg KommuneErfaringsopsamling - løft af ældreområdet21-04-2016160405276388
Kalundborg KommuneØnsker at få tilsendt regnskabsskemaer - vedr. ældremilliarden.01-03-2016160405238586
Rebild KommuneÆldrepuljen - regnskab for 201503-03-2016160405440548
Rebild KommuneFremsender regnskab og afrapportering af Ældrepuljen 201529-04-2016160405482774
Morsø KommuneSpørgsmål om indsendelse af afrapportering og regnskab for ældrepuljen 201507-03-2016160405543228
Fredensborg KommuneUdbetalingsblanket - vedr. demensboliger.22-02-2016160405631960
Vejle KommuneUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger04-03-2016160405641429
KløverhavenUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger04-03-2016160405641431
Lyngby-Taarbæk KommuneUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger04-03-2016160405641438
Syddjurs KommuneFremsender budgetskema og udbetalingsanmodning - vedr. demensboliger.16-02-2016160405628801
OK-FondenUdbetalingsanmodning - demens projekt08-03-2016160405643830
SolgavenUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger07-03-2016160405642681
Hjemmeplejen AmagerUdbetalingsblanket til udbetaling af projektmidler - vedr. puljen til særlige tilbud.25-02-2016160405935172
Hørsholm KommuneFremsender udbetalingsblanket vedr. projektet Etablering af indsatser målrettet ældre borgere, der normalt ikke benytter sig af forebyggende hjemmebesøg02-03-2016160405939328
Struer KommuneLøft af ældreområdet 2015 i Struer Kommune. Ønsker afrapporteringsskema tilsendt.15-03-2016160416350221
Struer KommuneRegnskabsaflæggelse og afrapportering - ældremilliarden 201528-04-2016160416382243
Odense KommuneRegnskab for Ældrepuljen forsinket02-05-2016160416484194
Tårnby KommuneFremsender afrapporteringsskema vedr. ældrepuljen29-04-2016160421983059
 Rykker for udbetaling af puljepenge – Projekt IT til Ældre13-04-2016160467068943
Københavns KommuneHenvendelse forud for møde vedrørende psykiatrien20-05-2016160499697903
Pearson VUEPearson VUE: Computer-Based Testing08-03-2016160507044885
Sønderborg KommuneAfrapportering/erfaringsopsamling - Løft af ældreområdet29-04-2016160509382563
Brøndby KommuneRegnskab 2015 - Løft af Ældreområdet25-04-2016160509577464
Hjørring KommuneRegnskab 2015 for projekt nr. 4455-0144 Ældrepuljen28-04-2016160509781927
Hjørring KommuneAnmoder om udsættelse af aflevering af regnskab vedr. puljen udvikling af bedre ældrepleje25-04-2016160509777240
Hjørring KommuneFremsender regnskab for projekt: Udvikling af bedre ældrepleje28-04-2016160509782223
Region HovedstadenSvar på spørgsmål til kvartalsrapport for 4. kvartal - sygehusinvesteringer - Rigshospitalet.24-06-20161605222129874
Gentofte KommuneRegnskabsaflæggelse af "Løft af ældreområdet" for regnskabsår 201529-04-2016160523582974
Hørsholm KommuneAfrapporteringsskema - Løft af Ældreområdet 201529-04-2016160523682771
Thisted KommuneAfrapportering. Ældremilliarden 201529-04-2016160523782586
Esbjerg KommuneFremsender regnskab, revisorerklæringer og afrapporteringsskema vedr. løft af ældreområdet 201529-04-2016160523782751
Syddjurs KommuneFremsender regnskab med revisionspåtegning og afrapportering vedr. ældrepulje for 201529-04-2016160523882565
Vejle KommuneRegnskab 2015 - Ældremilliarden Vejle Kommune28-04-2016160523980948
Ærø KommuneRegnskab Ældrepulje 201528-04-2016160524080911
Vordingborg KommuneVedrørende afrapportering 2015 - løft af ældreområdet21-04-2016160524377132
Furesø KommuneÆldremilliarden. Fremsender regnskab30-04-2016160530383409
Albertslund KommuneAfrapportering for puljen Løft af ældreområdet03-05-2016160550284569
Herlev KommuneAnmoder om udsættelse af afrapporteringen vedr. puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ”Klippekortmodellen"03-05-2016160550384563
Herlev KommuneLøft for ældreområdet 2014 - 2015. Ønsker regnskabsskema tilsendt.15-03-2016160550350003
Svendborg KommuneForespørger til svar vedr. udsættelse af regnskab for Ældrepulje 201519-04-2016160550774827
Middelfart KommuneAnmoder om udsættelse for aflevering af regnskab for ældrepuljen 201521-04-2016160550877115
Horsens KommuneAfrapportering og ansøgning om overførsel af midler - vedr. ældremilliarden.26-02-2016160550935883
Kræftens BekæmpelseBrev fra Kræftens Bekæmpelse vedr. erstatning for forsinkede mammografiscreeninger26-05-20161605520103889
TandlægeforeningenTandlægeforeningens høringssvar - Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser mv. i tilsynssager på sundhedsområdet24-06-20161605563129833
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - bekg. om offentliggørelse af tilsynsforanstaltninger.27-06-20161605563130729
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SFremsendelse af 3. korrektur - befordringsbekendtgørelsen.27-06-20161605582129864
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SFremsendelse af 4. korrektur - befordringsbekendtgørelsen.27-06-20161605582130246
 Tak for svar på henvendelse vedr. førtidspension til demente.27-06-20161605696130310
Social- og IndenrigsministerietPl-udvikling for regionalt anlæg28-06-20161605698131435
Social- og IndenrigsministerietPl-udvikling for regionalt anlæg28-06-20161605698131438
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 72327-06-20161605924130260
 Borgerhenvendelse - "Historien om Margrete".22-05-2016160605699001
Aarhus KommuneSvar vedr. "Historien om Margrete".23-05-2016160605699007
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietVedr. Invitation fra WHO til konference vedr. sundhed og klima d. 7. - 8. juli27-06-20161606338130445
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietVedr. Invitation fra WHO til konference vedr. sundhed og klima d. 7. - 8. juli27-06-20161606338130682
 Ny henvendelse21-06-20161606559125342
Paustian A/SSvar vedr. bestilling af mødebord- og stole til mødelokale28-06-20161606624132016
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 127524-06-20161606772129571
 Program (tilsendt) for ministerens besøg på Solgården i Fjerritslev.27-06-20161606791130822
Trigeminus Foreningen
Trigeminus Foreningen
Udlodningsmidler - Driftspuljen 201621-06-20161606859130619
 Borgerhenvendelse om indførelse af bøder til kommuner28-04-2016160690180422
 Søger aktindsigt i sag om naturprodukt23-06-20161606904128442
 Forslag til ministeren vedr. handlingsplan for demens14-05-2016160690594686
 Fremsender yderligere information om CST - Kognitiv Stimulationsterapi18-05-2016160690595881
 Borgerhenvendelse - psykisk syg og lovgivningen09-06-20161606906117453
SocialpædagogerneEfteruddannelsesbehov på demensområdet09-05-2016160690788427
AnkestyrelsenForespørgsel vedrørende bortskaffelse af kanyler og udgift til kanyleboks08-06-20161606910117344
 Aktindsigt i udgifter til receptioner og konsulenter27-06-20161606912131108