Fra: 24-06-2016 til: 26-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
aPureBase ApSAnmodning om møde vedr etablerieng af et lægeregister i Danmark22-06-20161600660128924
Odense Kommunes ÆldrerådForespørger til svar på henvendelse om ministerdeltagelse ved stormøde den 13. oktober 201624-06-20161600660129358
 Anmodning om opfølgning på samtale om påbud på en række fødeafdelinger rundt omkring i landet23-06-20161600660128609
KLInvitation til konference om beskæftigelsespolitik, jobCAMP 16, som afholdes den 10.-11. november i Aalborg24-06-20161600660129115
Kost og CancerInvitation til konference om kost og cancer den 23. august 2016 på Christiansborg24-06-20161600660129108
Hjørring KommuneInvitation til Naturmødet 2017 - Folkemøde om naturen, 18. - 20. maj 201724-06-20161600660128908
 Reminder: Næste møde i Dialogforum for Region Hovedstaden23-06-20161600660129056
Crans Montana ForumHomeland & Global Security Forum – October 19 til 22. oktober i Bruxelles24-06-20161600660129075
Dansk DanseteaterInvitation til Copenhagen Summer Dance 201624-06-20161600664129359
Skanderborg Festival KlubInvitation til Smukfest 201623-06-20161600664128606
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til Open Air Screening.16-06-20161600664123279
 Borgerhenvendelse - socialloven er skæv hvad angår allergier og intolerence.21-06-20161600668125341
SundhedsdatastyrelsenUdkast til tidsplanfor PRO23-06-20161600959129682
SundhedsdatastyrelsenOpdateret udkast til tidsplan for PRO24-06-20161600959129679
DR Danmarks RadioTidsplan - vedr. aktindsigtsanmodning.23-06-20161601193128168
DR Danmarks RadioTidsplan - vedr. aktindsigtsanmodning.23-06-20161601193128292
Billund KommuneRedegørelse Billund Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.23-06-20161601582128732
Faxe KommuneRedegørelse Faxe Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.23-06-20161601600127957
Gribskov KommuneRedegørelse Gribskov Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.23-06-20161601676128338
Guldborgsund KommuneLink til værdighedspolitik Guldborgsund Kommune 201624-06-20161601678129029
Helsingør KommuneRedegørelse Helsingør Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.23-06-20161601684128539
Holbæk KommuneNy redegørelse Holbæk Kommune - En værdig ældrepleje.23-06-20161601693128141
Ishøj KommuneRedegørelse Ishøj Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.23-06-20161601710128201
JustitsministerietMøde om opfølgning på Folketingets vedtagelse af lov om fremtidsfuldmagter24-06-20161601753129391
Langeland KommuneNy redegørelse og handleplan Langeland Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.23-06-20161601887128705
Mariagerfjord KommuneEndelig redegørelse Mariagerfjord Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.22-06-20161601893127991
Morsø KommuneRedegørelse Morsø Kommune - En værdig ældrepleje.23-06-20161601895128149
HørNUHørNus kommentarer til evalueringsudkast - høreapparatområdet.23-06-20161602320128623
Danske RegionerDanske Regioners kommentarer til evalueringsudkast - høreapparatområdet.23-06-20161602320128625
 Anmodning om autograf fra Sundheds- og Ældreministeren.10-06-20161602607117885
Styrelsen for Videregående UddannelserMøde i tværministerielt dialogforum for forskningsbaseret myndighedsbetjening24-06-20161602701129521
Aarhus KommuneStøtte til drift af stofindtagelsesrum23-06-20161603509129518
Danske BioanalytikereOpfølgende henvendelse vedr. blodprøvetagning af spiritusbilister.17-06-20161604111128505
Region HovedstadenVedr. sundheds- og ældreministerens besøg på Rigshospitalets Fertilitetsklinik23-06-20161604392127937
SundhedsstyrelsenSvar på skema vedr. udbetaling af tilskud17-06-20161604464129673
Udbetaling DanmarkLovvalg - borgeres manglende medvirken23-06-20161604796128420
Region HovedstadenSlutrapport Flere sengepladser i psykiatrien + ansøgning om forlængelse af ekstra projekt følge hjem-ordning29-04-20161605169129426
Region HovedstadenReg.H til SUM Slutrapport Flere sengepladser i psykiatrien + ansøgning om forlængelse af ekstra projekt følge hjem-ordning10-06-20161605169129436
 Borgerhenvendelse - vedr. Vantasstav 50 mg23-06-20161605187128097
 Tilføjelse til tidligere mail af d.d. vedr. Vantasstav 50 mg23-06-20161605187128444
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. FMT behandling.14-06-20161605246127779
Helse- og OmsorgsdepartementetAnmodning om kommentarer til anmodning om aktindsigt i rapport vedr. privates indførsel af lægemidler.22-06-20161605354128029
Høje-Taastrup KommuneRedegørelse Høje-Taastrup Kommune 2016 - Alkoholbehandling af dobbeltbelastede.23-06-20161605453128718
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SFremsendelse af 1. korrektur - bekg. om befordring.23-06-20161605582128795
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerhed fremsender dokumenter i sag om klage over aktindsigtsafgørelse24-06-20161606084129612
Danske PatienterDanske Patienters høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128652
Forbrugerrådet TænkForbrugerrådet Tænks høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128641
Ældre SagenÆldre Sagens høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128634
Praktiserende Lægers Organisation - PLOPLOs høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128632
Dansk ErhvervDansk Erhvervs høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128629
Det Etiske RådDet Etiske Råds høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128658
JordemoderforeningenJordemoderforeningens høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128627
KLKLs høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128638
Aarhus KommuneÅrhus Kommunes høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128644
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKonkurrence- og Forbrugerstyrelsens høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128668
FOA - Fag og ArbejdeFOAs høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128648
Danske PatienterDanske Patienters høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128654
DatatilsynetDatatilsynets høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128655
Danske FysioterapeuterDanske Fysioterapeuters høringssvar til bekendtgørelse om valg og skift af læge23-06-20161606175128664
 Opfølgning på telefonsamtale vedr. anmodning om aktindsigt.23-06-20161606368128784
 Ny henvendelse fra borgeren som opfølgning på besvarelsen af 22.06.2016 vedr. erstatning.22-06-20161606371128757
 Svar vedr. ministeriets svar på henvendelse om akutberedskabet.22-06-20161606504128763
ForsvarsministerietRykker for svar på høring. Beslutningsoplæg - maritimt SAR CoE. Frist onsdag den 22. juni 201623-06-20161606610129044
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71723-06-20161606683128021
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71623-06-20161606683128019
Folketinget ChristiansborgOmtryk af URU alm. del - spørgsmål 312 - ny svarfrist23-06-20161606689129471
Region HovedstadenFaserapportering Nyt Hospital Hvidovre16-06-20161606748128329
Region MidtjyllandKvartalsrapport Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 31 marts 2016 - DNU.23-06-20161606750128385
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71923-06-20161606761128148
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 72223-06-20161606772128723
 Borgerhenvendelse - afslag på mammografiscreening13-06-20161606779125508