Fra: 23-06-2016 til: 23-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 72023-06-2016SJ-STD-DEPSJE128720
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 72123-06-2016SJ-STD-DEPSJE128721
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71823-06-2016SJ-STD-DEPSJE128147
Det Sociale NetværkInvitation til at holde oplæg ungdomskonferencen: Sygt Nok – hvordan hjælper vi bedst sårbare unge, der afholdes på Christiansborg den 11. oktober 201623-06-2016SJ-STD-SUMAI128344
Dagens MedicinInvitation til skandinavisk kræftkonference den 27. oktober 2016 i Stockholm23-06-2016SJ-STD-SUMAI128691
MiljøstyrelsenHøring over forslag til ny husdyrgødningsbekendtgørelse.15-06-2016SJ-STD-SUMLLU122058
Rådet for Socialt UdsatteKed af afslag afsendt som standardsvar14-06-2016SJ-STD-SUMLLU120943
 Invitation til åbning af nyt demensdagcenter i Gribskov Kommune.22-06-20161600660127148
Dansk ErhvervAdvisering af dato - invitation til Sundhedspolitisk Topmøde den 7. december 201622-06-20161600660127886
LægeforeningenØnsker kvittering for modtaget invitation til ministeren til at holde et oplæg for de praktiserende læger i Hovedstaden den 7. november 201620-06-20161600660124399
Nordic Alcohol SummitNordisk topmøde om alkohol smugling og uregistreret handel 17. november i Stockholm.23-06-20161600660128343
 Borgerhenvendelse - er der givet tilladelse til massiv airosol spraying af det danske luftrum10-06-20161600661117930
Dansk FertilitetsselskabMoms på fertilitetsbehandling16-06-20161600668123297
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. barselsregler21-06-20161600668128240
 En venlig forespørgsel vedr. kvinde i nød på strømløs scooter07-06-20161600668114513
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. førtidspension og fleksjob23-06-20161600668128500
Danmarks ApotekerforeningMøde med Apotekerforeningen22-06-20161600910128729
Danmarks ApotekerforeningMøde med Apotekerforeningen22-06-20161600910128728
 Orientering om fejl i navn og ansættelsesoplysninger23-06-20161601039128136
ArbejdsmiljørådetMøde i Arbejdsmiljørådet den 22. juni 2016 - 2. uds.21-06-20161601147128743
Aarhus KommuneEndelig redegørelse Aarhus Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.22-06-20161601576127438
Gladsaxe KommuneRedegørelse Gladsaxe Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.22-06-20161601673127035
Guldborgsund KommuneRedegørelse Guldborgsund Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.22-06-20161601678127134
Holbæk KommuneRedegørelse Holbæk Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.22-06-20161601693127361
Samsø KommuneUdbygget værdighedspolitik Samsø Kommune 201623-06-20161601911128620
Thisted KommuneNy redegørelse Thisted Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.22-06-20161601928126754
Cryos International DenmarkOpfølgende mail fra sædbank om forståelsen af bestemmelser i lov om assisteret reproduktion.03-05-20161602409127503
Cryos International DenmarkAnmodning om svar på mail om opfølgende svar på spørgsmål vedr. forståelsen af bestemmelser i lov om assisteret reproduktion.21-06-20161602409127508
Bruun & HjejleHøringssvar fra Bruun & Hjejle vedr. bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek21-06-20161602747125429
RigsrevisionenDato for fremlæggelse af lovforslag om omfordeling af effektiviseringsgevinster via bloktilskuddet <8088>23-06-20161603608127919
Region HovedstadenAcceptskrivelse - Pulje - Sociolance.22-06-20161604590126423
Region MidtjyllandReviderede færdiggørelsestidsplaner DNU23-06-20161605059128303
Dansk SygeplejerådDansk Sygeplejeråds høringssvar - bekg. om offentliggørelse af afgørelser i tilsynssager.22-06-20161605563127472
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHøringssvar PLO - bekg. om befordring.21-06-20161605582126376
Danske RegionerHøringssvar DUT Danske Regioner (erstattet af senere svar) - bekg. om befordring.21-06-20161605582126380
Danske PatienterHøringssvar Danske Patienter - bekg. om befordring.21-06-20161605582126389
Danske RegionerHøringssvar faglig Danske Regioner - bekg. om befordring.21-06-20161605582126382
KLDUT-høringssvar KL - bekg. om befordringsgodtgørelse.22-06-20161605582127294
Danske RegionerNyt DUT-høringssvar Danske Regioner - bekg. om befordringsgodtgørelse.22-06-20161605582127219
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationOrientering frist - høring over håndbøger vedr. æresrelaterede konflikter.21-06-20161605731127462
FinansministerietKvalitetsfondsmidler på FFL17 (16.91.60)23-06-20161605797128126
Region MidtjyllandSpecifikation af IT-ramme i årsrapportering23-06-20161605945128290
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM har ikke bemærkninger til henvendelse til KOMM om islandske specialer omfattet af Direktiv 2005/36/EF21-06-20161606036126449
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen oplyser om forventet tidspunkt for udtalelse vedr. dansk speciallægeanerkendelse.21-06-20161606051127177
Foreningen af Socialchefer i DanmarkVedr. dialogmøde med Socialchefforeningen d. 24. juni 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet23-06-20161606194128667
Foreningen af Socialchefer i DanmarkVedr. dialogmøde med Socialchefforeningen d. 24. juni 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet21-06-20161606194128736
 Ny aktindsigtsanmodning17-06-20161606368128678
SundhedsstyrelsenBidrag til borgerhenvendelse vedr. betaling for behandling af lidelsen hyperhidrose.21-06-20161606374126462
 Kvittering for modtagelse af afgørelse om aktindsigt.22-06-20161606532126448
SklerodermiforeningenForespørger til svar på henvendelse af 10. marts 2016 vedr. udredning og behandling af sklerodermi.18-04-2016160670073510
Friplejehjemmet KlokkebjergOrientering om brev til borgmesteren i Ringkøbing-Skjern Kommune.22-06-20161606737127574
 Borgerhenvendelse - Returnering af medicin22-06-20161606741127206