Fra: 22-06-2016 til: 22-06-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgULØ alm. del - spm. 11722-06-2016SJ-STD-DEPSJE127436
Folketingets UdenrigsudvalgURU alm. del - spm. 31221-06-2016SJ-STD-DEPSJE126315
Børne- og Ungdomspsykiatrisk CenterForespørgsel om evt. aftale om dialogmøde.22-06-2016SJ-STD-SUMLLU127155
Aalborg Universitetshospital, SydForespørger til anmodning om møde og fremsender link.21-06-2016SJ-STD-SUMLLU126373
Danske Seniorer - Kreds NordsjællandInvitation til arrangement i Høje-Tåstrup om nuværende sundhedsproblematik og fremtiden for seniorer21-06-20161600660126412
ForsvarsministerietBekræftelse Flagdag 5. september 201622-06-20161600660126965
Dansk Atletik ForbundGoRun på Folkemødet - tak for sidst22-06-20161600664127300
ForsvarsministerietInvitation til højtideligholdelsen af den nationale flagdag14-06-20161600664124032
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. tilskud til fødevarer i forhold til allergi22-06-20161600668127467
Dansk Selskab for PatientsikkerhedISH Styregruppereferat - udkast til referat af møde 25. maj14-06-20161600948126239
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetViBIS mødetidspunkt om PRO10-06-20161600959126393
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetViBIS svar på møde om PRO13-06-20161600959126394
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetViBIS dagsorden til møde d. 20. juni15-06-20161600959126395
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. oplæg til PRO-møde torsdag15-06-20161600959126378
SundhedsdatastyrelsenSDS input til ViBIS-møde d. 20. juni16-06-20161600959126396
SundhedsdatastyrelsenDR bemærkninger til PRO sag til bestyrelsen15-06-20161600959126418
SundhedsdatastyrelsenViBIS-møde om PRO10-06-20161600959126391
SundhedsdatastyrelsenDagsorden til PRO-møde d. 16. juni15-06-20161600959126385
Danske ÆldrerådHøringssvar fra Danske Ældreråd over 2 bekendtgørelser - bekendtgørelse om ikrafttræftræden af sundhedslovens § 157, stk. 7 og 8, samt ændring af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.21-06-20161601069125383
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget17-06-20161601077124064
PenSamVedr. medfinansiering - "Omsorgspiloten".21-06-20161601264126336
Ballerup KommuneUdbetalingsanmodning samt revideret budget - Opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn.21-06-20161601460126338
 Borgerhenvendelse - åbent brev om appel til bedre behandling af en række sjældne patientgrupper20-05-2016160163498938
Danske RegionerBidrag fra Danske Regioner om dialogsamtaler, patientvejledere m.v.29-02-20161602216126120
HØPAHenvendelse fra HØPA vedr. adgang til resultater af EuroTrak-undersøgelse22-06-20161602320127475
FinansministerietRevideret finansieringsprofiler til udbetaling af KF-midler til 3. kvartal 201622-06-20161602418126671
Center for Biosikring og BioberedskabFølgegruppemøde20-06-20161602905126233
Center for Biosikring og BioberedskabFølgegruppemøde22-06-20161602905126792
 Rapport om effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani - som udsendt til netværk21-06-20161603953126264
Center for Hormonforstyrrende StofferUdbetalingsanmodning - Tilskud - EDMaRC.20-06-20161604357125376
 Kvittering for modtagelse af afgørelse om aktindsigt.20-06-20161604569125528
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse fra SDS om vi har indhentet udtalelse fra JM inden afgørelse om aktindsigt.17-06-20161604569125565
Statens Serum InstitutKlarmelding fra SSI vedr. indberetning til EIS for Holbergsgade 6 - oplysninger for 2015 el, varme og vand22-06-20161605476127268
Statens Serum InstitutSvar fra SSI vedr. indberetning til EIS for Holbergsgade 6 - oplysninger for 2015 el, varme og vand22-06-20161605476126760
LægeforeningenHøringssvar Lægeforeningen - bekg. om befordring.17-06-20161605582125637
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar FOA - bekg. om befordring.20-06-20161605582125651
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationReviderede håndbøger20-06-20161605731127457
Københavns KommuneHøringssvar - Københavns Kommune - bekg. om stofindtagelsesrum.20-06-20161605824126000
Rådet for Socialt UdsatteHøringssvar - Rådet for Socialt Udsatte - bekg. om stofindtagelsesrum.20-06-20161605824125996
Dansk Psykolog ForeningHøringssvar - Dansk Psykolog Forening - bekg. om stofindtagelsesrum.21-06-20161605824126349
Fagligt Selskab for Addiktiv SygeplejeHøringssvar - Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje- bekg. om stofindtagelsesrum.20-06-20161605824126003
LægemiddelstyrelsenUdtalelse vedr. tildeling af apotekerbevilling.20-06-20161605838125238
 Vedr. mail om bosteder fra sundheds- og ældreministeren.20-06-20161605840125203
SundhedsstyrelsenReferat fra kontaktkreds for sundhedsberedskab den 2. juli 201622-06-20161605979126546
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AS21-06-20161606041125806
Selveje DanmarkTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - Selveje Danmark - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064126291
OK-FondenTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - OK-fonden - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064126297
FOA - Fag og ArbejdeTilmeldingn til følgegruppemøde den 23. juni - FOA - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064126019
Danske SeniorerTilbagemelding ift. følgegruppemøde den 23. juni - Danske Seniorer - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064125346
AlzheimerforeningenTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni- Alzheimerforeningen - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064125968
ÆldreForumTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - Ældreforum - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064126286
SUFOTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - SUFO - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064125984
Dansk Psykolog ForeningTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - DP - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064125995
LægeforeningenTilmelding til følgegruppemøde den 23. juni - DADL - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064126293
SocialpædagogerneTilbagemelding ift. følgegruppemøde - Socialpædagogerne - demenshandlingsplanen.21-06-20161606064125986
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning nr. 2/2016 fra Rigsombudsmanden på Færøerne19-04-2016160623974799
SundhedsstyrelsenEftersendelse af det sidste bilag til det 39. møde i Task Force for Kræft- og Hjerteområdet den 23. juni 201622-06-20161606472126877
SundhedsstyrelsenEftersendelse af bilag til det 39. møde i Task Force for Kræft- og Hjerteområdet den 23. juni 201617-06-20161606472126006
OUH Odense universitetshospitalNye kontaktoplysninger22-06-20161606499126632
 Borgerhenvendelse - vedr. cannabis til sclerosepatienter09-06-20161606517117396
 Borgerhenvendelse - Medicinsk cannabis10-06-20161606518117856
 Borgerhenvendelse om medicinsk cannabis11-06-20161606519118465
SundhedsstyrelsenHøring. Beslutningsoplæg - maritimt SAR CoE. Frist onsdag den 22. juni 201622-06-20161606610127337
 Borgerhenvendelse - vil gerne se Sundhedsstyrelsens og Ministieriets regnskaber.19-06-20161606637124016
 Borgerhenvendelse - vil gerne se Sundhedsstyrelsens og Ministieriets regnskaber.17-06-20161606637123703
Dansk Selskab for Almen MedicinRepræsentant fra DSAM til Antibiotikarådsmøde den 19. august 201622-06-20161606638126464
Folketingets LovsekretariatSpm. nr. S 126920-06-20161606684125687
 Borgerhenvendelse - fagligt opråb18-06-20161606699124084
OctagonaEnquiry about reimbursement for ESR-test19-06-20161606701126587
 Borgerhenvendelse vedr. "dyre sygeplejersker"12-06-20161606702118798
 Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccine20-06-20161606703124688
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71421-06-20161606709126260
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71321-06-20161606709126261
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 70921-06-20161606709126268
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71021-06-20161606709126267
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71121-06-20161606709126263
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71221-06-20161606709126262
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 71521-06-20161606719126259
Region MidtjyllandProposal - visiting Denmark and recieving know-how about the HEMS21-06-20161606724127034
 Henvendelse vedr. grundlovstale07-06-20161606734115016